Aktualne preporuke za zaštitu vinograda

Vinova loza
09.06.2017

Lipanj je vrijeme kada treba nastaviti primijenjivati sistemične fungicide koji prate rast i razvoj biljnih organa vinove loze. Najbolji izbor je kombinacija sistemičnih...

Lumax - br. 1 s razlogom!

Lumax je za kukuruz uvjerljivo najsigurniji herbicid za rano suzbijanje korova,...

Važne obavijesti iz zakonodavstva

Prilagođavanjem zakonodavstvu Europske Unije registracije sredstava za zaštitu bilja...

Lumax

Najsigurniji izbor za rano suzbijanje korova u kukuruzu

Elumis Peak

Herbicid snažnog, dugotrajnog i temeljitog djelovanja

Magnello

Do zdravog, kvalitetnog zrna i visokih prinosa

Universalis

Za zaštitu vinove loze od najvažnijih bolesti