Lumax

Zadnja promjena:
05.12.2021

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/06-01/147
Sastav: 
Kemijska skupina
Kloroacetamidi
Triketoni
Triazini
Grupa: 
Grupa F2 (Mezotrion) ,Grupa K3 (S-metolaklor) i Grupa C1 (Terbutilazin)
Formulacija: 
Suspoemulzija (SE)
Način djelovanja: 
Kontaktno, sistemično

Najcjelovitije rješenje za suzbijanje najširega spektra jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu.

Lumax je za kukuruz uvjerljivo najsigurniji herbicid. Odlično suzbija tvrdokorne korove kao što su abutilon, ambrozija, loboda, dikica i druge jednogodišnje korove. Lumax će djelovati na korove preko lista i preko tla te izraženim produljenim djelovanjem spriječiti naknadni ponik korova.

Lumax je trojna kombinacija herbicidnih djelatnih tvari i predstavlja najcjelovitije rješenje za suzbijanje najširega spektra jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu.

Lumax je najbolji izbor za rano suzbijanje korova u kukuruzu jer:

 • Ima najizražajnije djelovanje na korove: najizraženije djeluje na tvrdokorne korove kao što su europski mračnjak (abutilon), ambrozija, loboda, dikica, ambrozija i ostale jednogodišnje uskolisne i širokolisne korove.
 • Ima najšire vrijeme primjene: od sjetve do trećeg lista kukuruza čime korisniku pruža fleksibilnost u primjeni.
 • Sprječava naknadni ponik korova: Lumax ima posebno izraženo dugotrajno (rezidualno) djelovanje zbog čega sprječava naknadni ponik korova.
 • Je siguran za usjev kukuruza: Lumax je najsigurniji (selektivan) za usjev kukuruza u odnosu na druge herbicide koji se također primijenjuju u ranom post-em tretmanu.

Primjena: Nakon sjetve kukuruza do stadija 3 lista za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.

Doza: Prije nicanja kukuruza: 3,5 - 4 l/ha. Nakon nicanja do 3 lista kukuruza u dozi 3,5 l/ha uz dodatak okvašivača Etalfix Pro (0,1 l/100 l vode).

 

Kukuruz

Zaštita okoliša

 • Nije dozvoljena primjena sredstva u vodozaštitnim zonama i kraškim područjima. Prilikom primjene mora se spriječiti onečišćenje bunara, jezera i vodotokova ostavljanjem neprskane zaštitne površine širine najmanje 20 m

Zaštitna oprema

 • Za zaštitu dišnih puteva koristiti protuprašinsku filtarsku polumasku ili polumasku s protuprašinskim filtrom označenim slovom P. Ruke zaštititi gumenim rukavicama, a tijelo laganim zaštitnim odijelom dugih rukava. Ukoliko prijeti opasnost od prskanja kemikalije za zaštitu uporabiti gumenu pregaču. Za zaštitu očiju koristiti naočale ili vizir koji dobro prijanjaju

Utrošak vode

Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode 200-400 l na ha (20-40 l na 1000 m2), ali je potrebno osigurati dobro pokrivanje listova

Ograničenja

Sredstvo se smije samo jedanput godišnje primjeniti na istoj površini. Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena. Ne smije se primjenjivati u sjemenskom kukuruzu i kukuruzu šećercu.

Plodored

U slučaju preoravanja može se odmah sijati kukuruz. U jesen se mogu sijati: ozima pšenica, raž, ozimi ječam i ljuljevi. Dublje preoravanje je potrebno prije sjetve uljane repice, lucerne i djeteline. U proljeće, dublja kultivacija tla, potrebna je prije sjetve suncokreta i soje. Ne sijati 24 mjeseca u plodoredu: šećernu repu, stočnu repu, djetelinu, špinat, grašak, grah (Phaseolus i Vicia vrste).

 • Primjena Lumaxa: nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza: 3,5 – 4 l/ha.
  Nakon nicanja do 3 lista kukuruza, a prije ili u nicanju travnih korova: 2,5 – 3,5 l/ha. Niže doze primjenjuju se na lakšim, humusom siromašnijim tlima a više na težim i humusom bogatijim tlima, te protiv otpornijih vrsta korova. Lumax djeluje na najznačajnije jednogodišnje širokolisne korove poput europskog mračnjaka (Abuthilon theophrasti), lobodu (Chenopodium album), limundžik (Ambrosia artemisiifolia), dvornike (Polygonum spp.), ščireve (Amaranthus spp.) i najznačajnije jednogodišnje uskolisne korove poput koštana (Echinochloa crus-galli), muhara (Setaria spp.), divljeg prosa (Panicum spp.).

  KARENCA: Osigurana je vremenom primjene za zrno kukuruza. Silažni kukuruz smije se žeti najranije u fazi mliječne zriobe.