You are here

Listego

Zadnja promjena:
28.02.2020

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/14-01/30
Sastav: 
Grupa: 
Grupa B
Formulacija: 
Koncentrat za otopinu (SL)
Način djelovanja: 
Sistemično

LISTEGO post-em herbicid (nakon nicanja suncokreta i korova) - rješenje protiv tvrdokornih korova poput Xantium-a, Cirsium-a te volovoda (Orobanche spp).

LISTEGO je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih, te nekih uskolisnih korova u CLEARFIELD suncokretu (IMI hibridi) suncokreta (tolerantni na imazamoks).

CLEARFIELD suncokret

Zaštita okoliša

 • Kod primjene sredstva LISTEGO moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo LISTEGO ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za dopuštene primjene iznosi najmanje jedan metar

Zaštitna oprema

 • Obavezno koristiti osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi i/ili popratnom listu

Miješanje

Ne smije se miješati s folijarnim graminicidima. O mogućnostima miješanja sredstva LISTEGO s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

Utrošak vode

100 -300 l/ha

Ograničenja

Sredstvo LISTEGO smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. Sredstvo LISTEGO smije se primijeniti samo u CLEARFIELD suncokretu (IMI hibridi suncokreta (tolerantni na imazamoks)), u suprotnom uzrokuje potpuno uništenje usjeva za nekoliko dana.
Sredstvo LISTEGO ne primjenjivati na usjev u stresu koji može biti uzrokovan štetnicima, bolešću, nepovoljnim klimatskim uvjetima (hladna razdoblja ili razdoblja s velikim razlikama u temperaturi, obilje vode ili suša) ili manjkom minerala. Primijeniti samo na usjeve u dobrom vegetacijskom stanju.
Sredstvo LISTEGO ne primjenjivati ako se, u danima prije i nakon primjene, očekuju temperature niže od 10 °C i više od 25 °C. U razdobljima suše i velikih vrućina (>25 °C) sredstvo primjenjivati rano ujutro ili navečer. Sredstvo LISTEGO ne primjenjivati kada su razlike između najniže i najviše temperature tijekom dana više od 15 °C u danima prije i poslije primjene.Nakon produženog hladnog i kišnog razdoblja primjenu sredstva LISTEGO potrebno je odgoditi tri (3) ili više dana. Sredstvo LISTEGO ne smije se primjenjivati na izrazito kiselim tlima.Primjena iz zrakoplova nije dopuštena

Plodored

U slučaju propadanja usjeva, uz duboko preoravanje, mogu se sijati CLEARFIELD suncokret (IMI hibridi suncokreta (tolerantni na imazamoks)), soja, grah (zrnaš i mahunar), grašak, lucerna, bob, stočni grah, slanutak, gorka djetelina, salata i radič.
Četiri (4) mjeseca nakon primjene sredstva mogu se sijati kupus, ječam, krumpir, rajčica, sorte žitarica ili suncokreta ili hibridi kukuruza koji nisu tolerantni na imidazolinone. Ako je između primjene sredstva LISTEGO i sjetve žitarica kao slijedeće kulture u plodoredu palo manje od 200 mm kiše, potrebna je obrada tla minimalne dubine 15 cm. Šest (6) mjeseci nakon primjene sredstva mogu se, nakon prethodnog preoravanja, sijati šećerna repa i uljana repica.

 • LISTEGO je sistemično herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i nekih višegodišnjih širokolisnih, te nekih uskolisnih korova u:

  - CLEARFIELD suncokretu (IMI hibridi suncokreta (tolerantni na imazamoks)) u količini 1,25 I/ha uz utrošak vode 100-300 I/ha. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja 2-6 listova usjeva (BBCH 12 - 16).

  Sredstvo LISTEGO potrebno je primijeniti po suhim listovima.

  Optimalna učinkovitost sredstva LISTEGO postiže se na tek izniklim korovima te u stadiju razvoja 2 - 4 prava lista za širokolisne i 1 - 3 lista za uskolisne korove . U višim razvojnim stadijima korova koristiti najvišu preporučenu količinu.

  Spektar djelovanja sredstva LISTEGO kod primjene u CLEARFIELD suncokretu (IMI hibridi suncokreta (tolerantni na imazamoks)):

  Vrlo osjetljivi korovi (95-100 %)*: obični šćir (Amaranthus retroflexus), križana loboda (Chenopodium hybridum), obični kužnjak (Datura stramonium), ljepljiva broćika (Galium aparine), crna pomoćnica (Solanum nigrum), pravo proso (Panicum miliaceum); Osjetljivi korovi (85-94 %)*: ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), koromač gorki (Ammi majus), bijela loboda (Chenopodium album), obična svračica (Digitaria sanguinalis), poljski svinjak (Sonchus arvensis), dikica (Xanthium strumarium), jednogodišnja resulja (Mercurialis annua), koštan (Echinochloa crus-galli), pjegasti dvornik (Polygonum persicaria), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), obični kostriš (Senecio vulgaris), muhari (Setaria spp.), samonikli suncokret (Helianthus annuus);Srednje osjetljivi korovi (70-84 %)*: oštri svinjak (Sonchus asper), prava kamilica (Matricaria chamomilla), slakasti dvomik (Polygonum convolvulus).

  * Postotak učinkovitosti odgovara prosjeku rezultata pokusa iz EU, što ne isključuje stopu učinkovitosti koja bi mogla biti niža za pojedine vrste korova.

  Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1

  Radna zabrana: 6 sati

  Karenca: 90 dana za CLEARFIELD suncokret (IMI hibridi suncokreta (tolerantni na imazamoks)).