You are here

Elumis Peak

Zadnja promjena:
28.02.2020

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Sastav: 
Kemijska skupina
Triketoni
ALS Inhibitori
Pyridine azomethine derivatives
Formulacija: 
Elumis OD (uljni koncentrat za suspenziju). Peak 75 WG (vodotopive granule)
Način djelovanja: 
Sistemično, Rezidualno

ElumisPeak je herbicid za suzbijanje kompletne korovne flore u kukuruzu za zrno i silažu .ElumisPeak – herbicid na³ je sistemični herbicid za primjenu nakon nicanja kukuruza. Sadrži tri djelatne tvari koje ulaze u korovnu biljku na tri mjesta: kroz list, tlo (rezidualno djelovanje) i stabljiku!

Djelatna tvar mezotrion i prosulfuron ulaze u biljku putem korijena i kroz list. Djelovanjem putem lista suzbijaju se korovi koji su prisutni na parceli, dok pri djelovanju putem korijena i putem tla (rezidualno djelovanje) sprječava se naknadni ponik korova. Djelatna tvar nikosulfuron je izrazite sistemičnosti i pripada skupini visoko aktivnih translokacijskih herbicida. Kombinacijom triju djelatnih tvari u herbicidu ElumisPeak iskazuje se vrhunsko djelovanje na jednogodišnje i višegodišnje uskolisne i širokolisne korove, uključujući sirak iz rizoma, slak, osjak i dr.

 

Miješanje

S obzirom na širok spektar djelovanja herbicida ElumisPeak nije ga potrebno miješati sa drugim herbicidima. Ukoliko se biljke nalaze u višim razvojim stadijima, preporučljivo je dodati okvašivač Etalfix Pro u odmjeri 150 – 250 ml/ha.

Ograničenja

Na istoj površini smije se primjeniti samo jedanput godišnje.
Ne smije se primjenjivati u sjemenskom kukuruzu i kukuruzu šećercu te ako se usjev nalazi u stresnim uvjetima (suša, niske temperature, oštećen usjev i dr.)
Prilikom primjene sredstva ElumisPeak, spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture, osobito repu, suncokret, uljanu repicu, grašak, povrće, krumpir, soju, duhan, ukrasno bilje, vinovu lozu i voćke.

Plodored

U slučaju prijevremenog preoravanja usjeva, četiri tjedna nakon primjene sredstva Elumis smije se ponovno sijati kukuruz. U normalnom plodoredu nakon dubokog oranja u jesen, smiju se sijati: ozima pšenica, pšenoraž i ozimi ječam.18 mjeseci nakon primjene sredstva Elumis na istoj površini mogu se sijati: šećerna repa, stočna repa,cikla,salata, špinat, grašak,grah, ostale Phaseolus, te Vicia vrste.Nakon primjene sredstva PEAK 75 WG smiju se u plodoredu sijati sljedeće kulture: nakon 2 mjeseca: kukuruz šećerac, kukuruz kokičar, pšenica, ječam, zob -nakon 9 mjeseci: grah,kupus,grašak,krumpir,soja,duhan, rajčica nakon 15 mjeseci: lucerna, crvena djetelina i leća nakon 24 mjeseca: bijeli luk, suncokret i šećerna repa

 • ElumisPeak se upotrebljava za suzbijanje korova u kukuruzu za zrno i silažu:

  - nakon nicanja u stadiju od 2 - 8 listova kukuruza u odmjeri 1,5 l/ha herbicida Elumis + 20 g/ha herbicida Peak

  ili  dvokratno (split aplikacija) u odmjeri 0,75 l/ha Elumisa i 10 g/ha Peaka dok je kukuruz u stadiju 4 lista, te  0,75 l/ha Elumisa i 10 g/ha Peaka nakon 7 do 15 dana od prve primjene.

  Za postizanje optimalne učinkovitosti preporučuje se primjena na korove u mlađim razvojnim stadijima: za uskolisne korove u stadiju 1-2 lista pa do početka busanja, a za širokolisne korove od stadija nicanja do 4 lista.

  Elumis Peak odlično suzbija sljedeće korovne vrste: koštan (Ecinochoa crus-galli), divlji sirak (Sorghum halepense), šiljevi (Cyperus spp.), jednogodišnja vlasnjača (Poa annua), bijela loboda (Chenopodium album), mišjakinja (Stellaria media), crna pomoćnica (Solanum nigrum), veliki dvornik (Polygonum persicaria), europski mračnjak (Abutilon theophrasti), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), hrapavi šćir (Amaranthus retroflexus), dikica (Xanthium strumarium), obični kužnjak (Datura stramonium), primorska pepeljuga (Atriplex portulacoides), obična konica (Galinsoga parviflora), poljska ljubičica (Viola arvensis), poljska koljenica (Spergula arvensis), te svračicu (Digitaria sanguinalis), muhare (Setaria spp.), i tušt (Portulaca oleracea).
  Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode 200-300 l/ha.

  KARENCA: Osigurana je vremenom primjene u kukuruzu za zrno. Za silažni kukuruz iznosi 28 dana.