You are here

Score 250 EC

Zadnja promjena:
05.12.2021

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/06-01/241
Sastav: 
Kemijska skupina
Triazoli
Grupa: 
Grupa G1
Formulacija: 
Koncentrat za emulziju (EC)
Način djelovanja: 
Sistemično, Preventivno, Kurativno

Score 250 EC je sistemični fungicid, koji djeluje preventivno i kurativno na razvoj gljivičnih bolesti. Spada u skupinu triazolnih fungicida.

Celer

Jabuka

Jagoda

Kupusnjače

Lukovičasto povrće

Malina

Mrkva

Peršin

Salata

Ograničenja

Smije se primijeniti najviše četiri puta godišnje u istom nasadu u razmacima od 7-10 dana. Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.

 • Score 250 EC je sistemični fungicid koji se upotrebljava za suzbijanje:

  a) pjegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i to:

  1. preventivno u koncentraciji 0,013%, odnosno 1,3 ml u 10 l vode. Prskanja se izvode počevši od stadija C-C3 pa do stadija I-J. Na početku prskamo u razmacima 7-10 dana, a kasnije 12-18 dana.

  2. kurativno u koncentraciji 0,015%, odnosno 1,5 ml u 10 l vode. Prskanje se izvodi u roku 96 sati od momenta stvaranja uvjeta za infekciju. Daljnja prskanja izvode se u razmacima 6-9 sati ili kada se stvore uvjeti za ponovne infekcije.

  Kurativna zaštita se preporučuje koristiti samo ako postoji praćenje antifuzikladijskom prognoznom službom.

  Sredstvo se ne preporučuje koristiti za eradikativnu zaštitu. Preporučuje se primjena u kombinacijama sa protektivnim fungicidom kako bi se spriječila pojava rezistentnosti.

  b) pepelnice jabuka (Podosphaera leucotricha) u koncentraciji 0,013%, odnosno 1,3 ml na 10 l vode.

  KARENCA: 35 dana za jabuke i ispašu.