You are here

Elumis

Zadnja promjena:
28.02.2020

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UPI/I-320-20/11-01/111
Sastav: 
Kemijska skupina
Triketoni
ALS Inhibitori
Grupa: 
Grupa F2 (Mezotrion) i Grupa B (Nikosulfuron)
Formulacija: 
Uljni koncentrat za suspenziju (OD)
Način djelovanja: 
Sistemično, Rezidualno

ELUMIS je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih te jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.

Djelatna tvar mezotrion ulazi u biljku i putem korijena i putem lista. Djelovanjem putem lista suzbijaju se korovi koji su prisutni na parceli, dok pri djelovanju putem korijena i putem tla (rezidualno djelovanje) sprječava se naknadni ponik korova. Djelatna tvar nikosulfuron je izrazite sistemičnosti i pripada skupini visoko aktivnih translokacijskih herbicida. Kombinacijom mezotriona i nikosulfurona u herbicidu Elumis  iskazuje se i  puno bolje djelovanje na neke uskolisne i širokolisne korove.

Kukuruz

Utrošak vode

300-400 l/ha

Plodored

U slučaju prijevremenog preoravanja usjeva, četiri tjedna nakon primjene sredstva Elumis smije se ponovno sijati kukuruz. U normalnom plodoredu nakon dubokog oranja u jesen, smiju se sijati: ozima pšenica, pšenoraž i ozimi ječam.18 mjeseci nakon primjene sredstva Elumis na istoj površini mogu se sijati: šećerna repa, stočna repa,cikla,salata, špinat, grašak,grah, ostale Phaseolus, te Vicia vrste.

 • ELUMIS je herbicidno sredstvo sistemičnog djelovanja namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih te jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu. Primjenjuje se jednokratno ili dvokratno (split-aplikacija), pazeći da se ne prijeđe maksimalna količina sredstva od 1,5 l/ha:

  1. jednokratno, u količini 1,0 - 1,5 l/ha nakon nicanja (post-em), u stadiju razvoja kukuruza od dva do osam listova (BBCH 12 - 18). Manja količina sredstva primjenjuje se kod slabije zakorovljenosti i/ili kada se korovi nalaze u ranijim stadijima razvoja;

  ili

  2. dvokratno (split-aplikacija), u količini 0,75 l/ha + 0,75 l/ha (ukupno 1,5 l/ha) nakon nicanja (post-em). Prvi puta primijeniti sredstvo prije stadija 4 lista kukuruza (BBCH 14), a drugi puta u vremenskom razmaku 7 - 15 dana nakon prve primjene.

  Za postizanje optimalne učinkovitosti preporučuje se primjena na korove u mlađim razvojnim stadijima. Jednogodišnji uskolisni korovi najosjetljiviji su na početku busanja, jednogodišnji širokolisni od stadija nicanja do stadija 4 lista, a divlji sirak (Sorghum halepense) iz rizoma kada je visine 10-20 cm.

  Vrlo osjetljivi uskolisni korovi: koštan (Ecinochoa crus-galli), divlji sirak (Sorghum halepense), šiljevi (Cyperus spp.), jednogodišnja vlasnjača (Poa annua).

  Vrlo osjetljivi širokolisni korovi: bijela loboda (Chenopodium album), mišjakinja (Stellaria media), crna pomoćnica (Solanum nigrum), veliki dvornik (Polygonum persicaria), europski mračnjak (Abutilon theophrasti), hrapavi šćir (Amaranthus retroflexus), dikica (Xanthium strumarium), obični kužnjak (Datura stramonium), primorska pepeljuga (Atriplex portulacoides), obična konica (Galinsoga parviflora), poljska ljubičica (Viola arvensis), poljska koljenica (Spergula arvensis).

  Osjetljivi korovi: pelinolisna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), svarčica (Digitaria sanguinalis), muhari (Setaria spp.), tušt (Portulaca oleracea).

  Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 (jednokratno ili dvokratno (split-aplikacija) uz maksimalnu ukupnu količinu sredstva od 1,5 l/ha)

  Utrošak vode: 300 - 400 l/ha

  Karenca: Osigurana je vremenom primjene u kukuruzu za zrno, a u kukuruzu za silažu je 28 dana.