You are here

Universalis

Zadnja promjena:
05.12.2021

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/06-01/277
Sastav: 
Kemijska skupina
QoI
Grupa: 
Grupa C3 (Azoksistrobin) i nesvrstani
Formulacija: 
Koncentrirana suspenzija (SC)
Način djelovanja: 
Sistemično, Preventivno

Universalis je fungicid sa sistemičnim i površinskim preventivnim djelovanjem. Kombinacijom dvije djelatne tvari postignut je iznimno širok spektar djelovanja na najvažnije bolesti vinovoe loze.

Vinova loza

Miješanje

Ne smije se miješati s bakarnim fungicidima, EC i EW sredstvima bez provjere

Ograničenja

Sredstvo se može najviše četiri puta koristiti u vegetaciji.

  • UNIVERSALIS je kombinirani fungicid za suzbijanje bolesti vinove loze:

    a) plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator) u količini 2,5 l/ha (250 ml na 1000 m2);

    b) pjegavosti vinove loze (Phomopsis viticola) i crvenog paleža (Pseudopeziza tracheiphila) u količini 2 l/ha (200 ml na 1000 m2). Sredstvo se primjenjuje od faze 3. lista vinove loze do faze 6. listova vinove loze (BBCH 13-16).

    KARENCA: 35 dana za stolne sorte vinove loze, 42 dana za vinske sorte vinove loze.

    RADNA ZABRANA: 24 sata; 5 dana za rezidbu.