You are here

Pergado F

Zadnja promjena:
08.02.2021

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/06-01/278

Kombinirani fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u količini od 2,5 kg/ha (250 g na 1000 m2).

Sastav: 
Kemijska skupina
CAA
Grupa: 
Grupa H5 (Mandipropamid) i nesvrstani (Folpet)
Formulacija: 
Močive granule (WG)
Način djelovanja: 
Sistemično, Kontaktno

Kombinirani fungicid s translaminarnim i površinskim djelovanjem za suzbijanje plamenjače u vinovoj lozi.

Djelatna tvar mandipropamid se odmah nakon aplikacije veže uz voštane slojeve biljne površine te se kroz njih postupno premješta i ulazi u biljni organ premještajući se i do suprotne, netretirane strane lista. Zbog vezanja i deponiranja u voštanim slojevima lista mandipropamid je iznimno otporan na ispiranje.Mandipropamid snažno djeluje na klijanje zoospora i zoosporangija, međutim djeluje i na rast micelija u vrlo ranim fazama nakon infekcije.Pergado F ometa biosintezu fosfolipida te na taj način suzbija bolesti biljaka.
Folpet pruža površinsku zaštitu od infekcija sa najvažnijim uzročnicima bolesti u vinovoj lozi uz iznimku pepelnice. Folpet kao fungicid nespecifičnog mjesta djelovanja omogućava dobru zaštitu od pojave rezistencije plamenjače na mandipropamid. Osim na plamenjaču folpet osigurava djelovanje i na crnu pjegavost te popratno djelovanje na sivu plijesan.

Vinova loza

  • Kombinirani fungicid za suzbijanje plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u količini od 2,5 kg/ha (250 g na 1000 m2). Može se najviše 4 puta koristiti u vegetaciji u razmacima od 8-14 dana.

    KARENCA: 35 dana za stolne sorte i 42 dana za vinske sorte vinove loze.