You are here

Topas 100 EC

Zadnja promjena:
28.02.2020

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/06-01/240
Sastav: 
Kemijska skupina
Triazoli
Grupa: 
Grupa G1
Formulacija: 
Koncentrat za emulziju (EC)
Način djelovanja: 
Sistemično, Preventivno, Kurativno

Topas 100 EC je sistemični fungicid iz skupine triazola sa naglašenom aktivnošću na pepelnice u voćarstvu i vinogradarstvu.

Buča

Dinja

Jabuka

Lubenica

Vinova loza

Utrošak vode

1000 l/ha

Ograničenja

Sredstvo se može miješati s fungicidima i ostalim sredstvima za zaštitu bilja, ali se preporuča ispitati mogućnost miješanja i fitotoksičnost.

  • TOPAS 100 EC je sistemični fungicid za suzbijanje:

    pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) kada su plodići veći od 10 mm pa sve dok plodovi ne dosegnu 80% svoje veličine (BBCH 71-78) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator) od vremena kada je cvat jasno vidljiv pa do zatvaranja grozda kada se većina bobica dodiruje (BBCH 53-79), u koncentraciji od 0,025% (25 ml u 100 l vode), uz utrošak škropiva od 1000 L/ha i razmak između tretiranja od 10-12 dana.

    Kako navedena koncentracija zadovoljava suzbijanja uzročnika krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) samo kod slabijih napada krastavosti, potrebno je sredstvo kombinirati s nekim od protektivnih fungicida

    KARENCA: 14 dana za jabuku i 28 dana za stolne i vinske sorte vinove loze.