You are here

Switch 62,5 WG

Zadnja promjena:
28.02.2020

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/06-01/148
Sastav: 
Kemijska skupina
Anilinski pirimidini
Fenilpiroli
Grupa: 
Grupa D1 (Ciprodinil) i Grupa E2 (Fludioksonil)
Formulacija: 
Močive granule (WG)
Način djelovanja: 
Sistemično, Kontaktno

Switch 62,5 WG je kombinirani fungicid dviju djelatnih tvari ciprodinil i fludioksonil koje se razlikuju po načinu djelovanja tako da je umanjena i mogućnost pojave rezistencije. Ova kombinacija omogućava postizanje translaminarnog i površinskog djelovanja.

Zahvaljujući kombinaciji dviju djelatnih tvari pripravak Switch djeluje na sve faze u životnom ciklusu sive plijesni; na klijanje spora, formiranje klične cijevi i penetraciju biljne kutikule te na rast micelija. Ciprodinil je sistemična i translaminarna komponenta koja ulazi u biljno tkivo i sprečava penetraciju nakon klijanja spora te rast micelija unutar biljnog tkiva. Fludioksonil ostvaruje površinsko djelovanje, ne ulazi u biljku dublje od voštanih slojeva za koje se dobro veže što je bitno za otpornost na ispiranje. Fludioksonil djeluje na klijanje spora. Kombinacija ove dvije djelatne tvari također sprečava pojavu rezistencije sive plijesni na pripravak Switch 62,5 WG.

Američka borovnica

Breskva

Grah

Jagoda

Kruška

Kupina

Luk

Malina

Marelica

Nektarina

 • Na vinovoj lozi za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea), u koncentraciji 0,08% (80 g u 100 l vode), uz utrošak škropiva od 1000 l/ha. Prvi puta se primjenjuje u vrijeme cvatnje, a drugi puta kada dolazi do promjene boje i mekšanja bobica. Smije se primijeniti najviše dva puta godišnje u istom nasadu.

  Na jagodama za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) u količini od 1 kg/ha uz utrošak od 1000 l vode/ha (100 g u 100 l vode na 1000 m2, odnosno, 10 g sredstva na 100 m2). Smije se primijeniti najviše dva puta u vegetaciji od početka do kraja cvatnje.

  Na marelici za suzbijanje paleži cvijeta i truleži ploda (Monilia spp.) u količini od 60 g/100 l vode. Dozvoljene 2 primjene tijekom vegetacije u razmaku 10-14 dana;

  Na trešnji za suzbijanje paleži cvijeta i truleži ploda (Monilia spp.) u količini 80 g/100 l vode. Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacije u razmacima od 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 0,8 kg/ha.

  Na šljivi za suzbijanje paleži cvijeta i truleži ploda (Monilia spp.) u količini od 80/100 l vode. Dozvoljene su dvije primjene tijekom vegetacije u razmacima između primjena od 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 0,8 kg/ha.

  Na breskvi i nektarini za suzbijanje paleži cvijeta i truleži ploda (Monilia spp.) u količini od 80-100 g /100 l vode. Dozvoljene 2 primjene tijekom vegetacije u razmaku 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 1 kg/ha;

  Na kruški za suzbijanje smeđe pjegavosti kruške (Stemphylium versicarium) u količini od 80g/100 l vode. Dozvoljene 3 primjene tijekom vegetacije u razmaku 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 0,8 kg/ha;

  Na rajčici i paprici za suzbijanje sive truleži (Botrytis cinerea) i bijeli trulež (Sclerotinia spp.) u količini od 60-100 g/100 l vode. Dozvoljene su tri primjene tijekom vegetacije u razmacima između primjena od 10-14 dana. Prilikom primjene ne prekoračiti količinu od 1 kg/ha;

  Karenca: 21 dan za vinovu lozu; 14 dana za kruške; 7 dana za jagode, marelice, trešnje, šljive, breskve, nektarine i papriku; 3 dana za rajčicu