Revus

Zadnja promjena:
08.02.2021

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/06-01/281
Sastav: 
Kemijska skupina
CAA
Grupa: 
Grupa H5
Formulacija: 
Koncentrirana suspenzija (SC)
Način djelovanja: 
Sistemično

Revus je novi fungicid sa iznimnim djelovanjem na plamenjače (Phytophthora, Plasmopara, Peronospora). Odlično se veže na biljnu površinu te postupno ulazi u list što mu omogućava visoku otpornost na ispiranje oborinama i sigurnost u djelovanju.

Krastavac

Krumpir

Rajčica

Miješanje

Ne preporuča se miješanje s silikonskim okvašivačima.

  • Fungicid za suzbijanje plamenjače na krumpiru i rajčici (Phytophthora infestans), te plamenjače krastavaca (Pseudoperonospora cubensis) u količini od 400-600 ml/ha (40-60 ml na 1000 m2), u razmacima od 7-10 dana. Može se najviše tri puta koristiti u vegetaciji. Smije se primjenjivati samo na krastavcima koje se uzgajaju na otvorenom.

    OGRANIČENJA:Može se najviše tri puta koristiti u vegetaciji. Nije dozvoljena primjena na krastavcima koji se uzgajaju u zatvorenom prostoru (staklenici, plastenici).

    KARENCA: 3 dana za rajčicu, krastavce i krumpir