You are here

Filon 80 EC

Zadnja promjena:
08.02.2021

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/04-01/62
Sastav: 
Kemijska skupina
Tiokarbamati
Grupa: 
Grupa N
Formulacija: 
Koncentrat za emulziju (EC)
Način djelovanja: 
Kontaktno

FILON 80 EC je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova u ozimim žitaricama, krumpiru i nekim povrtlarskim kulturama.

Djelatna tvar prosulfokarb ulazi u korovsku biljku putem korijena, koleoptile i mladih listića. Korijen i koleoptila su ulazni putevi značajni za primjenu prije nicanja dok u primjeni nakon nicanja značaj ulaznog puta dobivaju i mladi listići korova. Najefikasniji ulazni put je koleoptila, pa su i korovske biljke najosjetljivije na ovu djelatnu tvar u periodu nicanja. Prosulfokarb se nakon ulaska u biljku premješta u točke rasta (uglavnom nadzemne), na koje djeluje vrlo destruktivno uzrokujući na taj način ugibanje korova.

Celer

Krumpir

Luk

Mladi luk

Mrkva

Ozima pšenica

Ozima pšenoraž

Ozima raž

Ozimi ječam

Poriluk

Zaštita okoliša

 • Kod primjene sredstva FILON 80 EC moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo FILON 80 EC ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Zabranjena je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka sredstva u nižim etažama te mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za dopuštene primjene iznosi najmanje 10 metara. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu

Zaštitna oprema

 • Obvezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi i/ili popratnom listu.

Miješanje

O mogućnostima miješanja sredstva za zaštitu bilja FILON 80 EC raspitajte se kod vlasnika rješenja o registraciji ili zastupnika.

Utrošak vode

100-400 l/ha

Ograničenja

Sredstvo FILON 80 EC se smije koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. Sredstvo FILON 80 EC ne smije se primijeniti na tlo na kojem se zadržava voda ili u uvjetima kada se brzo nakon primjene sredstva očekuje kiša.
FILON 80 EC ne smije se primjenjivati u usjevima koji su u stresu zbog nepovoljnih uvjeta za razvoj. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.
Lišće tretiranog celera ne smije se koristiti u ljudskoj prehrani.

Plodored

Ukoliko je tretiranu površinu ozimih žitarica potrebno preorati, nakon toga je dopuštena sadnja samo ozimih žitarica. U proljeće,nakon dubokog oranja, dopuštena je sjetva sadnja svih kultura.

 • FILON 80 EC je selektivni kontaktni i zemljišni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih uskolisnih korova u:

  - ozimim žitaricama (ozima pšenica, ozimi ječam, ozima raž i ozima pšenoraž), primjenjuje se:

  a) nakon sjetve, a prije nicanja žitarica (pre-em), ali samo ako je osigurana dobra pokrovnost sjemena (dubina sjetve najmanje 2-3 cm), u količini 3-5 l/ha (30-50 ml na 100 m2);

  Nedovoljno prekriveno sjeme može propasti ako dođe u doticaj s herbicidom. Osjetljive korove kao što su obična slakoperka (Apera spica-venti), čestoslavice (Veronica spp.) i dr. suzbija u nižim količinama, dok je za dobro djelovanje na mišji repak (Alopecurus myosuroides) te ljuljeve (Lolium spp.) potrebna najveća preporučena količina sredstva;

  ili

  b) nakon nicanja žitarica (post-em), kada žitarice imaju razvijen najmanje 1 list (BBCH 11), a najkasnije do ranog busanja (BBCH 21), u količini 3-5 l/ha (30-50 ml na 100 m2).

  - krumpiru, nakon sadnje neposredno prije nicanja krumpira na dobro formiranim nagnutim redovima, u količini 4-5 l/ha (40-50 ml na 100 m2).

  Tlo nije preporučljivo obrađivati sve dok krumpir ne nikne a korovi propadnu kako ne bi došlo do smanjenja učinkovitosti sredstva FILON 80 EC uslijed prekidanja herbicidnog filma;

  - mrkvi, rano poslije nicanja (post-em), a najkasnije do pojave četvrtog pravog lista (BBCH 14), u količini 3-5 l/h (30-50 ml na 100 m2);

  - celeru korjenašu, rano poslije nicanja (post-em), a najkasnije do pojave četvrtog pravog lista (BBCH 14) ili 7 dana nakon presađivanja, u količini 3-5 l/ha (30-50 ml na 100 m2);

  - luku za proizvodnju glavica i češnjaku, rano poslije nicanja (post-em), kada luk ima 1-3 u cijelosti razvijena lista (BBCH 11-13) u količini 3-5 l/ha (30-50 ml na 100 m2);

  - mladom luku, rano poslije nicanja (post-em) do stadija razvoja 2 lista (BBCH 12), u količini 4 l/ha (40 ml na 100 m2);

  - poriluku, rano poslije nicanja (post-em) do stadija razvoja 4 lista (BBCH 14), u količini 5 l/ha (50 ml na 100 m2).

  Sredstvo treba primijeniti na dobro pripremljeno tlo, s dobro pripremljenim sjetvenim slojem bez velikih grudica. Sve sjemenke moraju biti dobro pokrivene tlom. Kod primjene sredstva FILON 80 EC na lakšim tlima potrebno je primijeniti manju količinu sredstva od 3 l/ha.

  Optimalna učinkovitost postiže se kada se sredstvo primjenjuje prije nicanja korova ili kada su oni u ranom razvojnom stadiju 2-4 lista. Za dobru učinkovitost tlo treba biti vlažno za vrijeme primjene. FILON 80 EC se usvaja najvećim dijelom putem korijena i koleoptile ali i preko lista korova.

  Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1.

  Utrošak vode: 300–400 l/ha (3–4 l/100 m2).

  Način primjene: Prskanje traktorskim prskalicama.

  Karenca: 100 dana za celer korjenaš, 80 dana za mrkvu, 75 dana za češnjak i luk za proizvodnju glavica, 70 dana za poriluk i mladi luk. Za ozimu pšenicu, ozimi ječam, ozimu raž, ozimu pšenoraž i krumpir osigurana je vremenom primjene.