OptiTech Klub

Dobro poznavanje tehnologije proizvodnje, poznavanje i razumijevanje korova, bolesti i štetnika kao i sredstava za zaštitu bilja pomoći će u poboljšanju kvalitete i visokih prinosa.

Uz pomoć OptiTech pokusa prikupljamo znanja i iskustava s ciljem pomoći u postizanju najboljih mogućih rezultata. Syngentina stručna savjetovanja članova OptiTech kluba pružaju uvid u naš rad i priliku za razmjenu iskustava i mišljenja.