Zaštita vinograda tijekom svibnja

Vinova loza
zaštita vinograda u svibnju

Vinova loza tijekom svibnja započinje fazu intenzivnog rasta mladica. Rastom i razvojem mladica formiraju se cvasti i lisna masa koja je vrlo osjetljiva na infekcije plamenjačom.

Plamenjača (peronospora) napada sve zelene organe vinove loze, a najčešće list, cvast i tek zametnute bobice. Najveća opasnost za napad ove bolesti je u proljećima s dosta učestalim oborinama i dnevnim temperaturama 15 - 25oC. Prvi vidljivi znakovi plamenjače su žućkaste uljne mrlje na listovima, a na cvasti dolazi do karakterističnog uvijanja i sušenja peteljkovine. Nakon pojave prvih simptoma na zaraženom tkivu se pojavi bijela prevlaka koja predstavlja plodonosne organe gljivice koji su uzrok daljnjeg širenja bolesti u vinogradu. Najveći izazov za vinogradare je spriječiti prve primarne infekcije od polovice svibnja do druge polovice lipnja. Da bi u tome uspjeli preporučuje se korištenje sistemičnih ili lokosistemičnih fungicida koji lozu štite iznutra i izvana, a danas u ponudi  ima i fungicida s kurativnim svojstvima koji zaustavljaju razvoj gljivice do 48 sati nakon infekcije.

Za proizvodnju bez rizika, Syngenta Vam nudi široku paletu proizvoda za suzbijanje plamenjače kao što su: RIDOMIL GOLD® R,  AMPEXIO® , PERGADO® F i najnoviji ORONDIS® Forte pack. Ovim proizvodima se u programu zaštite dodaju pripravci za suzbijanje pepelnice, a najpoznatiji su TOPAS® 100 EC ili DYNALI®. Većina navedenih proizvoda vinogradarima je poznata jer se koriste dugi niz godina, a od prošle godine na tržištu je dostupan ORONDIS® Forte paket koji bi trebao postati okosnica zaštite od peronospore u najkritičnijem periodu za napad peronospore.

ORONDIS® Forte pack

sadrži dva proizvoda za suzbijanje plamenjače vinove loze: ORONDIS® i ZONGRUUM®. Ovaj paket nudi vrhunsku sinergiju dva različita mehanizma djelovanja. Preporuka za primjenu je preventivno (prije infekcije) i isključivo zajedno (ORONDIS® i ZONGRUUM®), uz dodatak proizvoda za pepelnicu ili insekticida po potrebi.

ORONDIS®, preparat na bazi aktivne tvari oksatiapiprolin ima novi, inovativni način djelovanja, drugačiji od ostalih fungicida koji su trenutno na tržištu. Prvi je predstavnik nove klase fungicida (piperidinil tiazoli). Iznimno je efikasan u vrlo niskoj dozi, od svega 200-250 ml/ha. Otporan je na ispiranje oborinama, jedan sat nakon tretmana 40-60% djelatne tvari usvojeno je i vezano za voštane materije lista. U tkivu lista se kreće translaminarno i akropetalno i tako biljku štiti iznutra. Svojim vrhunskim vezanjem za voštane slojeve lista pruža nad standardnu otpornost na ispiranje oborinama (izdrži do 60 lit kiše), a time i sigurnost u zaštiti od peronospore u kritičnim periodima vegetacije.

ZONGRUUM® je također novi fungicid, na bazi aktivne tvari amisulbrom, koji se pokazao kao idealan  partner za ORONDIS® budući da ima potpuno drugačiji način djelovanja na peronosporu. Po svom djelovanju pripada grupi preventivnih kontaktnih fungicida te se tako i pozicionira u programu zaštite vinove loze. Rizik rezistencije plamenjače na ovu aktivnu tvar za sada je vrlo mali. Koristi se u niskoj dozi, 375 ml/ha.

Ova dva proizvoda (ORONDIS® i ZONGRUUM®) imaju dobru kompatibilnost s ostalim Syngentinim proizvodima koji se primjenjuju za zaštitu vinove loze.

Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Informacije sadržane u ovoj publikaciji su informativnog karaktera i ne nadomještavaju etiketu i uputu za primjenu.U slučaju da više ne želite primati Agroalarm poruke za odjavu pošaljite AGROALARM STOP na broj 866028 u bilo kojem trenutku.U slučaju da više ne želite primati Agroalarm poruke za odjavu pošaljite AGROALARM STOP na broj 866028 u bilo kojem trenutku.