Pergado F

Aktivan
Last updated:

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Kombinirani fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u količini od 2,5 kg/ha (250 g na 1000 m2).

Authorisation Number:
UP/I-320-20/06-01/278
Sastav:
50 g/l
Mandipropamid
400 g/l
Folpet
Kemijska skupina:
CAA
Grupa:
Grupa H5 (Mandipropamid) i nesvrstani (Folpet)
Formulacija:
Močive granule (WG)
Način djelovanja:
Sistemično, Kontaktno