Uvjeti korištenja

Putem mrežne stranice www.syngenta.hr („Stranica“) društvo Syngenta Agro d.o.o. („Syngenta“) pruža opće informacije o društvu Syngenta i njegovim proizvodima i uslugama. Ovu stranicu možete koristiti uz poštivanje ovih uvjeta.

Vaše prihvaćanje ovih uvjeta

Molimo vas da odvojite nekoliko minuta i pažljivo proučite ove uvjete. Pristupom ovoj stranici i njezinim korištenjem prihvaćate da ćete poštivati ove uvjete i da su oni za vas obvezujući. Ako ne prihvatite da ćete poštivati ove uvjete i da su oni za vas obvezujući, ne možete pristupiti ovoj stranici, koristiti ju niti s nje preuzimati bilo kakve materijale.

Ovi uvjeti se mogu mijenjati

Syngenta zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti ažurirati ili mijenjati ove uvjete i to na način da ažuriranu ili izmijenjenu verziju ovih uvjeta objavi na ovoj stranici. Korištenjem ove stranice nakon takve promjene predstavlja vaš pristanak da ćete poštivati revidirane uvjete i da su oni za vas obvezujući. Stoga vas potičemo da prilikom svakog korištenja ove stranice proučite naše uvjete.

Izjava o zaštiti privatnosti

Društvo Syngenta poštuje privatnost osoba koje koriste ovu stranicu. Izjava o zaštiti privatnosti koja je objavljena na ovoj stranici opisuje sadašnje politike i prakse društva Syngenta u odnosu na osobne podatke koje društvo Syngenta prikuplja putem ove stranice. Izjava o zaštiti privatnosti sastavni je dio ovih uvjeta. Svojim pristajanjem da su ovi uvjeti za vas obvezujući dajete svoju privolu za prikupljanje, korištenje i otkrivanje vaših osobnih informacija u skladu s izjavom o zaštiti privatnosti na ovoj stranici. Molimo vas da odvojite nekoliko minuta i istu proučite.

Korisnička imena, lozinke i sigurnost

Svako korisničko ime i lozinka koji vam na ovoj stranici budu dodijeljeni ili koje odaberete namijenjeni su samo za vašu osobnu uporabu te ih nitko drugi ne smije koristiti (uključujući druge zaposlenike ili zastupnike vaše tvrtke). Vi i vaša tvrtka u potpunosti ste odgovorni za čuvanje tajnosti vašeg korisničkog imena i lozinke. Također ste vi i vaša tvrtka u potpunosti odgovorni za sve aktivnosti koje se na ovoj stranici odvijaju pod vašim korisničkim imenom i lozinkom, neovisno o tome jeste li vi ili vaša tvrtka odobrili te aktivnosti ili korištenje vaše lozinke ili ne. Vi ili vaša tvrtka dužni ste odmah obavijestiti društvo Syngenta ako imate saznanje ili sumnju o neovlaštenom korištenju vašeg korisničkog imena ili lozinke ili bilo kojoj drugoj povredi sigurnosti.

Ažuriranje korisničkih podataka

Vi ili vaša tvrtka dužni ste odmah obavijestiti Syngentu o bilo kakvoj promjeni podataka koje ste dostavili u postupku prijave („korisnički podaci“) ili ako vi ili vaša tvrtka utvrdite da je neki od korisničkih podataka netočan ili nepotpun.

Bez obzira na vašu obvezu ili obvezu vaše tvrtke da društvu Syngenta dostavite ažurirane korisničke podatke, društvo Syngenta ima pravo pouzdati se u korisničke podatke koje ste vi ili vaša tvrtka prethodno dostavili sve dok nam vi ili vaša tvrtka ne dostavite ažurirane korisničke podatke. Vi i vaša tvrtka također ste suglasni da društvo Syngenta može o ovim uvjetima ili ovoj stranici slati obavijesti putem elektroničke pošte na zadnju e-mail adresu koju ste vi ili vaša tvrtka dali.

Ako više niste zaposlenik ili zastupnik vaše tvrtke ili ako više nemate odobrenje vaše tvrtke za korištenje ove stranice, vaša tvrtka o tome mora odmah obavijestiti društvo Syngenta. Nakon toga više niste ovlašteni koristiti ovu stranicu.

U odnosu između vas i vaše tvrtke i društva Syngenta, Syngenta je jedini i isključivi vlasnik svih prava zaštite i uporabe ove stranice, uključujući bez ograničavanja dizajn, značajke, funkcije, pregledavanje, sadržaj te „izgled i osjećaj“ koji pruža ova stranica, te na sve podatke prikupljene putem ove stranice, uključujući bez ograničavanja sva s tim prava intelektualnog vlasništva, kao što su autorska prava, patenti, zaštitni znakovi, poslovne tajne i knowhow.

Pravo na izmjenu stranice

Syngenta zadržava pravo na bilo koji način mijenjati sadržaj i funkcije ove stranice ili ograničiti pristup ovoj stranici ili privremeno ili trajno zatvoriti ovu stranicu u bilo koje vrijeme, iz bilo kojeg razloga i bez prethodne obavijesti, te neće ni na koji način odgovarati vama ili vašoj tvrtki za eventualne posljedice takvih izmjena ili zatvaranja.

Izjava o autorskim pravima i ograničena licenca

Sve što vidite ili čujete na ovoj stranici („sadržaj“), uključujući primjerice sve tekstove, fotografije, ilustracije, grafičke prikaze, audioisječke, videoisječke i audio-videoisječke, zaštićeno je autorskim pravom.

Daje vam se neekskluzivna licenca za korištenje sadržaja, ali uz sljedeća ograničenja:

Možete preuzimati, pohranjivati, ispisivati, kopirati i dijeliti sadržaj s ove stranice pod uvjetom da:

(1) sadržaj koristite samo u nekomercijane svrhe ili za unaprjeđenje vašeg poslovnog odnosa s društvom Syngenta;

(2) objavljujete ili postavljate bilo koji dio sadržaja na neku drugu internetsku stranicu ili u nekom drugom mediju u kontekstu sličnom onome u kojem je sadržaj prikazan na ovoj stranici;

(3) pripisujete sadržaj društvu Syngenta;

(4) ni na koji način ne mijenjate sadržaj ili brišete ili mijenjate izjave o autorskim pravima ili zaštitnim znakovima ili izjave o povjerljivosti.

Osim ako je gore izričito navedeno, ne smijete kopirati, preuzimati, ispisivati, objavljivati, prikazivati, izvoditi, distribuirati, prenositi, prevoditi, mijenjati, dopunjavati, ažurirati, sabirati, skraćivati, uokvirivati, ugrađivati, povezivati ili duboko povezivati u odnosu na bilo koju drugu javno dostupnu stranicu ili na bilo koji drugi način preinačiti ili prilagođavati bilo koji dio sadržaja ove stranice bez prethodne pisane dozvole društva Syngenta.

Osim ako je gore izričito navedeno, prava zaštite i uporabe se ni u kojem slučaju ne prenose na vas kada preuzimate sadržaj s ove stranice. Osim gore navedene ograničene, neekskluzivne licence, ništa što je sadržano u ovim uvjetima ili na ovoj stranici ne može se tumačiti na način da se daje licenca ili neko drugo pravo na bilo koje autorsko pravo, zaštitni znak, patent ili drugo pravo intelektualnog vlasništva društva Syngenta ili bilo koje treće osobe.

Izjava o zaštitnim znakovima

Svi zaštitni znakovi, uslužni znakovi i logotipi prikazani na ovoj stranici (“zaštitni znak(ovi)”) su registrirani i neregistrirani zaštitni znakovi društva Syngenta, jedne od njegovih povezanih društava ili trećih osoba koje su društvu Syngenta ili jednoj od njegovih povezanih društava dale licencu za svoje zaštitne znakove.

Osim ako je u ovim uvjetima izričito navedeno, ne smijete reproducirati, prikazivati ili na bilo koji drugi način koristiti bilo koji zaštitni znak bez prethodne pisane dozvole društva Syngenta.

Nezatražene informacije

Syngenta pozdravlja vaše komentare i povratne informacije o ovoj stranici. Sve informacije i materijale koji se putem ove stranice podnesu društvu Syngenta, kao što su komentari, povratne informacije, ideje, pitanja, dizajni, podaci ili slično, smatrat će se nepovjerljivima i nezaštićenima. Stoga vas molimo da nam ne šaljete nikakve informacije ili materijale koje nam ne želite ustupiti, uključujući bez ograničavanja povjerljive informacije i druge originalne kreativne materijale.

Dostavljanjem obavijesti i/ili materijala društvu Syngenta putem ove stranice, vi društvu Syngenta ustupate besplatno sva svjetska prava zaštite i uporabe svih autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva na informacijama i/ili materijalima koje dostavite društvu Syngenta. Syngenta će imati pravo koristiti sve informacije i/ili materijale koje nam dostavite putem ove stranice te sve ideje, koncepte, knowhow ili tehnologije sadržane u takvim informacijama i/ili materijalima za bilo koju svrhu, uključujući bez ograničenja za razvoj, proizvodnju i trgovanje proizvodima korištenjem takvih informacija ili materijala, bez ograničenja i bez ikakve naknade za vas.

Međutim, društvo Syngenta neće koristiti nikakve informacije ili materijale koje dostavite putem ove stranice ni na koji način kojim bi se kršili važeći zakoni o zaštiti privatnosti. Društvo Syngenta naročito neće objavljivati vaše ime ili na drugi način objavljivati da ste nam dostavili informacije ili materijale osim (a) ako dobijemo vaše dozvolu za korištenje vašeg imena; ili (b) ako vas najprije obavijestimo da će materijali ili druge informacije koje ostavite na određenom dijelu ove stranice biti objavljene ili na drugi način korištene s vašim imenom; ili (c) ako smo to dužni napraviti temeljem zakonskih propisa.

Vi ste odgovorni za obavijesti koje dostavite putem ove stranice, uključujući bez ograničavanja za njihovu istinitost i točnost.

Napominjemo da dostavljeni podaci (npr. putem našeg obrasca za kontakt) nemaju pravno obvezujući učinak za društvo Syngenta. Stoga naglašavamo da se računi, opomene i slično moraju slati isključivo na adrese navedene u pojedinom ugovoru.

Informacije trećih osoba

Neke od informacija, članaka i drugih materijala dostupnih putem ove stranice su društvu Syngenta dostavile treće osobe. Kada god je to moguće, izvor takvih materijala trećih osoba je označen. Takvi materijali trećih osoba dostupni su vam samo iz razloga interesa i praktičnosti. Društvo Syngenta ne jamči za aktualnost, točnost, potpunost i pouzdanost takvih materijala. Društvo Syngenta ne preuzima odgovornost za korištenje informacija koje su na raspolaganje stavile treće osobe.

Poveznice na druge mrežne stranice društva Syngenta

Ova stranica koristi hiperveze na druge mrežne stranice kojima upravlja Syngenta ili drugi Syngentini subjekti („druge mrežne stranice društva Syngenta“). Takve druge mrežne stranice društva Syngenta su zasebne i odvojene mrežne stranice i svaka služi drugačijoj svrsi. Svaka druga mrežna stranica društva Syngenta stoga je uređena vlastitim uvjetima korištenja i podliježe vlastitoj izjavi o zaštiti privatnosti. Ako pristupate drugim mrežnim stranicama društva Syngenta putem poveznice na ovoj stranici, napominjemo da odvojite nekoliko minuta vremena i proučite uvjete korištenja i izjavu o zaštiti privatnosti na svakoj drugoj mrežnoj stranici društva Syngenta koju posjetite.

Poveznice na druge mrežne stranice

Ova stranica može sadržavati hiperveze na druge mrežne stranice kojima ne upravlja Syngenta. Takve hiperveze služe samo kao referenca i praktična pomoć te ni na koji način ne podrazumijevaju prihvaćanje materijala na tim mrežnim stranicama trećih osoba ili bilo kakvo povezivanje s njihovim operatorima. Društvo Syngenta ne kontrolira takve mrežne stranice i ne odgovara za sadržaj koji je na njima objavljen. Takvim mrežnim stranicama pristupate te ih koristite na vlastitu odgovornost.

Informacije o proizvodima

Sve informacije koje su sadržane ili na koje se upućuje na ovoj stranica služe isključivo kao predstavljanje društva Syngenta i njegovih proizvoda i usluga. Za detaljnije informacije i upute o našim proizvodima obratite se izravno društvu Syngenta. Osobe koje namjeravaju koristiti sredstva za zaštitu bilja ili sjeme moraju pročitati etiketu priloženu uz proizvod i poštivati sve važeće zakone i propise koji se odnose na korištenje tog proizvoda. Prije korištenja bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja, svakako provjerite je li to sredstvo registrirano za upotrebu u vašoj zemlji.

Globalna dostupnost

S obzirom da različite zemlje diljem svijeta imaju različite zakone i regulatorne zahtjeve, neki proizvodi, programi i usluge su u nekim zemljama dostupni, a u nekima ne. Ova stranica može sadržavati upućivanja ili unakrsna upućivanja na proizvode, programe i usluge društva Syngenta koji u vašoj zemlji nisu dostupni ili najavljeni. Takvo upućivanje ne podrazumijeva da društvo Syngenta namjerava najaviti takve proizvode, programe i usluge u vašoj zemlji. Obratite se vašem lokalnom prodajnom predstavniku društva Syngenta ili kontaktirajte izravno društvo Syngenta ukoliko imate pitanja o tome koji proizvodi, programi i usluge su vama dostupni.

Kontaktirajte nas

Pomoću značajke „Kontaktirajte nas“ na nekim mrežnim stranicama društva Syngenta imate mogućnost poslati online povezana pitanja našim stručnjacima. Ova značajka služi za vaš interes i kao praktična pomoć. Hoće li naš odgovor na vaše pitanje biti koristan ovisi o potpunosti i točnosti informacije na kojoj se ono temelji i drugim čimbenicima koji su izvan naše kontrole, npr. vrijeme. Vi i vaša tvrtka ste sami odgovorni za ocjenjivanje vrijednosti i korisnosti našeg odgovora.

Neke mrežne stranice društva Syngenta objavit će reprezentativna pitanja i odgovore za koje smatramo da bi mogli biti od interesa za druge registrirane korisnike. Molimo vas da u vaša pitanja ne stavljate nikakve povjerljive, zaštićene ili osobne identifikacijske podatke. Zadržavamo pravo zbog jasnoće ili dužine urediti vaša pitanja. Molimo vas da pročitate odjeljak ovih uvjeta koji se odnosi na podneske prije slanja bilo kakvih informacija.

Nepostojanje ponude ili poziva na ulaganje

Informacije na ovoj stranici nisu i ne mogu se smatrati ponudom ili pozivom na ulaganje ili na drugo trgovanje dionicama ili drugim vrijednosnim papirima društva Syngente niti se bilo kakva takva ponuda daje ili traži. Cijene vrijednosnih papira i prihod od vrijednosnih papira mogu u svakom trenutku rasti ili padati, a potencijalni ulagači moraju biti svjesni da uspješnost iz proteklog razdoblja nije nužno pokazatelj uspješnosti u budućem razdoblju. Savjetujemo potencijalnim ulagačima da prije donošenja bilo kakve odluke o ulaganju zatraže savjet nezavisnog financijskog savjetnika.

Anticipativne izjave

Naša stranica može sadržavati anticipativne izjave – npr. izjave koje nisu potkrijepljene činjenicama, uključujući izjave o našim uvjerenjima i očekivanjima. Takve izjave, koje se mogu prepoznati po frazama kao što su „očekujemo“, „željeli bismo“, „ćemo“, „potencijalno“, „planovi“, „izgledi“, „procijenjeno“, „s ciljem“, „na putu“ i sličnim izrazima temelje se na sadašnjim planovima, procjenama i prognozama, u odnosu na koje društvo Syngenta ni na koji način ne preuzima odgovornost i na koje se vi i vaša tvrtka ne trebate previše oslanjati. Takve izjave povezane su s inherentnim rizicima i neizvjesnostima koji su u velikoj mjeri izvan kontrole društva Syngenta. Anticipativne izjave vrijede samo na dan kojeg su dane a društvo Syngenta ne preuzima nikakvu obvezu ažurirati ih u vidu novih informacija ili budućih događaja.

Odricanje od odgovornosti u pogledu jamstava

Ova stranica stavlja se na raspolaganje u „postojećem“, „dostupnom“ stanju, bez ikakvih izjava ili jamstava. Subjekti društva Syngenta i njihovi pojedini pružatelji usluga i nositelji licenci se u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj važećim zakonskim propisima odriču odgovornosti u pogledu jamstva, bilo izričitog, implicitnog, zakonskog ili drugog. Bez ograničenja u vezi s navedenim, subjekti društva Syngenta i njihovi pojedini pružatelji usluga i nositelji licenci se u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj važećim zakonskim propisima odriču odgovornosti u pogledu (a) jamstava u vezi s tržišnom kakvoćom, prikladnosti za svrhu, prava, nekršenje u odnosu na ovu stranicu i njezin sadržaj i sve proizvode ili usluge opisane ili dostupne na ovoj stranici; (b) jamstava u vezi s kašnjenjima, prekidima, greškama ili propustima u radu ove stranice ili bilo kojeg dijela ove stranice; (c) jamstava u vezi s prijenosom ili isporukom ove stranice ili njezinom dostupnošću u bilo koje vrijeme ili na bilo kojem mjestu; (d) jamstava u vezi sa sigurnošću ove stranice ili s tim ima li na njoj virusa, crvi ili drugih kodova koji imaju kontaminirajuća ili uništavajuća svojstva; (e) jamstava u vezi s korištenjem, valjanošću, točnošću, aktualnošću, potpunošću, prikladnošću, pouzdanošću ili rezultatima korištenja ove stranice, uključujući sav sadržaj, uključujući oznake proizvoda, proizvode i usluge dostupne putem ove stranice; i (f) jamstava u vezi s mrežnim stranicama na koje je ova stranica povezana.

U određenim pravnim sustavima odricanje od odgovornosti u odnosu na određena jamstva ili ograničenja valjanosti implicitnog jamstva nije dopušteno, tako da jedno ili sva gore navedena ograničenja možda neće vrijediti za vas i/ili vašu tvrtku.

Ograničenje odgovornosti

Vi i vaša tvrtka koristite ovu stranicu, njezin sadržaj, uključujući etikete proizvoda i sve proizvode, programe i usluge dostupne putem ove stranice isključivo na vašu vlastitu i odgovornost vaše tvrtke. Subjekti društva Syngenta ili njihovi pojedini pružatelji usluga i nositelji licenci, uključujući njihove direktore, dužnosnike, zaposlenike ili zastupnike, ni u kojem slučaju ne snose odgovornost za gubitke ili štete nastale zbog vašeg pristupa ili pristupa vaše tvrtke ovoj stranici, njezinog korištenja ili nemogućnosti korištenja ove stranice, njezinog sadržaja, uključujući etikete proizvoda, proizvode, programe i usluge dostupne putem ove stranice ili zbog toga što ste se vi ili vaša tvrtka pouzdali u informacije pružene putem ove stranice. Bez ograničenja u vezi s gore navedenim, subjekti društva Syngenta ili njihovi pojedini pružatelji usluga i nositelji licenci ni na koji način ne odgovaraju za eventualne greške ili propuste u sadržaju; to posebno vrijedi za sve informacije o proizvodima, programima i uslugama koje su dostavili subjekti društva Syngenta. Ovo je sveobuhvatno ograničenje odgovornosti koje vrijedi za sve gubitke i štete bilo koje vrste, izravne ili neizravne, opće, posebne, slučajne, posljedične, primjerne ili druge, uključujući bez ograničenja prekid u poslovanju, gubitak podataka ili goodwilla ili štetu na istima, te gubitak prihoda ili dobiti.

Ovo ograničenje odgovornosti vrijedi u najvećoj mogućoj zakonom dopuštenoj mjeri, bilo da se navodna odgovornost temelji na ugovoru, nemaru, odštetnom pravu, objektivnoj odgovornosti ili nekoj drugoj osnovi, čak i ako je neki ovlašteni zastupnik bilo kojeg subjekta društva Syngenta bio informiran ili je trebao znati o mogućem nastupanju takve štete, i bez obzira na djelotvornost drugih pravnih sredstava.

Vi i vaša tvrtka potvrđujete i pristajete da društvo Syngenta ne bi moglo izraditi ovu stranicu i učiniti dostupnim svoj sadržaj vama i vašoj tvrtki bez naknade da odgovornost nije ograničena na način kako je to opisano gore.

Ukoliko se utvrdi da je neko od ovih ograničenja odgovornosti iz bilo kojeg razloga nevažeće ili neprovedivo, ukupna odgovornost subjekata društva Syngenta i njezinih pojedinih pružatelja usluga i nositelja licence ni u takvim okolnostima za odgovornost koja bi inače bila ograničena ne može biti veća od stotinu (100,00 USD) dolara (ili protuvrijednost iznosa u lokalnoj valuti).

U određenim pravnim sustavima ograničenje u odnosu na određene štete nije dopušteno, tako da jedno ili sva gore navedena ograničenja odgovornosti možda neće vrijediti za vas i/ili vašu tvrtku i vi i/ili vaša tvrtka ćete imati dodatna prava.

Mjerodavno pravo i nadležnost

Ovi uvjeti podliježu hrvatskom pravu i tumače se u skladu s istim, bez obzira na načela sukoba zakona. Za sve zahtjeve u vezi s ovim uvjetima isključivo je nadležan redovno nadležni sud u Zagrebu.

Odricanje

Ukoliko u bilo kojem trenutku propustimo zahtijevati izvršenje bilo koje odredbe ovih uvjeta ili ostvariti koje od prava koja iz njih proizlazi, to se neće smatrati odricanjem od takve odredbe ili prava. Sve izjave o odricanju moraju biti u pisanom obliku i potpisane od strane koja se odriče da bi ona bila obvezujuća. Osim ako pisana izjava o odricanju ne sadrži izričitu izjavu koja bi govorila suprotno, odricanje od strane društva Syngenta u odnosu na kršenje bilo koje odredbe ovih uvjeta ili prava koja iz njih proizlaze neće se tumačiti kao odricanje bilo kojeg daljnjeg ili naknadnog kršenja takve odredbe, odricanje od same takve odredbe ili odricanje od bilo kojeg prava iz ovih uvjeta.

Salvatorska klauzula

Ako nadležni sud utvrdi da je neka od odredaba ovih uvjeta protivna zakonu, takva odredba će se izmijeniti i tumačiti tako da u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj zakonom ispunjava ciljeve izvorne odredbe, dok ostale odredbe ostaju u cijelosti važeće i proizvode pravni učinak.

Cjeloviti sporazum

Ovi uvjeti predstavljaju cjeloviti sporazum između vas i vaše tvrtke i društva Syngenta u odnosu na vaše pristupanje i/ili korištenje ove stranice i pristupanje i/ili korištenje ove stranice od strane vaše tvrtke. Ovi uvjeti se mogu mijenjati samo na način kako je u njima izričito navedeno.

Datum revizije

Ovi uvjeti zadnji put su izmijenjeni 25. svibnja 2018.