Zaštita vinograda u vrijeme zatvaranja grozda tijekom srpnja

Vinova loza
zaštita vinograda tijekom srpnja

Vinova loza tijekom srpnja ulazi u fenofazu intenzivnog rasta bobica i zatvaranja grozda. To je vrijeme kada još uvijek vinograd treba dobru zaštitu od peronospore, pepelnice, truleži i grozdovih moljaca.

Preporuke za zaštitu vinograda 

Syngeta u svojoj ponudi preporučuje nekoliko provjerenih kombinacija pripravaka za suzbijanje peronospore i pepelnice:

PERGADO F + DYNALIAMPEXIO + DYNALI ili RIDOMIL GOLD R + DYNALI.

Za suzbijanje truleži i grozdovih moljaca može se obaviti usmjereno tretiranje zone grozda s kombinacijom SWITCH 62,5 WG + AFFIRM.

U slučaju najave ekstremnih temperatura i suše preporučuje se dodati biostimulatore ISABION ili MEGAFOL koji se mogu miješati u sve navedene kombinacije.

Peronospora ili plamenjača vinove loze

Ova bolest predstavlja opasnost za vinograd sve do kraja srpnja ako je kišno i vlažno vrijeme, a posebno ako postoje primarne infekcije od ranije. Štete se mogu desiti na svim zelenim dijelovima loze, a najosjetljiviji su mladi grozdići i bobice u razvoju te mladi listovi nakon vršikanja. Simptomi plamenjače primijete se u vidu uljnih fleka na licu listu, a ubrzo nakon toga vidi se bijela prevlaka na naličju lista. Zaraženi mladi grozdići izgledaju savijeni sa tamnom bojom peteljkovine i u konačnici se suše. Ako se infekcija dogodi u kasnijoj fazi kada bobice pređu veličinu zrna graška tada one izgledaju posušene i često se štete zamjene s oštećenjem od sunca. Nakon zatvaranja grozda i nakon prvog vršikanja loze kad krene novi rast mladica tijekom ljeta potrebno je zaštiti list od plamenjače jer on ima veliki utjecaj na dozrijevanje grožđa, ali i kvalitetu budućeg vina.

Suzbijanje plamenjače u vrijeme zatvaranja grozda tijekom srpnja

U fazi intenzivnog razvoja bobica i zatvaranja grozda preporučuje se koristiti sistemične ili lokosistemične fungicide. Za besprijekornu zaštitu bobica odličan izbor je PERGADO F u dozi 25 gr/10 litara vode (ili 2,5 kg/ha) ili AMPEXIO u dozi 5 gr/10 litara vode (ili 0,5 kg/ha).

Osim ova dva pripravka za kasniju fazu zatvaranja grozda i zadnja prskanja odličan izbor je RIDOMIL GOLD R na bazi metalaksila M i bakra koji osim odličnog djelovanja na peronosporu ima pozitivan učinak na kožicu bobica i usputno djelovanje na kiselu trulež grožđa.

Za vinograde u ekološkoj proizvodnji preporuča se bakreni priravak NORDOX 75 WG u dozi 15 g /10 lit ili 1,5 kg/ha.

Pepelnica ili lug

Ova bolest razvija se na površini svih zelenih organa. Zaraženo mlado lišće se deformira, no štete su puno veće kod zarazi bobice i grozdove. Zaražene bobice u ranoj fazi se suše, a kasnije pucaju i na njih se sekundarno razvija trulež. Pepelnica predstavlja opasnost sve do kraja vegetacijskog razdoblja, a do zaraze može doći i bez kiše. Ova gljivica za svoj razvoj traži visoku relativnu vlagu zraka.

Suzbijanje pepelnice tijekom ljeta

Dokle god postoji visoka opasnost od pepelnice tijekom srpnja preporučuje se primjena sistemičnih fungicida, a najbolji izbor je novi fungicid DYNALI (6,5 ml/10 litara vode ili 0,65 lit/ha). U kasnijoj fazi može se preporučiti i UNIVERSALIS koji osim pepelnice suzbija i plamenjaču. Koristi se u dozi 25 ml/10 lit ili 2,5 lit/ha.

U ekološkoj proizvodnji za suzbijanje pepelnice koriste se kontaktni sumporni preparati kao THIOVIT JET  u dozi 25-30 gr/10 litara vode ili 3,0 kg/ha, a od novijih preparata tu je i TAEGRO na bazi mikroorganizama koji se preporuča u dozi 3,7 g/10 litara ili 0,37 kg/ha.

Siva plijesan grožđa ili  Botrytis cinerea

Smatra se jednom od ekonomski najznačajnijih bolesti suvremenog uzgoja vinove loze. Bolest je najopasnija od zatvaranja grozda do berbe (pogoduju joj ljetne kiše te oštećenja od tuče (leda) ili grozdovih moljaca. Botritis u povoljnim uvjetima za razvoj bolesti može napraviti štetu 70-100%. Već u slučaju zaraze bobica od 10% dolazi do radikalnog smanjenja kvalitete vina (promjena boje i arome). Osim direktne štete postoje i indirektne jer se na trulom grožđu razvijaju sekundarne truležnice čiji mikototsini u vinu mogu biti opasni za ljudsko zdravlje (Okratoksin).

Zaštita vinove loze od truleži Botritisa

Upotreba botriticida je odluka svakog pojedinog vinogradara, da li želi zaštiti urod i kvalitetu, bez obzira na vremenske prilike u optimalno vrijeme primjene pripravka. Do primarne zaraze može doći krajem cvatnje, a inokulum truleži ostane ponekad zatvoren unutar grozda i čeka povoljne uvjete za razvoj tijekom ljeta sve do berbe.

Praksa je pokazala da je najbolje obaviti 2 prskanja za trulež, a dokazano najučinkovitiji fungicid već dugo godina je SWITCH 62,5 WG. Doza za Switch 62,5 WG je 8 g/10 litara vode, odnosno 0,8 kg/ha. Osim botriticida Switch za zaštitu od truleži preporučuje se i novi fungicid GEOXE u dozi 10 g/10 lit vode ili 1,0kg/ha.

Za proizvođače u ekološkoj proizvodnji preporučuje se TAEGRO u dozi 3,7g/10 lit vode ili 0,37 kg/ha.
 

Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Informacije sadržane u ovoj publikaciji su informativnog karaktera i ne nadomještavaju etiketu i uputu za primjenu.U slučaju da više ne želite primati Agroalarm poruke za odjavu pošaljite AGROALARM STOP na broj 866028 u bilo kojem trenutku.