You are here

Peak 75 WG

Zadnja promjena:
22.02.2017

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/08-01/97
Sastav: 
Kemijska skupina
Pyridine azomethine derivatives
Grupa: 
Grupa B
Formulacija: 
Močive granule (WG)
Način djelovanja: 
Sistemično

Peak 75 WG je herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu.

Selektivni herbicid translokacijskog i sistemičnog djelovanja, u obliku vodotopivih granula (WG), za suzbijanje širokog spektra jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.

Peak 75 WG je selektivni translokacijski i sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu (bez podusjeva). Aktivna tvar prosulfuron se apsorbira kako putem lista tako i putem korijena korovske biljke i inhibira enzim acetolaktat sintazu (ALS). Uslijed pomanjkanja hranjiva, korovi propadaju u roku od 5 do 10 dana nakon prskanja.

Kukuruz

Zaštita okoliša

 • PEAK 75 WG moraju se uvažavati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se uvažavati sigurnosni razmak od površinske vode – mjereći od ruba obale, koji za dopuštene primjene iznosi najmanje 15 metara. Sredstvo PEAK 75 WG ne smije se primjenjivati u kraškim poljima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode.

Zaštitna oprema

 • Obavezno koristiti osobna zaštitna sredstva navedena na ovoj etiketi. Prilikom rada spriječiti udisanje izmaglice škropiva.

Miješanje

O mogućnosti miješanja sa drugim herbicidima, posebice onima koji djeluju putem korijena, raspitajte se kod proizvođača.

Utrošak vode

200-400 l/ha

Ograničenja

Sredstvo se smije primijeniti samo jedanput godišnje na istoj površini. Sredstvo se ne smije koristiti u kukuruzu s podusjevom. Peak 75 WG se ne smije koristiti u sjemenskim usjevima kukuruza. paziti da domaće životinje i druge životinje ne ulaze na svježe tretiranu površinu

Plodored

U slučaju propadanja usjeva, 4 – 8 tjedana nakon primjene sredstva PEAK 75 WG smije se sijati samo kukuruz. U normalnom plodoredu nakon dubokog oranja u jesen smiju se sijati ozime žitarice. Ostale kulture smiju se sijati/saditi tek u slijedeće proljeće.

 • Peak 75 WG se upotrebljava nakon nicanja u kukuruzu za zrno i silažu (bez podusjeva) za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova: hrapavog šćira (Amaranthus retroflexus), pelinolisne ambrozije (Ambrosia elatior), bijele lobode (Chenopodium album), običnog malog čička (Xanthium strumarium), europskog mračnjaka (Abutilon theophrasti), velikog dvornika (Polygonum persicaria), slatkastog dvornika (Polygonum convolvulus), poljske gorušice (Sinapis arvensis) i drugih. Odlično djeluje i na kiselice (Rumex spp.) i dobro na poljski osjak (Cirsium arvense).

  Koristi se u količini od 20 g/ha (0,2 g/100 m2) uz dodatak okvašivača, npr. Etalfix Pro u količini 300 ml/ha.

  Primjenjuje se folijarnim prskanjem nakon nicanja kukuruza, u stadiju 3-7 listova kukuruza (BBCH 13 - 17) i do najviše 4 lista korova.

  Peak 75 WG se upotrebljava s prskalicama koje se uobičajeno koriste za tretiranje herbicidima, sa smanjenom ili uobičajenom količinom vode (200-400 l/ha). Škropivo je potrebno dobro promiješati i jednakomjerno rasporediti po površini.

  Karenca: 14 dana za kukuruz za silažu; Osigurana je vremenom primjene za kukuruz za zrno