You are here

Primextra TZ Gold 500 SC

Zadnja promjena:
23.02.2017

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I- 320-20/02-01/96
Sastav: 
Kemijska skupina
Kloroacetamidi
Triazini
Grupa: 
Grupa K3 (S-metolaklor) i Grupa C1 (Terbutilazin)
Formulacija: 
Koncentrirana suspenzija (SC)
Način djelovanja: 
Sistemično, Rezidualno

PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC je kombinirani herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu, suncokretu i sirku.

Djelatne tvari S-metolaklor i terbutilazin odlično suzbijaju mlade korove u nicanju ili u vrlo ranim razvojnim stadijima, ali također osiguravaju dugo rezidualno djelovanje pa štite i od naknadnog ponika korova u kukuruzu, suncokretu i sirku. S-metolaklor ulazi u biljku putem korijena i putem koleoptile korova. Unutar biljke premještaju se u točke rasta gdje sprečava rast korova ometanjem diobe stanica. Terbutilazin najvećim dijelom ulazi u biljku preko korijena, ali primijenjen nakon nicanja korova može u značajnom dijelu ući i preko lista. U biljci blokira proces fotosinteze uslijed čega dolazi do ugibanja korova. S-metolaklor i terbutilazin se odlično nadopunjavaju u spektru korova koje suzbijaju. Dok S-metolaklor djeluje uglavnom na travne korove (uz jedan uzak spektar širokolisnih), terbutilazin će ostvariti odlično djelovanje na širokolisne korove uz manju djelotvornost na travne vrste.

Kukuruz

Sirak

Suncokret

Zaštita okoliša

 • Sredstvo se ne smije primjenjivati u zonama sanitarne zaštite vode za piće i i na kraškim poljima koja služe za prikupljanje pitke vode. Prilikom upotrebe ovog sredstva treba spriječiti onečišćenje vodotokova, bunara, jezera i mora, radeći na udaljenosti 20 metara.

Zaštitna oprema

 • Pri radu sa sredstvom valja nositi zaštitnu odjeću i obuću (zaštitna kapa, zaštitne naočale koje dobro prianjaju uz lice, protuprašinska filtarska polumaska ili polumaska s protuprašinskim filtrom označenim slovom “P”, gumene ili plastične rukavice, zaštitno odijelo ili gumena ili plastična pregača, radne čizme).

Utrošak vode

200-400 l/ha

Ograničenja

Smije se koristiti samo jednom godišnje na istoj površini. Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena. Ako je kukuruz u monokulturi ne preporuča se koristiti sredstvo dulje od dvije godine uzastopce. Ne smije se koristiti na kosim erozivnim tlima, tlima s pH vrijednošću iznad 7,2 i na lakim pjeskovitim tlima. Izrazito je fitotoksičan za grah i bundevu. Nije dozvoljena primjena u sirku prije nicanja.

Plodored

U humidnim područjima ne ograničava plodored. U aridnim područjima potrebno je u jesen obaviti dublje oranje. Na tim površinama ne preporuča se sjetva uljane repice, lucerne, djeteline i povrća, a u proljeće šećerne repe.

 • PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC je kombinirani herbicid za:

  a) za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova: običnog koštana (Echinochloa crus-galli), muharika (Setaria spp.), obične svračice (Digitaria sanguinalis) i divljeg prosa (Panicum spp.), te jednogodišnjih širokolisnih korova: bijele lobode (Chenopodium album), šćira (Amaranthus spp.), pelinolisne ambrozije (Ambrosia elatior), velikog dvornika (Polygonum persicaria) i dr., u kukuruzu za zrno i silažu.
  Sredstvo se može primijeniti nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza u količini 4-5 l/ha, i to:
  - 4 l/ha (400 ml/1000 m2), na lakšim, humusom siromašnijim tlima, kao i u sušnim područjima (s manje od 750 mm oborina), i
  - 5 l/ha (500 ml/1000 m2), na srednje teškim i teškim te humusom bogatijim tlima u vlažnijim područjima (s više od 750 mm oborina).
  Sredstvo se može primijeniti i nakon nicanja kukuruza (do 3 lista), a prije nicanja ili u samom nicanju korova, u odmjeri 4,5 l/ha (450 ml/1000 m2). Kod primjene nakon nicanja korova sredstvo je manje djelotvorno nego kod primjene prije nicanja, posebno na muharike (Setaria spp.) i divlje proso (Panicum spp.), kao i kada su korovi u suši. Učinkovitost je slabija kada se korov nalazi u sušnim uvjetima;

  b) Za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u suncokretu. Sredstvo treba primijeniti nakon sjetve, a prije nicanja (pre-emergence) na dobro obrađenu sitnozrnatu površinu tla u količini od 4 l/ha (400 ml/1000 m2). Za povećanje učinka protiv jednogodišnjih uskolisnih korova može se kombinirati s sredstvom Dual gold 960 EC u količini od 0,4 l/ha. U slučaju jače zakorovljenosti s jednogodišnjim širokolisnim korovima od uobičajene treba se primjenjivati u kombinaciji s dozvoljenom količinom sredstva s aktivnom tvari fluorkloridon ili oksifluorfen. Preporučeni utrošak vode je 200-400 l/ha.

  c) Za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u sirku. Sredstvo treba primijeniti rano nakon nicanja kada sirak ima razvijena tri lista u količini 4l/ha (400 ml/1000 m2). Preporučeni utrošak vode je 200-400 l/ha.

  KARENCA: Osigurana je vremenom primjene za kukuruzno zrno, suncokret i sirku. Silažni kukuruz smije se žeti najranije u fazi mliječne zriobe (63 dana).