Zaštita vinograda tijekom lipnja do zatvaranja grozda

Vinova loza
zaštita vinograda u lipnju

Vinova loza se tijekom druge polovice lipnja nalazi u fenofazi intenzivnog razvoja bobica uz kontinuiran rast lisne mase i mladica. Ove godine se zbog kišnog vremena na mnogim vinogradima mogu vidjeti primarne infekcije od peronospore, a uvjeti za njeno širenje nisu još prestali. Temperature i visoka relativna vlaga zraka pogodovat će i razvoju pepelnice (luga). Stoga u programu zaštite treba nastaviti primjenjivati sistemične fungicide da bi se održala zdrava lisna masa i grozdovi do polovice srpnja.

Za zaštitu od peronospore Syngenta u ponudi ima široku paletu fungicida poput: ORONDIS® Forte Pack, PERGADO® F, AMPEXIO® ili RIDOMIL GOLD® R, koji se kombiniraju s pripravcima za zaštitu od pepelnice, od kojih su najbolji izbor DYNALI® ili TOPAS 100EC®. Za zaštitu od sive plijesni i grožđanih moljaca preporučuje se usmjereno prskanje u zonu grozda kombinacijom: SWITCH® 62,5 WG + AFFIRM®.

Da bi zaštita vinograda bila uspješna, potrebno je držati se nekih Osnovnih pravila za primjenu pripravaka:

  • Pripravke treba koristiti po uputi koja dolazi uz pakiranje, a preporučena koncentracija i utrošak vode se najčešće odnosi na klasičnu metodu prskanja leđnim prskalicama (cca 1000 L vode za 4500-5000 loza ili 1 ha). Ako se u zaštiti koriste raspršivači (atomizeri), leđni ili traktorski koji troše manje vode od navedene, treba proporcionalno prilagoditi koncentraciju da bi se ispoštovala registrirana doza po 1 ha. To praktično znači da se za 1 ha mora potrošiti 2,5 kg pripravka PERGADO® F, bez obzira na način prskanja i utrošak vode (koja je uglavnom nosač).
  • Prskanje treba obavljati po mirnom i suhom vremenu kad nema rose na lišću,  izuzev u specifičnim situacijama kad se kasni i nema izbora. Potrebno je što ravnomjernije pokriti sve zelene dijelove loze (lišće s obje strane i grozd) bez obzira na sistemična i plinovita svojstva nekih pripravaka.
  • Za bolje pokrivanje lisne mase i bobica može se koristiti  okvašivač ili ljepilo (Syngenta preporučuje silikonski okvašivač ETALFIX® Pro u dozi 20-25 ml/ 100 lit vode). Ovo posebno vrijedi kod zaštite sorti osjetljivih na pepelnicu (lug). Ako se koristi biostimulator ISABION®, dodavanje ljepila nije neophodno jer ima slična svojstva kao okvašivač.
  • Razmak između prskanja treba prilagoditi porastu loze, količini oborina, uvjetima za razvoj bolesti i načinu djelovanja pripravka (nakon cvatnje razmaci su 7-14 dana). Neki vinogradari često griješe jer misle da dužina karence određuje dužinu djelovanja pripravka, što je pogrešno. Najduže rezidualno djelovanje ima novi pripravak ORONDIS® Forte Pack, u praksi se pokazalo da je to obično 1-3 dana duže od standardnih pripravaka. Važno je samo da nema primarnih simptoma plamenjače jer se u tom slučaju razmaci između prskanja skraćuju na 7-8 dana.
  • Nakon prskanja, treba proći minimalno dva do 6 sati bez kiše, za usvajanje i vezanje pripravaka za voštane slojeve lista i bobice. Ako padne više od 10 L kiše u prvih sat vremena nakon prskanja, ponavlja se prskanje s polovičnom dozom.  Praksa ukazuje da 30 - 40 L kiše/m2 ispire gotovo sve kontaktne pripravke s lista i grozda, jedino ORONDIS® Forte Pack „izdrži“ i do 60 lit kiše.
  • Redoslijed miješanja pripravaka je: FOLIJARNO GNOJIVO - PRAŠKASTE FORMULACIJE - TEKUĆINE - BIOSTIMULATORI - OKVAŠIVAČI . Pripremljeno škropivo za prskanje treba potrošiti u roku dva sata. Kišnica je najkvalitetnija voda za prskanje.
  • Zaštitu treba uvijek provoditi na vrijeme i preventivno, ne dozvoliti primarne infekcije.
  • Pripravci iz iste grupe i sličnog načina djelovanja koriste se maksimalno 2 puta u blok prskanju, ako je bolest prisutna u vinogradu tada je najbolje za svako prskanje primijeniti pripravak drugačijeg načina djelovanja, a za detaljnija uputstva koristiti FRAC preporuke.

Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Informacije sadržane u ovoj publikaciji su informativnog karaktera i ne nadomještavaju etiketu i uputu za primjenu. U slučaju da više ne želite primati Agroalarm poruke, za odjavu pošaljite AGROALARM STOP na broj 866028 u bilo kojem trenutku.