You are here

Geoxe

Zadnja promjena:
10.03.2017

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/15-01/356
Sastav: 
Kemijska skupina
Fenilpiroli
Grupa: 
Grupa E2
Formulacija: 
Vododispergirajuće granule (WG)
Način djelovanja: 
Kontaktno

GEOXE je kontaktni preventivni fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u vinogradarstvu i voćarstvu.

Fludioksonil djeluje kontaktno, a ima izraženu osobinu odličnog vezanja za voštani sloj pokožice plodova te na taj način spriječava prodor patogenih gljivica koje uzrokuju propadanje (truljenje) plodova u nasadu i za vrijeme skladištenja u hladnjačama.

 

Jabuka

Kruška

Vinova loza

Zaštita okoliša

  • Sredstvo GEOXE ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Zabranjena je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine.Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za dozvoljene primjene iznosi: - najmanje 15 metara za primjenu u vinovoj lozi, - najmanje 30 metara za primjenu u jabukama i kruškama. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode

Zaštitna oprema

  • Kod izlaganja udisanjem, u slučaju visoke koncentracije izmaglice kod primjene, koristiti filtarsku polumasku za zaštitu od čestica. Tijelo štititi laganim zaštitnim odijelom dugih rukava. Ako postoji opasnost od prskanja sredstva koristiti zaštitno odijelo, rukavice, štitnik za lice ili zaštitne naočale koji dobro prianjaju, čvrstu obuću i gumenu pregaču.

Miješanje

O mogućnostima miješanja sredstva GEOXE s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji ili zastupnika.

Ograničenja

Tretiranje se ne smije provoditi po vjetrovitom vremenu.
Primjena sredstva iz zraka nije dopuštena.

  • Na vinovoj lozi (vinske i stolne sorte) za suzbijanje sive plijesni Botrytis cinerea u količini od 1 kg/ha, uz utrošak vode 800-1000 l/ha. Geoxe se na vinovoj lozi može primijeniti najviše 2 puta tijekom vegetacijske sezone, uz razmak između primjena od 21 dan. Geoxe  se primjenjuje od fenofaze 70% otpalih cvatova do kraja cvatnje (BBCH 67-69) te u fenofazi mekšanja i dozrijevanja bobica (BBCH 85-89).

    Na  jabuci za suzbijanje skladišnih bolesti: gorke truleži ploda Colletotrichum (Gloesporium) spp., plave plijesni Penicilium spp., sive plijesni (Botrytis cinerea), crne truleži (Alternaria spp.) u količini od 0,45 kg/ha, uz utrošak vode 1200-1500 l/ha. Geoxe se na jabuci može primijeniti najviše 2 puta tijekom vegetacijske sezone, uz razmak između primjena od 7 dana. Primjenjuje od fenofaze promjera plodova 40 mm do tehnološke zrelosti (BBCH 74-87).

    Na  kruški za suzbijanje skladišnih bolesti: gorke truleži ploda Colletotrichum (Gloesporium) spp., plave plijesni (Penicilium spp.), sive plijesni (Botrytis cinerea), crne truleži (Alternaria spp.), smeđe truleži ploda (Stemphylium spp.) u količini od 0,45 kg/ha, uz utrošak vode 1200-1500 l/ha. Geoxe se na kruški može primijeniti najviše 2 puta tijekom vegetacijske sezone, uz razmak između primjena od 7 dana. Primjenjuje se od fenofaze promjera plodova 40 mm do tehnološke zrelosti (BBCH 74-87).

    KARENCA: 21 dan za vinske sorte vinove loze, 7 dana za stolne sorte vinove loze i 3 dana za jabuku i krušku.