You are here

Grozdovi moljci

Vinova loza
25.05.2017

Grozdove moljce potrebno je pratiti pomoću lovki s feromonima koji su različiti i kupuju se prema vrsti štetnika. Za suzbijanje moljaca na vinovoj lozi može se primijeniti insekticid VERTIMEC ili AFFIRM. VERTIMEC primijeniti za suzbijanje prve generacije, a AFFIRM za kasnije generacije.

Pepeljasti grozdov moljac (Lobesia botrana) i Žuti grozdov moljac (Eupoecilia/Clysia ambiguella), opis i značaj 

Moljci su u nekim vinogradarskim regijama najvažniji štetnici vinove loze. Mogu izazvati direktne štete na grozdu od 50-80%, ali ne treba zanemariti činjenicu da i kod manje brojnosti gusjenica druge generacije one indirektno otvaraju put uzročnicima truleži (siva plijesan - Botrytis spp.). Ove dvije vrste čine jednak tip šteta te se podjednako i suzbijaju. Gusjenice njihovih leptira oštećuju peteljkovinu, cvjetove i bobice vinove loze. Bobice izgrizaju te često ostaje samo sjemenka.

Biologija grozdovih moljaca

Moljci prezime kao kukuljice na trsu i oko trsa. Kada srednja dnevna temperatura prijeđe 10°C pojavljuju se prvi leptiri, što je u Dalmaciji obično period sredinom travnja, a na kontinentu u svibnju. Moljci imaju dvije generacije (žuti) odnosno tri (pepeljasti). Prve generacije jaja odlažu i na korove pa je napad manji. Kasnije generacije odlažu jaja na zelene bobice. Nakon 4-6 dana razviju se gusjenice koje oštećuju bobice. Jedna gusjenica ošteti 5-8 bobica. Stolno grožđe osjetljivije je od vinskog, dok su sorte zbijenog grozda osjetljivije od onih rastresitog grozda.

Zaštita vinove loze od grozdovih moljaca

Grozdove moljce potrebno je pratiti pomoću lovki s feromonima koji su različiti i kupuju se prema vrsti štetnika. Lovke se postavljaju u travnju i prati se ulov leptira. Kada se ulovi kumulativno 75 leptirića po trapu, ovisno o temperaturama, kroz narednih 7-10 dana ide se u tretiranje. Za suzbijanje moljaca može se primijeniti insekticid VERTIMEC ili AFFIRM.
VERTIMEC pozicioniramo za prvu generaciju, a AFFIRM za kasnije generacije. Doza primjene za VERTIMEC je 0,55 l/ha, a za AFFIRM 1,5 kg/ha ili 15 g u 10 lit za klasično prskanje.