You are here

Ortiva

Zadnja promjena:
08.02.2021

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/08-01/122
Sastav: 
Kemijska skupina
QoI
Grupa: 
Grupa C3
Formulacija: 
Koncentrat za suspenziju (SC)
Način djelovanja: 
Ortiva je fungicid za krumpir, uljanu repicu, rajčice, krastavce, šećernu repu i dr. Koristi se u dozi 0,8 - 1,0 l/ha.
Azoksistrobin ometa proces stvaranja energije neophodne za razvoj fitopatogenih gljiva.Djeluje preventivno i lokosistemično.

Djelatna tvar azoksistrobin je translaminarnog i sistemičnog djelovanja. Nakon ulaska u biljno tkivo azoksistrobin se putem provodnih snopova kreće po čitavoj biljci. Inhibitorno djeluje na proces disanja fitopatogenih gljivica. Postiže snažno preventivno djelovanje i treba ga primjenjivati prije nastalih infekcija.

Cvijeće i ukrasno bilje

Hmelj

Jagoda

Krastavac

Krumpir

Kupusnjače

Poriluk

Rajčica-zaštićeni prostor

Šećerna repa

Šparoga

Zaštita okoliša

 • Kod primjene sredstva ORTIVA moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo ORTIVA ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisana veća zona sigurnosti, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode.Ostaci sredstva ne smiju se uništavati ispuštanjem u atmosferu, bacanjem sredstva i ambalaže u mora, jezera, prirodne i umjetne vodotoke, kanalizacijsku mrežu, septičke i zahodske jame, prolijevanjem po zemlji ili iznošenjem u deponije, te na druga mjesta zbog čega bi došlo do onečišćenja okoliša. Neupotrijebljeno sredstvo i otpadna ambalaža predaju se tvrtki za zbrinjavanje opasnog otpada, na mjestima sakupljanja, koja će je uništiti na propisan način.

Zaštitna oprema

 • Obavezno koristiti osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi.

Utrošak vode

200-1000 l/ha

 • ORTIVA je fungicid sistemičnog i translaminarnog djelovanja i primjenjuje se folijarnim tretiranjem u sljedećim kulturama:

  -krastavcima (na otvorenom), za suzbijanje pepelnice (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) i plamenjače (Pseudoperonospora cubensis), u količini od 1 l/ha, u trenutku nastanka infekcije ili prilikom pojave prvih simptoma, uz utrošak vode od 400 do 600 l/ha uz najviše dvije primjene u vegetaciji u razmaku od 8 do 12 dana;

  - krastavcima (u zaštićenom prostoru), za suzbijanje pepelnice (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) i plamenjače (Pseudoperonospora cubensis), u trenutku infekcije ili prilikom pojave prvih simptoma, u slijedećim količinama:

  - visina biljke do 50 cm: 0,48 l/ha uz utrošak vode 600 l/ha

  - visina biljke od 50 do 125 cm: 0,72 l/ha uz utrošak vode 900 l/ha

  - visina biljke preko 125 cm: 0,96 l/ha uz utrošak vode 1.200 l/ha;

  Dopuštene su najviše dvije primjene u vegetaciji u razmaku od 8 do12 dana;

  - hmelju, za suzbijanje sekundarnih zaraza plamenjače (Pseudoperonospora humuli), u trenutku infekcije ili prilikom pojave prvih simptoma, u slijedećim količinama:

  - do BBCH 37: 0,75 l/ha

  - do BBCH 55: 1,0 l/ha

  - preko BBCH 55: 1,6 l/ha;

  Najviša dopuštena količina tijekom jedne vege-tacije je 3,2 l/ha. Dopuštene su najviše dvije primjene u vegetaciji u razmaku od 7 do 14 dana. Sredstvo se primjenjuje uz utrošak vode od 1.000 do 4.000 l/ha prskanjem, odnosno od 700 do 2.700 l/ha raspršivanjem;

  - krumpiru: za suzbijanje koncentrične i crne pjegavosti (Alternaria solani, Alternaria alternata), u vrijeme opasnosti od infekcije odnosno kod sumnje na prvu infekciju, u količini od 0,5 l/ha uz utrošak od 200 do 600 l vode/ha. Sredstvo se primjenjuje u fazi krumpira BBCH 31 do 91 uz najviše dva tretiranja u vegetaciji u razmacima od 14 do 28 dana;

  - krumpiru: za suzbijanje bijele noge (Rhizoctonia solani) i antraknoze – venuća (Colletotrichum coccodes), u količini 3 l/ha. Sredstvo se primjenjuje u vrijeme sadnje krumpira i to tako da se tretira samo brazda (tlo), a gomolji ostaju netretirani. Kako bi se optimizirala učinkovitost zaštite, potrebno je opremiti sadilicu adekvatnim sustavom za aplikaciju. Tretiranje tla provodi se tako da su sapnice (mlaznice, dizne) postavljene ispod sadilice na sljedeći način:

  - prva sapnica (mlaznica, dizna) postavljena je odmah iza raonika ispred polaganja gomolja;

  - jedna ili dvije sapnice (mlaznice, dizne) raspršuju škropivo po bočnim stranama brazde.

  Važno je tretirati uzdignute bočne strane brazde i tu suzbiti uzročnike bolesti, vodeći računa da sam gomolj ostane netretiran. Količina od 3 l/ha bit će nanesena na tlo i na bočne strane brazde: trećina iza raonika, a dvije trećine na tlo kojim se pokriva brazda (bočne strane brazde). Zapremina škropiva okvirno iznosi 100 litara po hektaru i može se mijenjati ovisno o tipu sapnice (mlaznice, dizne) i brzini sadnje;

  - uljanoj repici, za suzbijanje:

  - crne lisne pjegavosti (Alternaria brassicae), u vrijeme opasnosti od infekcije odnosno kod sumnje na prvu infekciju, u količini od 1 l/ha uz utrošak od 200 do 400 l vode/ha. Sredstvo se primjenjuje u razvojnoj fazi kulture BBCH 51 do 69, uz najviše jednu primjenu u vegetaciji;

  - bijele truleži (Sclerotinia sclerotiorum), u vrijeme opasnosti od infekcije odnosno kod sumnje na prvu infekciju, u količini od 1 l/ha uz potrošnju od 200 do 400 l vode/ha. Sredstvo se primjenjuje u razvojnoj fazi kulture BBCH 61 do 69, uz najviše jednu primjenu u vegetaciji;

  - šparogama (mladi i komercijalni nasadi), za suzbijanje hrđe (Puccinia asparagi) i bolesti lista uzrokovane gljivicom Stemphylium botryosum, u količini od 1 l/ha, u trenutku nastanka infekcije ili prilikom pojave prvih simptoma, uz potrošnju od 600 do 1.000 l vode/ha. Na komercijalnim nasadima može se primijeniti samo nakon sezone berbe. Dopuštene su najviše dvije primjene u vege-taciji u razmaku od 8 do 12 dana;

  - rajčici (u zaštićenom prostoru), za suzbijanje pepelnice (Leveillula taurica), plamenjače (Phytophthora infestans) i baršunaste plijesni (Cladosporium fulvum) u trenutku nastanka infekcije ili prilikom pojave prvih simptoma, u slijedećim količinama:

  - visina biljke do 50 cm: 0,48 l/ha uz utrošak vode 600 l/ha

  - visina biljke od 50 do 125 cm: 0,72 l/ha uz utrošak vode 900 l/ha

  - visina biljke preko 125 cm: 0,96 l/ha uz utrošak vode 1.200 l/ha;

  Dopuštene su najviše dvije primjene u vegetaciji u razmaku od 8 do12 dana;

  - ukrasnim biljkama - osim travnjaka (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), za suzbijanje hrđa (Uredinales), u trenutku nastanka infekcije ili prilikom pojave prvih simptoma, u slijedećim količinama:

  - visina biljke do 50 cm: 0,48 l/ha uz utrošak vode 600 l/ha,

  - visina biljke od 50 do 125 cm: 0,72 l/ha uz utrošak vode 900 l/ha,

  - visina biljke preko 125 cm: 0,96 l/ha uz utrošak vode 1200 l/ha.

  Dopuštene su najviše dvije primjene u vegetaciji u razmaku od 8 do 12 dana;

  - tikvicama (na otvorenom), za suzbijanje pepelnice (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea), u količini od 1 l/ha primjenom u trenutku nastanka infekcije ili prilikom pojave prvih simptoma, uz utrošak od 400 do 600 l vode/ha uz najviše dvije primjene u vegetaciji u razmaku od 8 do 12 dana;

  - šećernoj repi, za suzbijanje pjegavosti lista (Cercospora beticola) u količini od 1 l/ha, u trenutku nastanka infekcije ili prilikom pojave prvih simptoma, uz utrošak vode od 200-400 l/ha. Dopuštene su najviše dvije primjene u vegetaciji u razmaku od 14 do 28 dana.

  - patlidžanu i paprici (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) za suzbijanje plamenjače (Phytophthora capsici) u količini 1 l/ha i za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) i pepelnice (Leveillula taurica) u količini 0,8 l/ha. Sredstvo se primjenjuje preventivno, uz utrošak vode od 300-600 l/ha. Dopuštene su najviše tri primjene u vegetaciji, u razmaku od 10 do 14 dana.

  - jagodi (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) za suzbijanje pepelnice (Podosphaera aphanis) u količini 0,8 l/ha. Sredstvo se primjenjuje preventivno, uz utrošak vode od 300-600 l/ha. Dopuštene su najviše tri primjene u vegetaciji, u razmaku od 10 do 12 dana;

  - češnjaku za suzbijanje plamenjače (Peronospora destructor), hrđe (Puccinia allii) i paleži lista (Stemphylium vesicarium) u količini 1 l/ha. Sredstvo se primjenjuje preventivno, uz utrošak vode od 300-600 l/ha. Dopuštene su najviše tri primjene u vegetaciji, u razmaku od 10 do 14 dana;

  - luku za suzbijanje plamenjače (Peronospora destructor) u količini 1 l/ha. Sredstvo se primjenjuje preventivno, uz utrošak vode od 300-600 l/ha. Dopuštene su najviše tri primjene u vegetaciji, u razmaku od 10 dana;

  - poriluku za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria porri), plamenjače (Phytophthora porri) i hrđe (Puccinia allii) u količini 1 l/ha. Sredstvo se primjenjuje preventivno, uz utrošak vode od 300-600 l/ha. Dopuštene su najviše tri primjene u vegetaciji, u razmaku od 10 do 14 dana;

  - luku vlascu za suzbijanje plamenjače (Peronospora destructor) u količini 1 l/ha. Sredstvo se primjenjuje preventivno, uz utrošak vode od 300-600 l/ha. Dopuštene su najviše tri primjene u vegetaciji, u razmaku od 10 dana;

  - mrkvi za suzbijanje paleži lišća (Alternaria dauci) i pepelnice (Erysiphe heraclei) u količini 1 l/ha. Sredstvo se primjenjuje preventivno, uz utrošak vode od 300-600 l/ha. Dopuštene su najviše tri primjene u vegetaciji, u razmaku od 10 do 12 dana;

  - celeru (listašu i korjenašu) za suzbijanje sive pjegavosti lista (Septoria apiicola) u količini 0,8 l/ha. Sredstvo se primjenjuje preventivno, uz utrošak vode od 300-600 l/ha. Dopuštene su najviše tri primjene u vegetaciji, u razmaku od 14 dana;

  - peršin za suzbijanje paleži lista (Alternaria petroselini) i pjegavosti lista (Septoria petroselini) u količini 1 l/ha. Sredstvo se primjenjuje preventivno, uz utrošak vode od 300-600 l/ha. Dopuštene su najviše dvije primjene u vegetaciji, u razmaku od 10 do 14 dana;

  - artičokama za suzbijanje plamenjače (Bremia lactucae) i pepelnice (Leveillula taurica) u količini 1 l/ha. Sredstvo se primjenjuje preventivno, uz utrošak vode od 300-600 l/ha. Dopuštene su najviše tri primjene u vegetaciji, u razmaku od 10 do 12 dana;

  - kupusu za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria spp.) i prstenaste pjegavosti (Mycosphaerella brassicicola) u količini 1 l/ha. Sredstvo se primjenjuje preventivno, uz utrošak vode od 300-600 l/ha. Dopuštene su najviše dvije primjene u vegetaciji, u razmaku od 10 do 12 dana;

  - grahu mahunaru za suzbijanje hrđe (Uromyces appendiculatus) u količini 0,8 l/ha i za suzbijanje antraknoze (Colletotrichum lindemuthianum) u količini 1 l/ha. Sredstvo se primjenjuje preventivno, uz utrošak vode od 300-600 l/ha. Dopuštene su najviše dvije primjene u vegetaciji, u razmaku od 10 do 14 dana;

  - grašku za konzerviranje za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea), antraknoze (Colletotrichum lindemuthianum) i plamenjače (Peronospora viciae) u količini 0,8 l/ha i za suzbijanje pepelnice (Erysiphe pisi) i hrđe (Uromyces pisi) u količini 1 l/ha. Sredstvo se primjenjuje preventivno, uz utrošak vode od 300-600 l/ha. Dopuštene su najviše dvije primjene u vegetaciji, u razmaku od 10 do 14 dana;

  - salati (na otvorenom) za suzbijanje plamenjače (Bremia lactucae) u količini 1 l/ha. Sredstvo se primjenjuje preventivno, uz utrošak vode od 300-600 l/ha. Dopuštene su najviše dvije primjene u vegetaciji, u razmaku od 10 do 12 dana;

  - dinjama za suzbijanje pjegavosti (Cladosporium cucumerinum), antraknoze (Colletrotrichum lagenarium), crne pjegavosti i truleži stabljike (Didymella bryoniae), pepelnice (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) i plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) u količini 0,8 l/ha. Sredstvo se primjenjuje preventivno, uz utrošak vode od 300-600 l/ha. Dopuštene su najviše dvije primjene u vegetaciji, u razmaku od 10 do 14 dana;

  Za sve odobrene primjene navedena je količina sredstva ORTIVA po jedinici površine uz utrošak vode. U slučajevima lokalizirane primjene, sredstvo ORTIVA koristi se u količini od 0,08 do 0,1 l/ha (80-100 ml) na 100 l škropiva (koncentracija 0,08-0,1 %).

  Kod primjene sredstva ORTIVA u zaštićenim prostorima, ne preporučuje se primjena u razdoblju do tri tjedna nakon sadnje presadnica. Na rajčici se ne preporučuje primjena u razdoblju do tri tjedna nakon sjetve.

  Karenca: 3 dana za krastavac (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), rajčicu (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), tikvicu (na otvorenom), patlidžan (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), papriku (na otvorenom i u zaštićenom prostoru), jagodu (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) i dinju; 7 dana za krumpir (kod folijarne primjene), artičoku i grah mahunar; 10 dana za mrkvu; 14 dana za češnjak, luk vlasac, celer (listaš i korjenaš), peršin, kupus, grašak za konzerviranje i salatu (na otvorenom); 21 dan za luk i poriluk; 28 dana za hmelj; 35 dana za šećernu repu. Karenca za uljanu repicu i šparogu (mladi i komercijalni nasadi) osigurana je vremenom primjene. Karenca za ukrasno bilje i krumpir (kod primjene u brazdu) nije primjenjiva.