You are here

Primextra TZ Gold 500 SC

Zadnja promjena:
12.10.2017

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I- 320-20/14-01/06
Sastav: 
Kemijska skupina
Kloroacetamidi
Triazini
Grupa: 
Grupa K3 (S-metolaklor) i Grupa C1 (Terbutilazin)
Formulacija: 
Koncentrirana suspenzija (SC)
Način djelovanja: 
Sistemično, Rezidualno

PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu, suncokretu i sirku.

Djelatne tvari S-metolaklor i terbutilazin odlično suzbijaju mlade korove u nicanju ili u vrlo ranim razvojnim stadijima, ali također osiguravaju dugo rezidualno djelovanje pa štite i od naknadnog ponika korova u kukuruzu, suncokretu i sirku. S-metolaklor ulazi u biljku putem korijena i putem koleoptile korova. Unutar biljke premještaju se u točke rasta gdje sprečava rast korova ometanjem diobe stanica. Terbutilazin najvećim dijelom ulazi u biljku preko korijena, ali primijenjen nakon nicanja korova može u značajnom dijelu ući i preko lista. U biljci blokira proces fotosinteze uslijed čega dolazi do ugibanja korova. S-metolaklor i terbutilazin se odlično nadopunjavaju u spektru korova koje suzbijaju. Dok S-metolaklor djeluje uglavnom na travne korove (uz jedan uzak spektar širokolisnih), terbutilazin će ostvariti odlično djelovanje na širokolisne korove uz manju djelotvornost na travne vrste.

Kukuruz

Sirak

Suncokret

Zaštita okoliša

 • Kod primjene sredstva PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo se ne smije primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za odobrene primjene iznosi najmanje 10 metara (5 metara uz korištenje diza za smanjenje zanošenja od 50 %).

Zaštitna oprema

 • Obavezno koristiti osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi

Miješanje

O mogućnostima miješanja sredstva PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji ili zastupnika.

Utrošak vode

200-300 l/ha, u suncokretu 250-300 l/ha

Ograničenja

Smije se koristiti samo jednom godišnje na istoj površini. Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.

 • PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC je selektivni rezidualni herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u:

  - kukuruzu (za zrno i silažu) primjenom nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em) u količini od 4,0-4,5 l/ha (400-450 ml na 1000 m2) ili nakon nicanja do 4 lista kukuruza (rani post-em, BBCH 10-14) u količini 4,0-4,5 l/ha (400-450 ml na 1000 m2);

  - suncokretu primjenom nakon sjetve, a prije nicanja (pre-em.) u količini 3,5-4,0 l/ha (350-400 ml na 1000 m2);

  - sirku primjenom rano nakon nicanja u stadijima razvoja 2-3 lista (rani post-em., BBCH 12-13) u količini 3,5-4,0 l/ha (350-400 ml na 1000 m2).

  Utrošak vode: 200-300 l/ha, u suncokretu 250-300 l/ha

  Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1

  Karenca: 63 dana za kukuruz za silažu. Osigurana je vremenom primjene u kukuruzu za zrno, suncokretu i sirku.