You are here

Chorus 50 WG

Zadnja promjena:
30.03.2018

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/09-01/656
Sastav: 
Kemijska skupina
Anilinski pirimidini
Grupa: 
Grupa D1
Formulacija: 
Vododispergirajuće granule (WG)
Način djelovanja: 
Preventivno, Kontaktno, Sistemično

Chorus 50 WG je fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti u voćarstvu.

Djelatna tvar ciprodinil svojim sistemičnim i translaminarnim kretanjem unutar biljnih organa sprečava pojavu infekcija, ali i rast gljivice u početnim fazama nakon infekcije. Sprečava biosintezu aminokiselina u razvojnom ciklusu nekih fitopatogenih gljiva. Chorus 50 WG ostvaruje odlično djelovanje i kod niskih temperatura (5°C ) koje su česte na početku vegetacije. Kurativno djelovanje možemo očekivati 24 do 48 sati nakon infekcije. 

 

Breskva

Dunja

Jabuka

Kruška

Marelica

Nektarina

Šljiva

Trešnja

Višnja

Zaštita okoliša

 • Sredstvo CHORUS 50 WG ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Zabranjena je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama te mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode – mjereći od ruba obale, koji za dopuštene primjene iznosi najmanje 20 metara.

Zaštitna oprema

 • Obvezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi i/ili u popratnom listu. Prilikom rada spriječiti udisanje prašine sredstva i izmaglice škropiva.

Miješanje

O mogućnostima miješanja sredstva CHORUS 50 WG s drugim sredstvima za zaštitu bilja raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji / zastupnika.

Ograničenja

Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom jedne vegetacije u jabukama, kruškama i dunjama, dok su na breskvama, nektarinama, marelicama, šljivama, višnjama i trešnjama dozvoljene maksimalno 2 primjene tijekom jedne vegetacije.

 • Na jabuci, kruški i dunji za suzbijanje krastavosti (Venturia spp.), u količini 450 g/ha, uz utrošak vode 300-1500l/ha, odnosno u konc.0,045% uz utrošak 1000 l vode/ha. Sredstvo se primjenjuje od faze »mišjih ušiju« do faze kada plodovi dosegnu 90% svoje veličine (BBCH 10 do BBCH 79). Preporučuje se primjena u skladu s praćenjem uvjeta za razvoj bolesti. Sredstvo se može primijeniti preventivno i kurativno (do 48 sati nakon ostvarene zaraze). Ukoliko se sredstvo primjenjuje dva ili tri puta uzastopce, vremenski razmak između primjena je 8-12 dana.
  Na breskvi, nektarini, marelici i šljivi za suzbijanje paleži cvjeta i izboja (Monilinia spp), u količini 500 g/ha, odnosno u konc. 0,05% uz utrošak 1000 l vode/ha. Preporučeni utrošak vode kod primjene u breskvama, nektarinama i marelicama je 400-1500l/ha, a u šljivama 600-1500 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od faze početka cvatnje do faze opadanja latica (BBCH 62 do BBCH 67). Preporučuje se primjena u skladu s praćenjem uvjeta za razvoj bolesti. Ukoliko se sredstvo primjenjuje dva puta uzastopce, vremenski razmak između primjena je 7 do 10 dana.
  Na breskvi, nektarini, marelici i šljivi za smanjenje truleži ploda (Monilinia spp.) u količini 600g/ha, odnosno u koncentraciji 0,06% uz utrošak 1000 l vode/ha. Preporučeni utrošak vode je 600-1500 l/ha, a sredstvo se primjenjuje pred berbu (BBCH 85 do BBCH 89). Ukoliko se sredstvo primjenjuje dva puta uzastopce, prvo tretiranje se preporučuje tri tjedna prije berbe, a drugo tjedan dana prije berbe.

  Na višnji i trešnji za suzbijanje paleži cvijeta i izboja te truleži ploda (Monilinia spp.) ukoličini 300-500 g/ha, odnosno u koncentraciji 0,03 - 0,05 % uz utrošak 1000 l vode/ha. Palež cvijeta i izboja suzbija se od početka cvatnje do opadanja latica (BBCH 60 do BBCH 69), a trulež plodova od početka dozrijevanja plodova do pred berbu (BBCH 81 do BBCH 85). Ukoliko se sredstvo primjenjuje dva puta uzastopce, vremenski razmak između primjena je 7 do 10 dana.

  Dozvoljene su maksimalno 3 primjene tijekom jedne vegetacije u jabukama, kruškama i dunjama, dok su na breskvama, nektarinama, marelicama, šljivama, višnjama i trešnjama dozvoljene maksimalno 2 primjene tijekom jedne vegetacije.

  Karenca: 21 dan za jabuku, krušku i dunju; 7 dana za breskvu, nektarinu, marelicu i šljivu, višnju i trešnju.