Taegro

Zadnja promjena:
09.03.2022

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/20-03/162
Način djelovanja: 
biološko

Biološki fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu i povrćarstvu.

Sadrži: Bacillus amyloliquefaciens soj FZB24; 130 g/kg (13 % w/w) (min 1 x 1013 CFU/kg)
Formulacija sredstva: MOČIVO PRAŠIVO (WP)

Sredstvo TAEGRO je biološki fungicid koji sadrži bakteriju Bacillus amyloliquefaciens soj FZB24 kao aktivnu tvar. Kako i kod većine bioloških fungicida, djelovanje bakterije na uzročnike biljnih bolesti je kompleksno, višestruko, izravno i neizravno. U kontaktu s patogenom, bakterija stvara spojeve koji sprječavaju razvoj patogena ili ga uništavaju (antibioza). Osim toga, bakterija naseljava i oduzima prostor patogenima na površini biljnih organa (kompeticija). Uz takvo izravno djelovanje, potvrđeno je da bakterija B. amyloliquefaciens potiče obrambene mehanizme u biljkama, inducirajući aktivnu otpornost.   

TAEGRO je biološki fungicid koji se primjenjuje na:

a) vinovoj lozi (stolne i vinske sorte), za suzbijanje pepelnice (Erysiphe necator) i sive plijesni (Botrytis cinerea). Primjenjuje se u količini od 0,185-0,370 kg/ha, uz utrošak vode od 180-1000 L/ha, od početka razvoja listova (BBCH 10) do zrelosti grozda (BBCH 89). Dozvoljeno je najviše 10 primjena u sezoni, uz razmak između primjena od 7 do 10 dana;
b) salati (na otvorenom), endiviji (na otvorenom), kudravoj endiviji (na otvorenom), matovilcu (na otvorenom) i rikoli (na otvorenom) za suzbijanje plamenjače (Bremia lactucae) i bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum). Primjenjuje se u količini od 0,185-0,370 kg/ha, uz utrošak vode od 180-1000 L/ha, od faze kotiledona (BBCH 10) do tehnološke zrelosti (BBCH 49). Dozvoljeno je najviše 10 primjena u sezoni, uz razmak između primjena od 7 do 10 dana;
c) salati (u zaštićenom prostoru), endiviji (u zaštićenom prostoru), kudravoj endiviji (u zaštićenom prostoru), matovilcu (u zaštićenom prostoru) i rikoli (u zaštićenom prostoru), za suzbijanje plamenjače (Bremia lactucae). Primjenjuje se u količini od 0,185-0,370 kg/ha, uz utrošak vode od 180-1000 L/ha, od faze kotiledona (BBCH 10) do tehnološke zrelosti (BBCH 49). Dozvoljeno je najviše 12 primjena u sezoni, uz razmak između primjena od 3 do 5 dana;
d) krastavcima (u zaštićenom prostoru), tikvicama (u zaštićenom prostoru), dinji (u zaštićenom prostoru) i lubenici (u zaštićenom prostoru), za suzbijanje pepelnica (Podosphaera xanthii, Sphaerotheca fuliginea). Primjenjuje se u količini od 0,185-0,370 kg/ha, uz utrošak vode od 180-1000 L/ha, od faze kotiledona (BBCH 10) do zrelosti plodova (BBCH 89). Dozvoljeno je najviše 12 primjena godišnje, uz razmak između primjena od 3 do 5 dana;
e) paprici (u zaštićenom prostoru), čili papričici (u zaštićenom prostoru), rajčici (u zaštićenom prostoru) i patlidžanu (u zaštićenom prostoru), za suzbijanje pepelnica (Oidium neolycopersici, Leveillula taurica) i koncentrične pjegavosti (Alternaria alternata, A. solani). Primjenjuje se u količini od 0,185-0,370 kg/ha, uz utrošak vode od 180-1000 L/ha, od faze kotiledona (BBCH 10) do zrelosti plodova (BBCH 89). Dozvoljeno je najviše 12 primjena godišnje, uz razmak između primjena od 3 do 5 dana;
f) jagodi (u zaštićenom prostoru) za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea). Primjenjuje se u količini od 0,185-0,370 kg/ha, uz utrošak vode od 180-1000 L/ha, od faze prvog lista (BBCH 10) do zrelosti plodova (BBCH 89). Dozvoljeno je najviše 12 primjena godišnje uz razmak između primjena od 3 do 5 dan.

Karenca: 1 dan za:
- vinovu lozu (stolne i vinske sorte),
- u zaštićenom prostoru: jagodu, krastavac, tikvicu, dinju, lubenicu, papriku, čili papričicu, rajčicu i patlidžan,
- na otvorenom i u zaštićenom prostoru: salatu, endiviju, kudravu endiviju, rikolu i matovilac.
Radna zabrana: 6 sati za otvoreni prostor i 8 sati za zaštićeni prostor.

Taegro® je registrirani zaštitni znak tvrtke Novozymes France SAS.

Zaštita okoliša

  • Kod primjene sredstva TAEGRO moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda.
Zaštitna oprema
  • Obavezno koristiti osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi.

Miješanje

O mogućnostima miješanja sredstva TAEGRO s drugim sredstvima raspitajte se kod vlasnika rješenja o registraciji.

Ograničenja

Primjena iz zraka nije dopuštena.