You are here

Dynali

Zadnja promjena:
11.09.2020

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/13-01/81
Sastav: 
Kemijska skupina
Triazoli
Grupa: 
Grupa G1 (Difenkonazol) i Nepoznat način djelovanja (Ciflufenamid)
Formulacija: 
Dispergirajući koncentrat (DC)
Način djelovanja: 
Sistemično, kontaktno

DYNALI je preventivni i kurativni fungicid namijenjen za suzbijanje pepelnice vinove loze.

DYNALI je kombinirano sredstvo koji sadrži aktivne tvari difenkonazol i ciflufenamid. Difenkonazol je sistemični fungicid iz skupine triazola. Biljka ga kroz zelene dijelove brzo usvaja te se u biljci dalje širi. Osim zaštitnog djelovanja na površini biljnih organa, difenkonazol pokazuje i izraženo kurativno djelovanje te zaustavlja već postojeće zaraze i sprječava daljnje širenje parazita u biljci. Ciflufenamid je aktivna tvar iz skupine fenilacetamida. U biljci se širi translaminarno, a uz postojeću plinovitu komponentu dodatno i isparavanjem. Na površini biljnih organa djeluje preventivno i kurativno.

Jedinstveni način djelovanja zasnovan je na zaustavljanju gljive na više  mjesta u razvojnom ciklusu. Djeluje preventivno i kurativno, iznutra i izvana, kontaktno i preko plinovite faze. Fungicid primjenjen preventivno spriječava formiranje haustorija i razvoj micelije, a u kasnijoj fazi utječe na zaustavljanje sporulacije gljive.

Vinova loza

Zaštita okoliša

  • Kod primjene sredstva DYNALI moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo DYNALI ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Zabranjena je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za odobrene primjene iznosi najmanje 5 metara. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode.

Zaštitna oprema

  • Kod izlaganja udisanjem, u slučaju visoke koncentracije izmaglice kod primjene koristiti filtarsku polumasku za zaštitu od čestica. Tijelo štititi laganim zaštitnim odjelom dugih rukava. Ukoliko prijeti opasnost od prskanja sredstva, za zaštitu upotrijebiti gumenu pregaču, čvrstu obuću, zaštitne rukavice te vizir ili naočale koje dobro prianjaju.

Miješanje

O mogućnostima miješanja sredstva DYNALI s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

Utrošak vode

do 1000 l/ha

  • Koristi se za suzbijanje pepelnice vinove loze: (Uncinula necator syn. Erysiphe necator) u količini od 0,50 - 0,65 l/ha odnosno 50-65 ml sredstva/100 l vode. Preporučeni utrošak vode je do 1.000 l/ha, ovisno o fenofazi. Primjenjuje se preventivno kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu. Dozvoljena je primjena sredstva od faze tri razvijena lista do faze šaranja bobica (BBCH 13-83). Preporuča se najviše dva puta tijekom vegetacije uz razmak prskanja od 10 dana.
    KARENCA: 21 dan za vinovu lozu (vinske i stolne sorte)