You are here

Magnello

Zadnja promjena:
05.12.2021

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/13-01/146
Sastav: 
Kemijska skupina
Triazoli
Grupa: 
Grupa G1 (Difenkonazol) i Grupa G1 (Tebukonazol)
Formulacija: 
Koncentrat za emulziju (EC)
Način djelovanja: 
Sistemično, kurativno, preventivno

MAGNELLO je kombinirani fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u ratarstvu i regulator rasta uljane repice.

MAGNELLO je kombinirani sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim djelovanjem koji se primjenjuje na: ozimoj pšenici za suzbijanje smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici), smeđe hrđe (Puccinia recondita) i paleži klasa (Fusarium spp.); uljanoj repici za suzbijanje crne pjegavosti (Alternaria brassicae), bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) i suhe truleži (Phoma lingam). MAGNELLO primjenom na uljanoj repici djeluje i kao regulator rasta biljaka. 

MAGNELLO  je sistemični kombinirani  fungicid za zaštitu ozime pšenice i uljane repice sa preventivnim i kurativnim djelovanjem koji sadrži dvije aktivne tvari. Difenkonazol je sistemični fungicid iz skupine triazola. Biljka ga kroz zelene dijelove brzo usvaja te se u biljci dalje širi. Osim zaštitnog djelovanja na površini biljnih organa, difenkonazol pokazuje i izraženo kurativno djelovanje te zaustavlja već postojeće zaraze i sprječava daljnje širenje parazita u biljci. Tebukonazol je aktivna tvar koja djeluje sistemično kao inhibitor biosinteze sterola.

Ozima pšenica

Uljana repica

Zaštita okoliša

 • Sredstvo MAGNELLO ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Zabranjena je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za dopuštene primjene iznosi najmanje 5 metara. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode.
Zaštitna oprema
 • Obavezno koristiti osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi.Spriječiti svaki dodir s kožom i očima, izbjegavati udisanje izmaglice škropiva. Kod povećanog izlaganja udisanjem, ako se stvaraju visoke koncentracije aerosola pri prskanju koristiti filtarsku polumasku za zaštitu od čestica. Ukoliko prijeti opasnost od prskanja sredstva, osim zaštitne odjeće i rukavica koristiti i gumenu pregaču, zaštitnu obuću te vizir ili zaštitne naočale koje dobro prianjaju.

Miješanje

O mogućnostima miješanja sredstva MAGNELLO s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

Utrošak vode

250-400 l/ha na ozimoj pšenici i 300-400 l/ha na uljanoj repici.

Ograničenja

Sredstvo MAGNELLO smije se koristi najviše dva puta na istoj površini u razmaku 90 dana na uljanoj repici i najviše jedanput na ozimoj pšenici tijekom jedne vegetacije.Primjena iz zraka nije dopuštena.

 • Na ozimoj pšenici za suzbijanje smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici), smeđe hrđe (Puccinia recondita) i paleži klasa (Fusarium spp.) u količini  1 l/ha  (100 ml na 1000 m²). Preporučeni utrošak vode je 250-400 l/ha (25-40 l/1000 m²).Sredstvo se primjenjuje ovisno o uvjetima za razvoj bolesti, od drugog nodija fenofaze izduživanja stabljike (vlatanja) do kraja cvatnje (BBCH 32 – 69).Dozvoljena je najviše jedna primjena tijekom jedne vegetacije.

  Na uljanoj repici za suzbijanje crne pjegavosti (Alternaria brassicae), bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) i suhe truleži (Phoma lingam) u količini 0,8 l/ha (80 ml na 1000 m²). Preporučeni utrošak vode je 300-400 l/ha (30-40 l/1000 m²).Sredstvo se primjenjuje ovisno o uvjetima za razvoj bolesti, od faze 4-6 listova u jesen i u proljeće od početka rasta stabljike do najkasnije faze žutog pupa  (BBCH 14 – 59). Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom jedne vegetacije uz vremenski razmak od 90 dana između primjena. Sredstvo MAGNELLO primjenom na uljanoj repici djeluje i kao regulator rasta biljaka. Primjenom u jesen ublažava štete od mraza, a primjenom u proljeće pospješuje rast bočnih izboja.

  Broj primjena u vegetacijskoj sezoni:  najviše dvije primjene u razmaku 90 dana na uljanoj repici i najviše jedna primjena na ozimoj pšenici tijekom jedne vegetacije.

  Način primjene: prskanje traktorskom prskalicom

  Utrošak vode: 250-400 l/ha na ozimoj pšenici i 300-400 l/ha na uljanoj repici. Bez obzira na utrošak škropiva, uvijek treba osigurati ravnomjernu raspodjelu po svim dijelovima biljke koji su izloženi napadu bolesti.

  KARENCA: 63 dana za uljanu repicu; 35 dana za ozimu pšenicu.