You are here

Pronađi sjeme

Bluestar

Uljana repica

Ekonomičan, prinosan, pouzdan

Bologna

Pšenica

Kvaliteta i pouzdanost.

Falado

Pšenica

Formula za zdrav prinos i kvalitetu

Fergus CLP

Suncokret

Hibrid CLEARFIELD®Plus tehnologije

Gabrio

Pšenica

Odličan omjer stabilnog prinosa i kvalitete.

NK Brio

Suncokret

Hibrid vrhunskih uroda i sadržaja ulja u zrnu.

NK Neoma

Suncokret

Hibrid CLEARFIELD® tehnologije

Sumiko

Suncokret

Tolerantan na aktivnu tvar tribenuron metil

Sureli HTS

Suncokret

Hibrid Express® tehnologije

SY Andromeda

Kukuruz

ARTESIAN® hibrid za vrhunske prinose silaže cijele biljke i za suho zrno

SY Bacardi

Suncokret

Hibrid nove, poboljšane CLEARFIELD®Plus (CLP) tehnologije

SY Bilbao

Kukuruz

Hibrid Powercell tehnologije

SY Carioca

Kukuruz

ARTESIAN® hibrid koji je na svim lokalitetima kontinentalne Hrvatske postigao vrhunske...

SY Chorintos

Kukuruz

Hibrid Artesian tehnologije

SY Experto

Suncokret

Hibrid CLEARFIELD® tehnologije

SY Glorietta

Uljana repica

Još više i bolje za svako polje

SY Infinite

Kukuruz

Hibrid koji bogato nagrađuje

uljana repica SY Iowa

SY Iowa

Uljana repica

Intenzivan, otporan, moćan

SY Minerva

Kukuruz

Hibrid Artesian tehnologije

SY Onestar CLP

Suncokret

Hibrid CLEARFIELD®Plus tehnologije

SY Passion

Pšenica

NOVO! Stabilan, visoko prinosan i otporan.

SY Starlord

Pšenica

Prilagodljiv i prinosan

SY Zoan

Kukuruz

hibrid u koji se uvijek možete pouzdati