Lema - važan štetnik žitarica

Žitarice
03.04.2019

Crveni žitni balac, lema (Oulema melanopus) najvažniji je štetnik pšenice, ječma i zobi. Za suzbijanje leme u žitaricama preporučamo primjenu insekticida KARATE ZEON u dozi 0,15...

ELATUS Era

otkrijte formulu za zdrav i visok prinos žitarica

Zaštita vinograda u proljeće

Crna pjegavost, peronospora, pepelnica, grinje - zaštite lozu na vrijeme

Brošure i katalozi

pronađite na jednom mjestu sve Syngentine publikacije

Zaštita jabuke u proljeće

Krastavost ploda i lista jabuke, Venturia inaequalis

Zaštita krumpira

Imate problem sa zemljišnim štetnicima? svi savjeti na jednom mjestu

Zaštita rajčice i paprike

Imate problem s polijeganjem presadnica, plamenjačom rajčice? Zaštitite nasade