You are here

Affirm

Zadnja promjena:
10.08.2017

Insekticid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/08-01/111
Sastav: 
Grupa: 
Grupa 6
Formulacija: 
Vodotopive granule (SG)
Način djelovanja: 
Kontaktno, Želučano

Affirm je kontaktni insekticid vrlo kratke karence za suzbijanje štetnih gusjenica u vinogr., voćarstvu i povrću. 

Djelatna tvar emamektin benzoat pripada skupini avermektina koji su izolirani iz zemljišne bakterije Streptomyces avermetilis. Affirm je ekološki vrlo prihvatljiv i selektivan za korisne kukce.

Naćin djelovanja: Affirm je kontaktno, želučani insekticid koji iskazuje translaminarno kretanje u listovima i plodovima. Djeluje na gusjenice svih razvojnih stadija, ali i na gusjenice koje tek trebaju izaći iz jajašca (ovi- larvicidno djelovanje). Primjenom Affirma dolazi do paralize štetnika čime se sprečava daljnje oštećenje biljnih organa.

 

Breskva

Brokula

Cherry rajčica

Cvjetača

Dinja

Grah mahunar

Jabuka

Krastavac

Kruška

Kupus

Zaštita okoliša

 • Kod primjene sredstva AFFIRM moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo AFFIRM ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Zabranjena je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji iznosi za: - primjenu u voćnjacima najmanje 40 metara, - primjenu u povrću i vinovoj lozi najmanje 20 metara. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Zaštitna oprema

 • Obvezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi i/ili u popratnom listu.

Miješanje

O mogućnostima miješanja sredstva AFFIRM s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o privremenoj registraciji/zastupnika.

Ograničenja

AFFIRM se ne smije se primjeniti za vjetrovitog vremena. Primjena sredstva AFFIRM iz zrakoplova nije dozvoljena.

 • AFFIRM je konaktno želučani insekticid s određenim translaminarnim djelovanjem koji se primjenjuje folijarnim tretiranjem u slijedećim kulturama:

  -na vinovoj lozi za suzbijanje pepeljastog grozdovog moljca (Lobesia botrana) i žutog grozdovog moljca (Eupoecilia ambiguella) u količini od 1,5 kg/ha, uz upotrebu 200-1300 l vode/ha prskanjem ili raspršivanjem, od početka cvatnje do zriobe boba (BBCH 53-89), najviše 3 puta tijekom jedne vegetacije u vremenskim razmacima ne manjim od 14 dana. Optimalno vrijeme primjene je neposredno pred izlazak gusjenica iz jaja;

  -na jabuci i kruški za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) u količini od 3 – 4 kg/ha, prskanjem ili raspršivanjem, uz upotrebu vode od 1000-1300 l/ha, od završetka cvatnje do početka zriobe (BBCH 67-85), najviše 3 puta tijekom jedne vegetacije u vremenskim razmacima od 7 dana. Optimalno vrijeme primjene je neposredno pred izlazak gusjenica iz jaja. Prilikom primjene prskanjem leđnim prskalicama preporuča se upotreba sredstva u koncentraciji 0,3 % uz utrošak 1000 l vode/ha, pri čemu se maksimalna količina po hektaru od 4 kg sredstva po jednoj primjeni ne smije prekoračiti;

  -na breskvi i nektarini za suzbijanje breskvinog moljca (Anarsia lineatella) i breskvinog savijača (Cydia molesta) u količini od 3-4 kg/ha, prskanjem ili raspršivanjem, uz upotrebu vode od 1000-1300 l/ha, najviše 2 puta tijekom jedne vegetacije u vremenskim razmacima od 10 dana. Optimalno vrijeme primjene je neposredno pred izlazak gusjenica iz jaja, od početka formiranja plodova do zriobe, a najkasnije do 7 dana pred berbu (BBCH 71-89). Prilikom primjene prskanjem leđnim prskalicama preporuča se upotreba sredstva u koncentraciji 0,3 % uz utrošak 1000 l vode/ha, pri čemu se maksimalna količina po hektaru od 4 kg sredstva po jednoj primjeni ne smije prekoračiti;

  - na kupusu, brokuli i cvjetači (na otvorenom) za suzbijanje kupusnog moljca (Plutella xylostella) u količini od 1,5 kg/ha (15 g na 100 m2), najviše 3 puta tijekom jedne vegetacije u vremenskim razmacima od najmanje 7 dana. Primjenjuje se ovisno o pojavi štetnika, od početka razvoja glavica do najkasnije 3 dana pred berbu (BBCH 41-49). Optimalno vrijeme primjene je neposredno pred izlazak gusjenica iz jaja, tj. prije ubušivanja gusjenica u glavice. Prskanje se obavlja uz upotrebu vode od 200 - 600 l/ha (2 - 6 l/100 m2);

  -na tikvicama i krastavcu (u zaštićenom prostoru) za suzbijanje sovica (Spodoptera spp.) u količini od 100-150 g/100 l vode, najviše 3 puta tijekom jedne vegetacije u vremenskim razmacima od najmanje 7-10 dana. Primjenjuje se od pojave prvih pravih listova do najkasnije 3 dana pred berbu (BBCH 12-89), uz upotrebu vode od 500-1500 l/ha (5-15 l/100 m2). Prvo tretiranje napraviti kada prve gusjenice izađu iz jaja i prije nego se ubuše u plodove. Maksimalno dozvoljena količina sredstva po hektaru od 1,5 kg po jednoj primjeni ne smije se prekoračiti;

  -na dinji i lubenici (na otvorenom) za suzbijanje sovica (Spodoptera spp.) u količini od 100-150 g/100 l vode, najviše 3 puta tijekom jedne vegetacije u vremenskim razmacima od najmanje 7-10 dana. Primjenjuje se od pojave prvih pravih listova do najkasnije 3 dana pred berbu (BBCH 12-89), uz upotrebu vode od 500-1500 l/ha (5-15 l/100 m2). Prvo tretiranje napraviti kada prve gusjenice izađu iz jaja i prije nego se ubuše u plodove. Maksimalno dozvoljena količina sredstva po hektaru od 1,5 kg po jednoj primjeni ne smije se prekoračiti;

  -na grahu mahunaru (na otvorenom) za suzbijanje sovica (Heliothis armigera, Spodoptera spp., Plusia spp.) u količini od 100-150 g/100 l vode, najviše 3 puta tijekom jedne vegetacije u vremenskim razmacima od najmanje 7-10 dana. Primjenjuje se od pojave prvih pravih listova do najkasnije 3 dana pred berbu (BBCH 12-89), uz upotrebu vode od 500-1500 l/ha (5-15 l/100 m2). Prvo tretiranje napraviti kada prve gusjenice izađu iz jaja i prije nego se ubuše u mahune. Maksimalno dozvoljena količina sredstva po hektaru od 1,5 kg po jednoj primjeni ne smije se prekoračiti;

  -na rajčici i cherry rajčici (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) za suzbijanje sovica (Heliothis armigera, Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis) u količini od 2 kg/ha (20 g na 100 m2) i južnoameričkog moljca rajčice (Tuta absoluta) u količini od 1,5 kg/ha (15 g na 100 m2), najviše 3 puta tijekom jedne vegetacije u vremenskim razmacima od najmanje 7 dana. Primjenjuje se od pojave prvih pravih listova do najkasnije 3 dana pred berbu (BBCH 12-89), uz upotrebu vode od 500-1500 l/ha (5-15 l/100 m2). Prvo tretiranje napraviti kada prve gusjenice izađu iz jaja i prije nego se ubuše u plodove;

  -na paprici i patlidžanu (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) za suzbijanje sovica (Heliothis armigera, Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis) i južnoameričkog moljca rajčice (Tuta absoluta) u količini od 1,5 kg/ha (15 g na 100 m2), najviše 3 puta tijekom jedne vegetacije u vremenskim razmacima od najmanje 7 dana. Primjenjuje se od pojave prvih pravih listova do najkasnije 3 dana pred berbu (BBCH 12-89), uz upotrebu vode od 500-1500 l/ha (5-15 l/100 m2). Prvo tretiranje napraviti kada prve gusjenice izađu iz jaja i prije nego se ubuše u plodove;

  -na salati (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) za suzbijanje sovica (Heliothis armigera, Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis) u količini od 1,5 kg/ha (15 g na 100 m2), najviše 3 puta tijekom jedne vegetacije u vremenskim razmacima od najmanje 7 dana. Primjenjuje se od pojave prvih pravih listova do 3 dana pred berbu (BBCH 12-89), uz upotrebu vode od 500-1000 l/ha (5-10 l/100 m2). Prvo tretiranje napraviti u vrijeme izlaska prvih gusjenica iz jaja.

  Karenca: 3 dana za brokulu, kupus, cvjetaču, salatu, papriku, rajčicu, patlidžan, cherry rajčicu, tikvicu, krastavac, dinju, lubenicu i grah mahunar; 7 dana za vinovu lozu, breskvu, nektarinu, jabuku i krušku.