You are here

Elumis Banvel 480S

Zadnja promjena:
05.12.2021

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
Elumis: UPI/I-320-20/11-01/111Banvel: UP/I-320-20/04-01/186
Sastav: 
Kemijska skupina
Triketoni
ALS Inhibitori
Formulacija: 
Elumis: uljni koncentrat za suspenziju (OD).Banvel: koncentrat za otopinu (SL).
Način djelovanja: 
Sistemično, Rezidualno

Elumis + Banvel je trojna kombinacija herbicida koji djeluju i preko tla (rezidualno djelovanje) i preko lista što ga čini manje ovisnim o oborinama.

Djelatna tvar mezotrion ulazi u biljku i putem korijena i putem lista. Usvajanjem putem lista suzbijaju se iznikli korovi, dok se djelovanjem preko tla (rezidualno djelovanje) sprječava naknadni ponik korova. Djelatna tvar nikosulfuron je izrazit sistemik, pripada skupini vrlo aktivnih translokacijskih herbicida. Djelatna tvar dikamba uglavnom se apsorbira preko lista, a manjim dijelom i preko korijena. Nakon ulaska u biljku brzo se kreće  uzlaznim i silaznim tokovima do točke rasta u nadzemnim i podzemnim dijelovima biljke osiguravajući djelovanje i na višegodišnjih korove.

Kukuruz

Miješanje

S obzirom na širok spektar djelovanja kombinacije herbicida Elumis Banvel nije potrebno miješati sa drugim herbicidima. Ukoliko se biljke nalaze u višim razvojim stadijima, preporučljivo je dodati okvašivač Etalfix Pro u odmjeri 150 – 250 ml/ha.

Ograničenja

Elumis Banvel - na istoj površini smije se primjeniti samo jedanput godišnje. Ne smije se primjenjivati u sjemenskom kukuruzu i kukuruzu šećercu te ako se usjev nalazi u stresnim uvjetima (suša, niske temperature, oštećen usjev i dr.)
U slučaju prijevremenog preoravanja četiri tjedna nakon primjene sredstva ELUMIS smije se ponovo sijati samo kukuruz. Nakon provedenog dubokog oranja, nema ograničenja za jesensku sjetvu ozime pšenice, pšenoraži, ozimog ječma, ljuljeva, uljane repice, lucerne i djeteline, odnosno proljetnu sjetvu suncokreta i soje te sadnju krumpira. Nakon 18 mjeseci od primjene herbicida ELUMIS na istoj površini smiju se sijati šećerna repa, stočna repa, cikla, salata, špinat, grašak, grah, ostale Phaseolus te Vicia vrste.
Prilikom primjene sredstva ELUMIS treba spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture, osobito na repu, suncokret, uljanu repicu, grašak, povrće, krumpir, soju, duhan, ukrasno bilje, vinovu lozu i voćke.
BANVEL se ne smije koristiti na lakim pješčanim i skeletnim tlima. Zbog visoke ispirljivosti u alkalnim i lakim tlima ne smije se koristiti u kraškim područjima. Kod primjene treba spriječiti zanošenje škropiva na sve susjedne širokolisne usjeve (repu, grah, lucernu, soju, suncokret, duhan i dr.) i nasade. Na tlu koje je tretirano nižom dozom ne smije se sijati drugi usjev najmanje 60 dana.

 • Primijenjuje se nakon nicanja, kada kukuruz razvije 3 – 5 listova u količini Elumis 1,0 l + Banvel 0,25 l za 0,7 ha.
  Za postizanje optimalne učinkovitosti preporuča se primjena na korove u mlađim razvojnim stadijima. Jednogodišnji uskolisni korovi najosjetljiviji su do početka busanja, jednogodišnji širokolisni od stadija nicanja do stadija 4 lista, a divlji sirak (Sorghum halepense) iz rizoma kada je visine 10 – 20 cm.
  Vrlo osjetljivi uskolisni korovi: koštan (Echinochloa crus- galli), divlji sirak (Sorghum halepense), šiljevi (Cyperus spp.), jednogodišnja vlasnjača (Poa annua).
  Vrlo osjetljivi jednogodišnji širokolisni korovi: bijela loboda (Chenopodium album), mišjakinja (Stellaria media), crna pomoćnica (Solanum nigrum), veliki dvornik (Polygonum persicaria), dvornici (Polygonum spp.), europski mračnjak (Abutilon theophrasti), hrapavi šćir (Amaranthus retroflexus), dikica (Xanthium strumarium), obični kužnjak (Datura stramonium), primorska pepeljuga (Atriplex portulacoides), obična konica (Galinsoga parviflora), poljska ljubičica (Viola arvensis), poljska koljenica (Spergula arvensis), pepeljuga (Atriplex patula), samonikli suncokret (Helianthus annuus), poljska gorušica (Sinapsis arvensis), limundžik (Ambrosia artemisiifolia).

  Višegodišnji širokolisni korovi: osjak (Cirsium arvense), slak (Convolvulus arvensis), ladolež (Calystegia sepium), štavelj (Rumex spp.), divlja kupina (Rubus caesius).

  Osjetljivi korovi: svračica (Digitaria sanguinalis), muhari (Setaria spp.), tušt (Portulaca oleracea).

  Utrošak vode: 300 - 400 l/ha

  KARENCA:

  Elumis: osigurana je vremenom primjene u kukuruzu za zrno. Za silažni kukuruz iznosi 28 dana.

  Banvel: Za silažni kukuruz iznosi 70 dana. Osigurana je vremenom i načinom primjene za kukuruz za zrno.
  Tretirani korovi ne smiju se koristiti za ishranu domaćih životinja.