You are here

LECTOR DELTA

Zadnja promjena:
13.01.2022

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/19-03/174
Formulacija: 
Koncentrat za suspenziju (SC)
Način djelovanja: 
sistemično, zemljišno

LECTOR DELTA je selektivno, zemljišno sistemično herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj pšenici, ozimom i jarom ječmu, ozimoj raži, ozimoj pšenoraži te travama za proizvodnju sjemena.

Sadrži dvije aktivne tvari: Diflufenikan 500 g/L i Florasulam 50 g/L

Diflufenikan pripada skupini amida (HRAC skupina F1) koji djeluje kao inhibitor biosinteze karotenoida u stanicama korova. Florasulam pripada skupini inhibitora enzima acetolaktat sintaza (ALS inhibitori, HRAC skupina B).

Vlasnik registracije: Nufarm GmbH & Co KG

Radna karenca

 • Ulazak na tretiranu površinu dozvoljen je tek nakon sušenja škropiva

Zaštita okoliša

 • Kod primjene sredstva LECTOR DELTA moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Prije uporabe pročitajte etiketu.
Zaštitna oprema
 • Obvezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi.

Miješanje

O mogućnostima miješanja sredstva LECTOR DELTA s drugim sredstvima raspitajte se kod vlasnika rješenja o registraciji.

Utrošak vode

150-300 L/ha

Ograničenja

Sredstvo LECTOR DELTA smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. Sredstvo LECTOR DELTA ne smije se koristiti na travi za ispašu domaćih životinja ili stočnu hranu.

Plodored

U slučaju prijevremenog propadanja usjeva, u proljeće nakon preoravanja (20 cm dubine) može se sijati jara pšenica, jari ječam i zob. U istoj kalendarskoj godini nakon primjene sredstva LECTOR DELTA mogu se sijat/saditi žitarice, uljana repica, bob i kupusnjače iz presadnica. U sljedećoj godini nakon primjene moguće je sijati/saditi žitarice, uljanu repicu, bob, trave, grah, šećernu repu, krumpir, kukuruz i kupusnjače iz presadnica

 • LECTOR DELTA je selektivno, zemljišno sistemično herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u ozimoj i jaroj pšenici, ozimom i jarom ječmu, ozimoj raži, ozimoj pšenoraži te travama za proizvodnju sjemena.

  Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) na jedan od sljedećih načina:
  - u ozimoj pšenici, ozimom ječmu, ozimoj raži i ozimoj pšenoraži u količini od 75 ml/ha. Primjenjuje se u jesen u stadijima razvoja od 2 lista do početka busanja (BBCH 12-22).
  - u ozimoj i jaroj pšenici, ozimom i jarom ječmu, ozimoj raži i ozimoj pšenoraži u količini od 100 ml/ha. Primjenjuje se u proljeće u stadijima razvoja od početka busanja do 2.koljenca (BBCH 21-32).
  - u travama za proizvodnju sjemena u količini 100 ml/ha. Primjenjue se u proljeće u stadijima razvoja od kraja busanja do 2. koljenca (BBCH 29-32).

  Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 
  Utrošak vode: 150-300 L/ha
  Karenca: Osigurana je vremenom primjene u ozimoj i jaroj pšenici, ozimom i jarom ječmu, ozimoj raži i ozimoj pšenoraži. NIje primjenjiva za trave za proizvodnju sjemena.
  Radna karenca: Ulazak na tretiranu površinudozvoljen je tek nakon sušenja škropiva.
  Plodored: U slučaju prijevremenog propadanja usjeva, u proljeće nakon preoravanja (20 cm dubine) može se sijati jara pšenica, jari ječam i zob. U istoj kalendarskoj godini nakon primjene sredstva LECTOR DELTA mogu se sijat/saditi žitarice, uljana repica, bob i kupusnjače iz presadnica. U sljedećoj godini nakon primjene moguće je sijati/saditi žitarice, uljanu repicu, bob, trave, grah, šećernu repu, krumpir, kukuruz i kupusnjače iz presadnica