Powercell® tehnologija

moderni hibridi za proizvodnju visokokvalitetne silaže, ali i zrna

ARTESIAN

Syngenta je razvila ARTESIAN® hibride koji mogu umanjiti negativne posljedice stresa u proizvodnji kukuruza učinkovitim korištenjem dostupne vode za izgradnju viših prinosa. ARTESIAN® hibridi osiguravaju prinos u svim situacijama.

U optimalnim uvjetima ostvaruju superiorne rezultate, dok u stresnim uvjetima prinosi mogu biti i do 15% veći od klasičnih hibrida.

Predstavnici ove skupine koji će biti dostupni na našem tržištu su: SY Carioca i SY Andromeda.

Zaštita krumpira

Imate problem sa zemljišnim štetnicima? svi savjeti na jednom mjestu

Zaštita rajčice i paprike

Imate problem s polijeganjem presadnica, plamenjačom rajčice? Zaštitite nasade