You are here

Axial 50 EC

Zadnja promjena:
28.02.2020

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/06-01/141
Sastav: 
Kemijska skupina
ACCase inhibitori
Grupa: 
Grupa A
Formulacija: 
Koncentrat za emulziju (EC)
Način djelovanja: 
Kontaktno, sistemično, kurativno

Axial 50 EC je herbicid za suzbijanje širokog spektra uskolisnih korova u ozimoj pšenici i ječmu.  

Axial 50 EC je selektivni kontaktno sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova – trava: obične slakoperke (Apera spica venti), mišjeg repka (Alopecurus myosuroides) i divlje zobi (Avena sp.) u ozimoj pšenici i ozimom ječmu. Djelatna tvar pinoksaden se adsorbira u biljke preko lista, a zatim se prenosi do meristemskog staničja. Specifična formulacija pripravka Axial 50 EC sa ugrađenim ovlaživačem jamči kvalitetno upijanje i siguran učinak. Nakon aplikacije, korovi prestaju rasti, a listovi poprimaju ljubičastu nijansu. 20 dana nakon aplikacije korov se u potpunosti osuši. Umjereno vlažni vremenski uvjeti pospješuju učinak djelatne tvari. S obzirom da djeluje isključivo preko lista, vlaga u tlu ima minimalan utjecaj na djelotvornost ovog herbicida.

Ozima pšenica

Ozimi ječam

Zaštita okoliša

  • Sredstvo se ne smije primjenjivati u vodozaštitnim zonama i kraškim poljima koja služe za sakupljanje pitke vode. Prilikom primjene spriječiti kontaminaciju bunara, vodotokova i jezera ostavljanjem netretiranog zaštitnog pojasa širine najmanje 20 m. Ostatke škropiva ne izlijevati u kanale i kanalizaciju.

Zaštitna oprema

  • Pri radu valja nositi zaštitnu odjeću i obuću: zaštitna kapa, naočale ili štitnik za lice koji dobro prijanjaju, filtarska polumaska za čestice ili polumaska s filtrom za čestice „P“ , gumene rukavice, zaštitno odijelo ili gumena ili plastična pregača, radne čizme. Posebno štititi kožu i sluznice od kontakta s koncentriranim sredstvom.

Miješanje

Sredstvo se ne smije miješati s gnojivima i lužnatim sredstvima.

Utrošak vode

150-400 l/ha

Ograničenja

Sredstvo se na istoj površini smije primijeniti samo jedanput godišnje. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

  • Axial 50 EC je selektivni kontaktno sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova – trava:

    - obične slakoperke (Apera spica-venti), mišjeg repka (Alopecurus myosuroides) i divlje zobi (Avena sp.) u ozimoj pšenici i ozimom ječmu, od dva lista do najkasnije pojave zastavica (od fenofaze 12 do 39 BBCH/ZCK skale), primjenom u količini sredstva od 0,6-0,8 l/ha u 150-400 l vode/ha (60-80 ml sredstva u 15-40 l vode na 1000 m2) ovisno od gustoće usjeva, kada korovi imaju tri lista pa do prvog koljenca.

    KARENCA: U ozimoj pšenici i ozimom ječmu osigurana je dopuštenim vremenom primjene.