You are here

Quadris

Zadnja promjena:
28.04.2017

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/08-01/96
Sastav: 
Kemijska skupina
QoI
Grupa: 
Grupa C3
Formulacija: 
Koncentrirana suspenzija (SC)
Način djelovanja: 
Sistemično, Preventivno

Lokalno-sistemični i translaminarni fungicid za preventivno suzbijanje pepelnice (Uncinula necator) i plamenjače (Plasmopara viticola) vinove loze.

Cikla

Hren

Jagoda

Lukovičasto povrće

Mrkva

Patlidžan

Tikvenjače

Ukrasno bilje

Vinova loza

Utrošak vode

1000 l/ha

  • QUADRIS se primjenjuje folijarnim prskanjem za suzbijanje:

    - plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator) u koncentraciji 0,1% sa 1000 l škropiva/ha, odnosno u količini od 1 l/ha pri čemu utrošak količine škropiva određuje bujnost i razvijenost biljke. Zaštitu je potrebno provoditi nakon cvatnje u vrijeme formiranja i debljanja bobica isključivo za preventivna tretiranja, uz potrošnju od 1000 l/ha vode. Kod visokih dnevnih temperatura prskanje treba provoditi ili u ranim jutarnjim ili ranim večernjim satima.

    Sredstvo se smije primijeniti najviše dva puta tijekom vegetacije, u razmacima 10-14 dana. Karenca: 35 dana za vinovu lozu.