You are here

Calaris 400 SC

Zadnja promjena:
08.02.2021

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/19-03/122
Sastav: 
Kemijska skupina
Triketoni
Triazini
Formulacija: 
Koncentrat za suspenziju (SC)
Način djelovanja: 
zemljišno i sistemično

CALARIS 400 SC je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno. Sadrži dvije aktivne tvari, mezotrion i terbutilazin koje primjenjene zajedno iskazuju izraženo sinergističko djelovanje. Mezotrion biljka usvaja putem lista i putem korijena. Iskazuje kontaktno-sistemično i rezidualno djelovanje. Terbutilazin biljka primarno usvaja putem korijena i djelomično putem lista. Iskazuje kontaktno i rezidualno djelovanje.

Način djelovanja: zemljišno i sistemično.

Kukuruz

Radna karenca

 • 14 dana

Zaštita okoliša

 • Kod primjene sredstva CALARIS 400 SC moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo CALARIS 400 SC ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati vegetativni zaštitni pojas od najmanje 20 metara od površinske vode - mjereći od ruba obale.

Zaštitna oprema

 • Obvezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi.

Miješanje

O mogućnostima miješanja sredstva CALARIS 400 SC s drugim sredstvima raspitajte se kod vlasnika rješenja o registraciji ili zastupnika.

Utrošak vode

Utrošak vode: 200-300 l/ha.

Ograničenja

Sredstvo CALARIS 400 SC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. Sredstvo se ne smije primjenjivati u sjemenskom kukuruzu, kukuruzu šećercu te kukuruzu kokičaru. Primjena iz zraka nije dopuštena.

Plodored

Sedam mjeseci nakon primjene sredstva CALARIS 400 SC može se sijati pšenica, tvrda pšenica, ječam i uljana repica. U naredno proljeće, nakon obrade tla, mogu se sijati/saditi krumpir, šećerna repa, repa, luk, špinat, grašak, grah, suncokret, lucerna i soja. Nakon 24 mjeseca može se sijati bob.

 • CALARIS 400 SC je selektivno sistemično herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno. Primjenjuje se u količini 1,5 L/ha nakon nicanja kukuruza (post-em), kada kukuruz razvije jedan do osam listova (BBCH 11-18).

  Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1.

  Utrošak vode: 200-300 l/ha.

  Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama uz obavezno korištenje diza (sapnica) za smanjenje zanošenja od 90 %.

  Karenca: Osigurana je vremenom primjene u kukuruzu za zrno.

  Radna zabrana: 14 dana.

  Plodored: Sedam mjeseci nakon primjene sredstva CALARIS 400 SC može se sijati pšenica, tvrda pšenica, ječam i uljana repica. U naredno proljeće, nakon obrade tla, mogu se sijati/saditi krumpir, šećerna repa, repa, luk, špinat, grašak, grah, suncokret, lucerna i soja. Nakon 24 mjeseca može se sijati bob.