TAEGRO novi biološki fungicid za ekološku i integriranu zaštitu vinograda

Vinova loza

TAEGRO® je novi biološki fungicid koji sadrži dehidrirane spore bakterije Bacillus amyloliquefaciens soj FZB24. Ova bakterija je sveprisutna u prirodi i nije genetski modificirana. Na hrvatskom tržištu ovaj biološki fungicid dostupan je u pakiranju od 370 g, što je doza za 1 ha. Registriran je za zaštitu od pepelnice i sive plijesni (truleži grožđa).

TAEGRO® na uzročnike gljivičnih bolesti djeluje na tri načina:

  • Otpušta metabolite (lipopeptide) ili supstance  s biocidnim svojstvima (zaustavlja rast gljivica),
  • Tijekom vegetativne fazne stanice bakterije se umnožavaju s tendencijom da formiraju lance i na taj način oduzimaju prostor za razvoj gljivicama na biljnoj površini, 
  • TAEGRO® podiže prirodnu otpornosti biljke (tzv. biljni ojačivači – auto imunostimulansi). Djeluje kao okidač ili aktivator prirodne sistemske obrambene reakcije biljke (ISR/SAR), odnosno biljka tretirana s preparatom TAEGRO® dobiva upozorenje na moguće mikrobiološke napade te se lakše odupire napadu gljivičnih patogena.

TAEGRO®se može primijeniti samostalno ili kao dio integriranog programa prskanja. Ima niz prednosti za primjenu u praksi:

  • Odličan je izbor za antirezistentnu strategiju zaštite od pepelnice i truleži,
  • Na istom vinogradu TAEGRO® može se primijeniti do 10 puta u jednoj vegetaciji s razmakom između prskanja 7 dana,
  • Porijeklo mu je biološko, nije štetan za korisne organizme, te je registriran za uporabu u EKOLOŠKOJ proizvodnji.
  • Ima dobru kompatibilnost sa standardnim fungicidima, insekticidima, herbicidima i folijarnim gnojivima,
  • Karenca za vinovu lozu je 1 dan, nakon čega ne ostavlja neželjene ostatke sredstva na grožđu i u vinu.

Važne preporuke za praksu:

Zbog kontaktnog djelovanja mora se osigurati dobra pokrivenost i preventivna zaštita. Nanošenje sredstva na biljku treba planirati najmanje dva do šest sati prije kiše.

Kada su ljeti visoke temperature i UV zračenje, učinkovitost je kraća, pa se preporuča kratak interval između prskanja (Max. 5-7 dana). Vinova loza se na istom zemljištu može tretirati najviše deset puta u jednoj vegetacijskoj sezoni. Provedena ispitivanja pokazala su potpunu kompatibilnost preparata TAEGRO® s gotovo svim Syngenta proizvodima koji se koriste u zaštiti vinove loze uključujući bakar i sumpor.

TAEGRO® je dostupan u obliku WP (močivog praha), registriran u dozi 185-360 g/ha. Kod pripreme preparata potrebno je prethodno pomiješati potrebnu količinu u posudi s 2-5 L vode. Dodati polovicu potrebne vode u spremnik prskalice i uključiti miješalicu. Zatim polako isprazniti pre-mix Taegra u spremnik prskalice. Kada se suspenzija temeljito izmiješa, dodati preostalu vodu do vrha spremnika.
Škropivo u spremniku prskalice potrebno je konstantno miješati prije primjene ili za vrijeme kraće pauze. Primijenite pripremljeno škropivo unutar nekoliko sati uz miješanje. Klorirana voda koja sadrži više od 5 ppm klora nije preporučljiva za pripremu škropiva sa Taegrom. TAEGRO® nije fitotoksičan ako se koristi prema uputama navedenima na etiketi.

TAEGRO® će zasigurno postati novi standard za integriranu i ekološku proizvodnju. Osim primjene za zaštitu vinove loze, dobro je znati da se preparat TAEGRO® može primijeniti za zaštitu nekih kultura povrća, jagoda u zaštićenom prostoru, prema uputama i informacijama navedenim na etiketi.

Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Informacije sadržane u ovoj publikaciji su informativnog karaktera i ne nadomještavaju etiketu i uputu za primjenu.