Revus

Aktivan
Last updated:

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number:
UP/I-320-20/06-01/281
Sastav:
250g/
Mandipropamid
Kemijska skupina:
CAA
Grupa:
Grupa H5
Formulacija:
Koncentrirana suspenzija (SC)
Način djelovanja:
Sistemično