You are here

Uvjeti korištenja

Syngenta Agro d.o.o. (u daljnjem tekstu “Društvo Syngenta”) ima web-mjesto www.syngenta.hr (“Sajt”) na kojem daje opće informacije o društvu Syngenta i njegovim proizvodima i uslugama. Ovaj sajt možete koristiti pod uvjetom da se pridržavate ovih uvjeta.

Vaše prihvaćanje ovih uvjeta

Molimo Vas da odvojite nekoliko minuta i pažljivo pročitate ove uvjete. Pristupanjem Sajtu i njegovim korištenjem slažete se da ćete poštovati ove uvjete i biti obvezani njima. Ako se ne slažete s tim da poštujete ove uvjete i da budete njima obvezani  ne možete pristupiti ovom Sajtu, koristiti ga niti preuzimati materijale s njega.

Ovi se uvjeti mogu promijeniti

Društvo Syngenta zadržava pravo na ažuriranje i izmjenu ovih uvjeta u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti. Društvo Syngenta isto će učiniti objavljivanjem ažurirane ili izmijenjene inačice ovih uvjeta na ovom Sajtu. Ako ovaj Sajt koristite nakon njegove izmjene slažete se da ćete poštovati revidirane uvjete i da budete njima obvezani. Iz tog razloga Vam savjetujemo da pročitate ove uvjete svaki put kada koristite ovaj Sajt.

Izjava o privatnosti

Društvo Syngenta obvezuje se poštovati osobnu privatnost pojedinaca koji koriste ovaj Sajt. Izjava o privatnosti objavljena na ovom Sajtu opisuje politike i praksu društva Syngenta koji su trenutno na snazi vezano uz osobne informacije koje društvo Syngenta prikuplja putem ovog Sajta.

Izjava o privatnosti sastavni je dio ovih uvjeta. Kada date svoju suglasnost za obvezivanje ovim uvjetima, dajete svoju suglasnost za prikupljanje, korištenje i otkrivanje svojih osobnih informacija u skladu s izjavom o privatnosti na ovom Sajtu. Molimo Vas da odvojite nekoliko minuta i da ovo pročitate.

Korisnička imena, lozinke i sigurnost

Bilo koje korisničko ime i lozinka za ovaj Sajt koje dobijete ili odaberete služe za Vašu osobnu uporabu i ne smije ih koristiti nitko drugi (uključujući druge zaposlenike ili zastupnike Vašeg društva). Vi i Vaše društvo u potpunosti ste odgovorni za čuvanje povjerljivosti Vašeg korisničkog imena i lozinke. Nadalje, Vi i Vaše društvo u potpunosti ste odgovorni za sve aktivnosti koje se odvijaju na ovom Sajtu pod Vašim korisničkim imenom i lozinkom, bez obzira na to jeste li Vi ili Vaše društvo odobrili te aktivnosti ili korištenje Vaše lozinke ili niste. Vi ili Vaše društvo morate odmah obavijestiti društvo Syngenta o svakom neovlaštenom korištenju Vašeg korisničkog imena i lozinke ili bilo koje druge povrede sigurnosti za koju saznate ili na koju sumnjate.

Ažuriranje korisničkih podataka

Vi ili Vaše društvo morate hitno obavijestiti društvo Syngenta ako se bilo koja informacija koju pružite u okviru postupka registracije ("korisničke informacije") promijeni, ili ako Vi ili Vaše društvo shvatite da je bilo koja korisnička informacija netočna ili nepotpuna.   

Bez obzira na obvezu Vas ili Vašeg društva na davanje društvu Syngenta ažuriranih korisničkih informacija, Syngenta ima pravo osloniti se na korisničke informacije koje ste Vi ili Vaše društvo prethodno dali sve dok Vi ili Vaše društvo društvu Syngenta dostavite ažurirane korisničke informacije. Vi i Vaše društvo nadalje se slažete da društvo Syngenta može slati obavijesti vezano uz ove uvjete ili ovaj Sajt putem e-maila koristeći najnoviju e-mail adresu koju ste Vi ili Vaše društvo dostavili društvu Syngenta.

Ako prestanete biti zaposlenik ili ovlašteni zastupnik svojeg društva, ili prestanete biti ovlašteni od strane Vašeg društva na korištenje ovog Sajta, Vaše društvo mora o tome hitno obavijestiti društvo Syngenta i više nećete biti ovlašteni koristiti ovaj Sajt.

Između Vas i Vašeg društva te društva Syngenta, Syngenta ima jedino i isključivo pravo vlasništva nad svim pravima, vlasništvom i interesima u i na ovaj Sajt, uključujući, ali neograničavajući se na dizajn, značajke, funkcionalnost, navigaciju, sadržaj te "izgled i osjećaj" ovog Sajta, i sve podatke prikupljene preko ovog Sajta, uključujući, ali neograničavajući se na sva prava intelektualnog vlasništva povezana s prethodno navedenim poput svih autorskih prava, patenata, robnih žigova, poslovnih tajni te know-howa.

Pravo na izmjenu Sajta

Društvo Syngenta zadržava pravo na to da izmijeni sadržaj i funkcionalnost ovog Sajta na bilo koji način, ili da ograniči pristup ovom Sajtu, ili da ukine ovaj Sajt, u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga, bez prethodne obavijesti, i neće ni na koji način biti odgovorno prema Vama ili Vašem društvu za moguće posljedice takvih promjena ili ukidanja.

Obavijest o autorskim pravima i ograničena licencija

Sve što vidite i čujete na ovom Sajtu (“Sadržaj”), uključujući, primjerice, sav tekst, fotografije, ilustracije, grafičke prikaze, audio snimke, video snimke, i audio-video snimke, zaštićeno je autorskim pravom.

Daje Vam se neekskluzivna licencija za Sadržaj, ali uz primjenu sljedećih ograničenja:

Možete preuzimati, spremati, ispisivati, kopirati i dijeliti Sadržaj s ovog Sajta pod uvjetom da:

(1) sadržaj koristite samo u nekomercijalne svrhe ili za unaprjeđenje svojih poslovnih dogovora s društvom Syngenta;

(2) bilo koji dio Sadržaja objavljujete samo na nekom Drugom web-mjestu ili na nekom drugom mediju u sličnom kontekstu u kojem je isti prezentiran na ovom Sajtu;

(3) Sadržaj pripišete društvu Syngenta;

(4) Sadržaj ni na koji način ne mijenjate ili brišete ili mijenjate bilo koju obavijest o autorskom pravu ili robnom žigu ili obavijesti o povjerljivosti.

Osim ako je izričito gore navedeno, ne smijete kopirati, preuzimati, ispisivati, objavljivati, prikazivati, obavljati, distribuirati, slati, prenositi, prevoditi, mijenjati, dodavati, ažurirati, kompilirati, skraćivati ili na bilo koji način mijenjati ili prilagođavati Sadržaj ovog Sajta, djelomično ili u cijelosti,  bez prethodnog pismenog odobrenja društva Syngenta.

Osim ako je izričito gore navedeno, na Vas se ne prenosi nikakvo pravo, vlasništvo ili interes u preuzetom Sadržaju kada preuzimate sadržaj s ovog Sajta. Osim za ograničenu, neekskluzivnu licenciju koja se izričito dodjeljuje kako je gore navedeno, ništa sadržano u ovim uvjetima i na ovom Sajtu ne smatra se kao davanje licencije ili bilo kojeg drugog prava na temelju bilo kojeg autorskog prava, robnog žiga, patenta ili nekog drugog prava intelektualnog vlasništva društva Syngenta ili neke treće strane.

Obavijest o robnom žigu

Svi robni žigovi, uslužni žigovi i loga koji su prikazani na ovom Sajtu (“Robni žig(ovi)”) registrirani su i neregistrirani robni žigovi društva Syngenta, nekog od njegovih povezanih društava ili trećih strana koje su dale društvu Syngenta ili nekom njegovom povezanom društvu licenciju za njihove robne žigove.

Osim ako je izričito navedeno u ovim uvjetima, ne smijete umnažati, prikazivati ili na drugi način koristiti bilo koji Robni žig bez prethodnog pismenog odobrenja društva Syngenta.

Neželjene ideje

Društvo Syngenta pozdravlja Vaše komentare i povratne informacije vezano uz ovaj Sajt. Sve informacije i materijali podneseni društvu Syngenta preko ovog Sajta, poput bilo kakvih komentara, povratnih informacija, ideja, pitanja, dizajna, podataka ili slično, smatrat će se nepovjerljivima i nezaštićenima. Iz ovog razloga Vas molimo da nam ne šaljete bilo kakve informacije ili materijale koje nam ne želite ustupiti, uključujući, ali neograničavajući se na, sve povjerljive informacije i sve originalne kreativne materijale.

Slanjem bilo kakve komunikacije i/ili materijala društvu Syngenta putem ovog Sajta, društvu Syngenta besplatno ustupate sva prava, vlasništvo i interes diljem svijeta u svim autorskim pravima i ostalim pravima intelektualnog vlasništva u informacijama i/ili materijalima koje dostavite društvu  Syngenta. Društvo Syngenta ima pravo sve informacije i/ili materijale koje podnesete putem ovog Sajta, i sve ideje, zamisli, know-how ili tehnike sadržane u tim informacijama i/ili materijalima, koristiti u bilo koje svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na razvoj, proizvodnju i marketing proizvoda uporabom tih informacija ili materijala bez bilo kakvih ograničenja i naknade prema Vama.

Ipak, društvo Syngenta neće koristiti bilo koje informacije ili materijale koje podnesete putem ovog Sajta na način koji krši mjerodavne zakone o privatnosti. Društvo Syngenta posebice neće otkrivati Vaše ime ili na neki drugi način obznanjivati činjenicu da ste nam dostavili informacije ili materijale osim: (a) ako ne dobijemo Vaše odobrenje za korištenje Vašeg imena; ili (b) ako Vas prvo obavijestimo da će materijali ili druge informacije koje podnesete kroz određeni dio ovog Sajta biti objavljeni ili na neki drugi način korišteni uz navođenje Vašeg imena; ili (c) ako je tako zakonom propisano.

Vi snosite odgovornost za svu komunikaciju podnesenu putem ovog Sajta, uključujući, ali neograničavajući se na istinitost i točnost iste.

Molimo Vas da imate na umu da sve što podnesete (primjerice putem našeg obrasca za kontakt) nema nikakav obvezujući učinak po društvo Syngenta. Stoga se računi, opomene i slično trebaju slati isključivo na adrese koje su navedene u određenom ugovoru.

Informacije trećih strana

Neke informacije, članci i drugi materijali dostupni putem ovog Sajta dale su društvu Syngenta neke treće strane. Gdje god je to izvedivo, naveden je izvor tih materijala trećih strana. Ti materijali trećih strana daju se isključivo radi Vašeg interesa i pogodnosti. Društvo Syngenta ne jamči niti ne izjavljuje da su ti materijali ažurni, točni, potpuni ili pouzdani. Društvo Syngenta ne prihvaća nikakvu odgovornost za korištenje informacija trećih strana u bilo koje svrhe.

Poveznice na druga web-mjesta Syngenta

Ovaj Sajt sadrži hiperlinkove na druga web-mjesta kojima upravlja društvo Syngenta ili drugi subjekti društva Syngenta ("Druga web-mjesta Syngenta"). Ta Druga web-mjesta Syngenta odvojena su i zasebna web-mjesta. Svako služi u neku drugu svrhu. Na sva Druga web-mjesta Syngenta stoga se primjenjuju njihovi vlastiti uvjeti korištenja i njihove vlastite izjave o privatnosti. Ako pristupate Drugim web-mjestima Syngenta putem poveznica na ovom Sajtu, molimo Vas da odvojite nekoliko minuta i pročitate uvjete korištenja i izjavu o privatnosti koji su objavljeni na svakom Drugom web-mjestu Syngenta koje posjetite.

Poveznice na druga web-mjesta

Ovaj Sajt sadrži hiperlinkove na web-mjesta kojima ne upravlja društvo Syngenta. Ti se hiperlinkovi daju isključivo radi Vašeg interesa i pogodnosti, te ne podrazumijevaju bilo kakvo podržavanje materijala objavljenog na tim web-mjestima trećih strana kao niti bilo kakvo udruživanje s njihovim operaterima. Društvo Syngenta ne kontrolira ta web-mjesta i nije odgovorno za njihov sadržaj. Vi pristupate tim web-mjestima i koristite ih isključivo na vlastiti rizik.

Informacije o proizvodima

Sve informacije sadržane na ovom Sajtu ili na koje se poziva na njemu dane su isključivo kao uvod u društvo Syngenta i njegove proizvode i usluge. Za posebne savjete i upute vezano uz naše proizvode i usluge, molimo Vas da izravno kontaktirate društvo Syngenta. Osobe koje namjeravaju koristiti proizvode za zaštitu usjeva ili sjeme moraju pročitati i poštovati oznaku na tom proizvodu kao i sve mjerodavne zakone i propise vezano uz korištenje tog proizvoda. Prije korištenja bilo kojeg proizvoda za zaštitu usjeva provjerite da je registrirani za uporabu u Vašoj zemlji.

Globalna dostupnost

S obzirom na to da razne zemlje diljem svijeta imaju različite zakonske i regulatorne zahtjeve, neki proizvodi su dostupni u nekim zemljama, a u drugima nisu. Ovaj Sajt može sadržavati reference ili unakrsne reference na proizvode, programe i usluge Syngenta koji možda nisu dostupni u Vašoj zemlji ili najavljeni za dolazak u Vašu zemlju. Te reference ne podrazumijevaju činjenicu da društvo Syngenta namjerava objaviti dolazak tih proizvoda, programa ili usluga u Vašu zemlju. Konzultirajte Vašeg lokalnog prodajnog zastupnika društva Syngenta ili kontaktirajte društvo Syngenta ako imate bilo kakvih pitanja o tome koji su Vam proizvodi, programi i usluge dostupni.

Kontaktirajte nas

Značajka “kontaktirajte nas” nekih web-mjesta Syngenta pruža Vam mogućnost da šaljete povezana pitanja našim online stručnjacima. Ova značajka daje se  radi Vašeg interesa i pogodnosti. Korisnost našeg odgovora na Vaše pitanje ovisi o potpunosti i točnosti informacija na kojima se temelji i ostalim faktorima izvan naše kontrole, poput vremena. Vi i Vaše društvo snosite isključivu odgovornost za ocjenjivanje vrijednosti i korisnosti našeg odgovora.

Neka web-mjesta Syngenta objavit će reprezentativna pitanja i odgovore za koje smatramo da su od interesa za druge prijavljene korisnike. Molimo da u svoja pitanja ne uključujete nikakve povjerljive ili zaštićene informacije kao niti informacije koje omogućavaju osobnu identifikaciju. Zadržavamo pravo na uređivanje pitanja radi jasnoće ili duljine. Molimo pročitajte odjeljak ovih uvjeta vezano uz podnašanje prije nego li nam pošaljete bilo kakve informacije.

Ovo nije ponuda ili poziv na ulaganje

Informacije na ovom Sajtu ne predstavljaju i neće se smatrati ponudom ili pozivom na ulaganje ili poslovanje udjelima ili drugim vrijednosnicama društva Syngenta na bilo koji način. Također se ovim putem ne daje niti traži nikakva takva ponuda ili poziv. Cijene udjela i prihod od tih udjela mogu porasti ili pasti u bilo kojem trenutku, a potencijalni ulagači trebaju biti svjesni da prethodan uspjeh nije nužno pokazatelj budućeg uspjeha. Potencijalni ulagači trebaju zatražiti nezavisan financijski savjet prije donošenja bilo kakve odluke glede ulaganja.

Anticipativne izjave

Naš Sajt može sadržavati anticipativne izjave - primjerice izjave koja nisu o povijesnim činjenicama, uključujući izjave o našim uvjerenjima i očekivanjima. Te izjave koje možete prepoznati po pojmovima koji uključuju, ali se ne ograničavaju na ‘očekujemo’, 'bi', 'bude', 'potencijalno', 'planovi', 'perspektiva', 'procijenjeno', 'ciljajući', 'u tijeku' i slični izrazi temelje se na trenutačnim planovima, procjenama i projekcijama za koje društvo Syngenta neće ni na koji način biti odgovorno i u koje se Vi i Vaše društvo ne bi trebali nepotrebno pouzdati. Te izjave uključuju inherentne rizike i nesigurnosti, od kojih su mnogi izvan kontrole društva Syngenta. Anticipativne izjave govore samo o stanju na datum na koji su dane i društvo Syngenta ne preuzima nikakvu obvezu za ažuriranje istih uslijed novih informacija ili budućih događaja.

Odricanje od jamstava

Ovaj Sajt daje se u obliku u kojem se nalazi i u kojem je dostupan, bez bilo kakvih izjava ili jamstava. U najširem opsegu koji je dopušten mjerodavnim zakonom, subjekti Syngenta i njihovi pružatelji usluga i davatelji licencija odriču se svih jamstava, izričitih, implicitnih, zakonskih ili drugih. Bez ograničenja prethodno navedenog, u najširem zakonom dopuštenom opsegu, subjekti Syngenta i njihovi pružatelji usluga i davatelji licencija ovime se odriču (a) svih jamstava tržišnog potencijala, prikladnosti za posebnu svrhu, vlasništva i nepostojanja povrede vezano uz ovaj Sajt i njegov sadržaj i sve proizvode ili usluge opisane na ili dostupne putem ovog Sajta; (b) jamstava vezano uz kašnjenja, prekide, pogreške ili propuste u djelovanju ovog Sajta ili bilo kojeg dijela ovog Sajta; (c) jamstava vezano uz prijenos ili isporuku ovog Sajta ili njegovu dostupnost u nekom određenom vremenu ili na nekoj određenoj lokaciji; (d) jamstava vezano uz sigurnost ovog Sajta ili da je Sadržaj ovog Sajta slobodan od virusa, crva ili drugog koda koji pokazuje kontaminirajuća ili destruktivna svojstva; (e) jamstava vezano uz uporabu, valjanost, točnost, ažurnost, potpunost, prikladnost, pouzdanost ili rezultate uporabe ovog Sajta, uključujući bilo koji Sadržaj, uključujući oznake proizvoda, proizvode ili usluge dostupne putem ovog Sajta; i (f) jamstava vezano uz web-mjesta na koje je ovaj Sajt povezan.

Neke jurisdikcije ne dopuštaju odricanje od određenih jamstava ili ograničenja trajanja implicitnih jamstava, stoga se neka ili sva prethodna ograničenja možda ne primjenjuju na Vas i/ili Vaše društvo.

Ograničenje odgovornosti

Vi i Vaše društvo koristite ovaj Sajt, njegov Sadržaj, uključujući oznake proizvoda i sve proizvode ili usluge dostupne putem ovog Sajta, isključivo na vlastiti rizik. Ni u kojim okolnostima subjekti Syngenta ili njihovi pružatelji usluga i davatelji licencija, uključujući njihove direktore, službenike, zaposlenike ili zastupnike, neće snositi odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koji nastanu iz ili vezano uz pristup, uporabu ili nemogućnost uporabe ovog Sajta, njegovog sadržaja, uključujući oznake proizvoda ili bilo koji proizvod ili uslugu dostupne putem ovog Sajta od strane Vas ili Vašeg društva kao ni za oslanjanje Vas ili Vašeg društva na bilo koje informacije pružene putem ovog Sajta. Bez ograničavanja prethodno navedenog, subjekti Syngenta i njihovi pružatelji usluga i davatelji licencija  neće snositi odgovornost ni na koji način za moguće greške ili propuste u sadržaju; to se posebice primjenjuje na sve informacije o proizvodima i uslugama koje isporučuju subjekti Syngenta. Ovo je sveobuhvatno ograničenje odgovornosti koje se odnosi na sve gubitke i štetu bilo koje vrste, bilo izravnu ili neizravnu, opću, posebnu, slučajnu, posljedičnu, egzemplarnu ili drugu, uključujući, ali neograničavajući se na prekid poslovanja, gubitak ili oštećenje podataka ili goodwilla, i gubitak prihoda ili dobiti.

Ovo ograničenje odgovornosti primjenjuje se u najširem opsegu koji je dopušten mjerodavnim zakonom, bez obzira na to temelji li se navodna odgovornost na ugovoru, nemaru, protupravnom postupanju, objektivnoj odgovornosti ili na nekom drugom temelju i čak ako je ovlašteni zastupnik bilo kojeg subjekta Syngenta upozoren na ili je trebao znati za mogućnost takve štete i bez utjecaja na učinkovitost drugih pravnih lijekova.

Vi i Vaše društvo priznajete i suglasni ste da društvo Syngenta ne bi moglo ovaj Sajt i njegov Sadržaj učiniti dostupnim Vama i Vašem društvu bez ikakve naknade da njihova odgovornost nije ograničena kako je gore navedeno.  

Ako se za bilo koje od ovih ograničenja odgovornosti utvrdi da je nevažeće ili neprovedivo iz bilo kojeg razloga, zajednička odgovornost subjekata Syngenta i njihovih pružatelja usluga i davatelja licencija pod tim okolnostima neće prelaziti iznos od sto ($100.00) dolara (ili ekvivalentan iznos u lokalnoj valuti) za odgovornost koja bi inače bila ograničena.

Neke jurisdikcije ne dopuštaju ograničenje određene štete, stoga se neka ili sva prethodna ograničenja odgovornosti možda ne primjenjuju na Vas i/ili Vaše društvo te Vi i/ili Vaše društvo možda imate dodatna prava.

Mjerodavno pravo i nadležnost

Za ove uvjete mjerodavno je te su podložni i uspostavljeni u skladu sa zakonima Švicarske bez utjecaja na načela sukoba zakona.

Odricanje

Naš propust da u bilo kojem trenutku zatražimo izvršenje neke od odredbi ovih uvjeta ili ostvarivanje bilo kojeg prava propisanog ovim uvjetima neće se smatrati odricanjem od tih odredbi ili tog prava. Sva odricanja moraju se izvršiti pismenim putem i moraju biti potpisana od strane ugovorne strane koja se njima obvezuje. Osim ako pismeno odricanje sadrži izričitu izjavu suprotnog sadržaja nikakvo odricanje društva Syngenta od povrede bilo koje odredbe ovih uvjeta ili prava propisanih u njima neće se smatrati odricanjem od bilo kakve kontinuirane ili  sukcesivne povrede tih odredbi, odricanjem od same odredbe ili odricanjem od bilo kojeg prava propisanih ovim uvjetima.

Odvojivost

Ako za bilo koju odredbu ovih uvjeta nadležan sud utvrdi da je suprotna zakonu, ta će se odredba izmijeniti i tumačiti kako bi u najboljoj mjeri ispunila svrhe izvorne odredbe u najvećoj zakonom dopuštenoj mjeri, a preostale odredbe ovih uvjeta i dalje proizvode pravne učinke.

Cjeloviti sporazum

Ovi uvjeti predstavljaju cjeloviti sporazum između Vas i Vašeg društva te društva Syngenta vezano uz pristup ovom Sajtu i/ili njegovu uporabu od strane Vas ili Vašeg društva. Ovi se uvjeti neće mijenjati i dopunjavati osim na način izričito naveden u ovim uvjetima.

Datum revizije

Ovi su uvjeti zadnji put mijenjani 20.01.2016.