ORONDIS Forte Pack za korak naprijed u zaštiti vinograda od plamenjače

Vinova loza

Peronospora vinove loze (Plasmopara viticola) je ekonomski najopasnija bolest vinove loze, a može zaraziti sve zelene organe, uključujući lišće, mladice, cvatove i grozdove. Ako se pravilno ne suzbija, ova bolest može prouzročiti značajan gubitak prinosa i kvalitete grožđa.

ORONDIS® Forte Pack je Syngentin najnoviji vinogradarski paket koji sadrži dva potpuno nova fungicida za kontrolu plamenjače vinove loze: ORONDIS® i ZONGRUUM®. Ova kombinacija je iznimno efikasna u vrlo niskoj dozi primjene za preventivnu zaštitu vinove loze od plamenjače. Posebno se ističe najnoviji pripravak ORONDIS® na bazi djelatne tvari oksatiapiprolin, koji se u svega par sati nakon tretmana potpuno usvaja i veže za voštani sloj lista odakle se premješta u unutarnji dio. U tkivu lista se kreće translaminarno i akropetalno i na taj način list štiti iznutra, a kiša ga teško ispire. Neovisno o količini oborina loza je sigurna 10-14 dana od infekcije plamenjačom. Tome doprinosi i ZONGRUUM® odnosno djelatna tvar amisulbrom, koja je također novitet na našem tržištu. Ako se pravilno primjeni, prije nego plamenjača prodre duboko u list i bobicu, zaustavit će je dva snažna mehanizma djelovanja koja se nadopunjuju.

Oksatiapiprolin nudi jedan potpuno novi inovativni način djelovanja. Inhibira oksisterol vezujući protein i zaustavlja kretanje lipida između membrana staničnih organela što je ključna karika u životnom ciklusu uzročnika plamenjače. Ima izvrsno preventivno i dugo rezidualno djelovanje (2-3 dana duže od standardnih sistemičnih fungicida). Oksatiapiprolin posjeduje snažno kurativno djelovanje u početnoj fazi razvoja bolesti (do 24 sata nakon početka infekcije). U isto vrijeme druga djelatna tvar amisulbrom djeluje na drugačiji način. Inhibira aktivnost ubikinon citokroma c reduktaze na unutarnjoj membrani mitohondrija koji su odgovorni za stvaranje energije. Amisulbrom ima isključivo preventivno djelovanje u početnim fazama razvoja patogena (oslobađanje zoospora, kretanje u kapljici vode i klijanje cistospora).

Tehnologija dvostrukog načina djelovanja pomaže u upravljanju rezistencijom na postojeće fungicide za plamenjaču i čini Syngentin program zaštite loze još čvršćim i sigurnijim. To su pokazali brojni pokusi u zadnjih pet godina kako u Hrvatskoj tako i u ostalim dijelovima svijeta gdje Syngenta ima pokusna polja.

Zašto odabrati ORONDIS® Forte Pack?

 • Sadrži dva potpuno nova proizvoda u jednom pakiranju, oba namijenjena za suzbijanje plamenjače vinove loze.
 • Novi fungicidi iz dvije različite kemijske grupe potpuno drugačijeg načina djelovanja koje se nisu koristile do sada na našem tržištu.
 • Odlična sinergija, vrhunska svojstva vodootpornosti i dobra antirezistentna strategija.
 • Mali odmjerci po jedinici površine (0,2-0,375 l/ha), efikasnost iznad standardnih fungicida.
 • Kombinacija koja nudi iznimno dugo rezidualno djelovanje ako se koristi pravilno (10-14 dana).
 • Djelatna tvar oksitiapiprolin preparata ORONDIS® pruža kraće kurativno djelovanje (do 24 sata).
 • Odlična svojstva brzog vezanja djelatnih tvari za biljne organe (30-60 minuta nakon tretmana kiša ih teško ispire, a 6 sati nakon tretmana 90% djelatne tvari je zaključano u unutrašnjosti lista i voštanom sloju bobice).
 • Djelatna tvar oksitiapiprolin ima lokosistemična svojstva kretanja u listu (translaminarno i akropetalno).
 • ORONDIS® Forte Pack postavlja novi standard u zaštiti vinove loze od plamenjače vrijedan pažnje.

Važne preporuke za praksu

 • ORONDIS® i svi ostali proizvodi na bazi oksitiapiprolina preporučuju se najviše 2 puta tijekom vegetacije u vinovoj lozi (preporuka FRAC-a).
 • Odlični rezultati s Orondisom postižu se ako ga koristimo preventivno u vrijeme najvećeg rizika od peronospore (prije početka cvatnje pa sve do zatvaranja grozda).
 • Ako se proizvodi iz ORONDIS® Forte Pack koriste u blok prskanju, preporučeni razmak prskanja je 10-12 dana, a u slučaju da je u nasadu plamenjača izmakla kontroli onda treba kraći razmak.
 • ORONDIS® i ZONGRUUM® mogu se miješati sa svim standardnim proizvodima koje trenutno preporučujemo za bolesti i štetočine na vinovoj lozi.
 • Proizvodi iz ORONDIS® Forte Pack nemaju negativan utjecaj na fermentaciju mošta ako se pravilno pozicioniraju poštujući propisanu karencu od 28 dana.

Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Informacije sadržane u ovoj publikaciji su informativnog karaktera i ne nadomještavaju etiketu i uputu za primjenu.U slučaju da više ne želite primati Agroalarm poruke za odjavu pošaljite AGROALARM STOP na broj 866028 u bilo kojem trenutku.