You are here

Ouragan Sistem 4

Zadnja promjena:
22.02.2017

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/08-01/211
Sastav: 
Kemijska skupina
Glicini
Grupa: 
Grupa G
Formulacija: 
Tekući koncentrat za otopinu (SL)
Način djelovanja: 
Sistemično

Neselektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova.

OURAGAN SYSTEM 4 je neselektivni sistemični herbicid namijenjen suzbijanju velikog broja korova u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu, livadama, pašnjacima, strništima, ugaru, rasadnicima drvenastih kultura, šumarstvu, ukrasnom drveću te na nepoljoprivrednim površinama, željezničkim prugama i za desikaciju.

Jabuka

Kruška

Kukuruz

Nepoljoprivredne površine

Rasadnici

Šećerna repa

Stočna repa

Strništa

Šumarstvo

Ugar

Zaštita okoliša

 • Kod primjene sredstva OURAGAN SYSTEM 4 moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo OURAGAN SYSTEM 4 ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Zabranjena je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za dopuštene primjene iznosi najmanje 1 metar. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Zaštitna oprema

 • Obvezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi i/ili u popratnom listu.

Miješanje

OURAGAN SYSTEM 4 se ne smije miješati s dušičnim gnojivima i herbicidima u svrhu proširenja spektra djelovanja ili produljenja djelovanja. O mogućnostima miješanja sredstva OURAGAN SYSTEM 4 s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

Utrošak vode

200-400 l/ha

Ograničenja

Sredstvo OURAGAN SYSTEM 4 smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. Tretirani korovi ne smiju se zaoravati ili kositi najmanje 2-3 tjedna od primjene sredstva. OURAGAN SYSTEM 4 ne smije se koristiti u sjemenskoj proizvodnji žitarica i u pivarskom ječmu. Kod primjene sredstva u žitaricama slama se ne smije koristiti za proizvodnju komposta niti za malč. Nakon žetve usjeva potrebno je slamu ukloniti ili sasjeći i unijeti u tlo. Tretirano raslinje ne smije se koristiti za dobivanje sijena. Kod primjene sredstva u šumarstvu prisutno divlje šumsko voće se ne smije koristiti u prehrani. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

 • OURAGAN SYSTEM 4 je neselektivni herbicid sa sistemičnim djelovanjem.

  Primjenjuje se u sljedećim kulturama ili za sljedeće namjene:

  - u voćnjacima (jabuka, kruška i višnja) od druge godine starosti, vinogradima od četvrte godine starosti, na strništima i na nepoljoprivrednim površinama za suzbijanje:

  a) jednogodišnih korova u količini 2-3 l/ha (20-30 ml/100 m2);

  b) višegodišnjih korova u sljedećim količinama:

  - 4 l/ha (40 ml/100 m2) za suzbijanje pirike (Agropyron repens), konjskog štavelja (Rumex obtusifolius) i maslačka (Taraxacum officinale);

  - 5 l/ha (50 ml/100 m2) za suzbijanje divljeg sirka (Sorghum halepense) i poljskog osjaka (Cirsium arvense);

  - 7-8 l/ha (70-80 ml/100 m2) za suzbijanje zubače (Cynodon dactylon) i poljskog slaka (Convolvulus arvensis).

  Navedene količine sredstva koriste se uz utrošak vode od 150-200 l/ha. U slučaju jake zakorovljenosti količina vode se povečava na 300-400 l/ha.

  Suzbijanje korova se odvija u stadiju aktivnog rasta ili prije cvatnje korova;

  - prije sjetve kukuruza, šećerne i stočne repe za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u količini 3 l/ha uz utrošak vode 200-300 l/ha (300 ml u 20-30 l vode na 1000 m2). Sredstvo se treba primjeniti do dva dana prije sjetve navedenih kultura. Jednokratno tretiranje nije dovoljno za suzbijanje višegodišnjih korova;

  - za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova prije žetve žitarica (pšenica, ječam, zob, raž i pšenoraž) ili za njihovu desikaciju u količini 5 l/ha uz utrošak vode 200-300 l/ha (500 ml u 20-30 l vode na 1000 m2).

  Primjenjuje se u stadiju razvoja žitarica BBCH 89 ili do 14 dana prije žetve;

  - na ugaru (površine koje su na „odmoru“) za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u količini 5 l/ha uz utrošak vode 200-300 l/ha (500 ml u 20-30 l vode na 1000 m2). Primjenjuje se prije sjetve poljoprivrednih kultura, odnosno prije obrade tla;

  - kod obnove livada i pašnjaka za suzbijanje pirike (Agropyron repens), kiselica (Rumex spp.), poljskog osjaka (Cirsium arvense) i svinjaka (Sonchus spp.).

  Primjenjuje se u količini 5 l/ha uz utrošak vode 200-300 l/ha (500 ml u 20-30 l vode na 1000 m2) u periodu od svibnja do kolovoza (kasno ljeto);

  - uz željezničke pruge (kolosjeke) – primjenjuje se u količinama:

  a) 4-5 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih i nekih osjetljivih vrsta višegodišnjih korova;

  b) 5-8 l/ha za suzbijanje ostalih vrsta višegodišnjih korova, uključujući i neke tvrdokorne korove kao što su zubača (Cynodon dactylon), poljski slak (Convolvulus arvensis) ili kupina (Rubus spp.)

  Utrošak vode kod korova visine do 50 cm i normalne gustoće ne treba prelaziti 200-300 l/ha. Ovo sredstvo već sadrži potrebene pomoćne tvari te nije potrebno dodavati okvašivače ili amonijev sulfat;

  - u rasadnicima drvenastih kultura za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u količini 5 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha (500 ml u 20-40 l vode na 1000 m2). Primjenjuje se u proljeće ili ljeto između redova uz upotrebu štitnika kako bi se spriječio dodir škropiva sa zelenim dijelovima kultura;

  - u šumarstvu u listopadnom i crnogoričnom drveću za suzbijanje obične paprati (Ptreridium spp.), uskolisnih i širokolisnih korova te drvenastih korova.

  Primjenjuje se u količini 5 l/ha (500 ml na 1000 m2), u periodu od kolovoza do rujna na šumskim površinama bez drveća ili ispod starog drveća bez mladica uz izbjegavanje zanošenja škropiva na zelene dijelove stabala (lišće i neodrvenjeli izboji);

  - u šumarstvu u mladim nasadima listopadnog i crnogoričnog drveća za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u količini 5 l/ha (500 ml na 1000 m2).

  Primjenjuje se u periodu od svibnja do lipnja kod visine korova od najmanje 15 cm između redova uz upotrebu štitnika, kako bi se spriječio dodir škropiva sa zelenim dijelovima kultura;

  - u šumarstvu u mladom listopadnom i/ili crnogoričnom drveću (osim duglazije i ariša) za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u količini 3 l/ha (300 ml na 1000 m2). Primjenjuje se u periodu od listopada do studenog, u mirovanju vegetacije, nakon potpunog završetka rasta izboja tj. kada pupovi odrvene i postanu smeđi, a kada su korovi visine najmanje 15 cm. Primjenjuje se prskanjem širom;

  - u šumarstvu u mladim nasadima listopadnog drveća za suzbijanje divlje kupine (Rubus spp.) u količini 3 l/ha (300 ml na 1000 m2).

  Primjenjuje se u periodu od prosinca do veljače, nakon završetka rasta izboja tj. kada pupovi odrvene i postanu smeđi, inače je moguća pojava fitotoksičnosti. Primjenjuje se prskanjem širom. Kupina se na ovaj način ne suzbije potpuno, već se dovoljno potisne njezin rast i razvoj tako da kultura može nesmetano rasti;

  - u šumarstvu (listopadno i crnogorično drveće) i ukrasnom drveću za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u količini 5 l/ha (500 ml na 1000 m2). Primjenjuje se u periodu od svibnja do lipnja kada su korovi visine najmanje 15 cm. Primjenjuje se između redova uz upotrebu štitnika kako bi se spriječio dodir škropiva sa zelenim dijelovima kultura;

  - u šumarstvu (listopadno i crnogorično drveće) i ukrasnom drveću za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u količini 3 l/ha (300 ml na 1000 m2) u periodu od listopada do prosinca, u mirovanju vegetacije, nakon potpunog završetka rasta izboja tj. kada pupovi odrvene i postanu smeđi inače je moguća pojava fitotoksičnosti, a kod visine korova od najmanje 15 cm. Primjenjuje se prskanjem širom;

  - u šumarstvu u rasadnicima listopadnog i crnogoričnog drveća za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u količini 5 l/ha (500 ml na 1000 m2). Primjenjuje se najkasnije 21 dan prije sjetve odnosno sadnje.

  Kod primjene sredstva OURAGAN SYSTEM 4 u šumarstvu, ako je na području koje treba tretirati prisutno divlje šumsko voće (maline, borovnice, bazge i dr.), tretirati se smije samo nakon branja bobica divljeg šumskog voća, odnosno do početka cvatnje.

  Korovi na koje pripravak slabije djeluje: poljski slak (Convolvulus arvensis), mala kopriva (Urtica urens), podagrasti jarčevac (Aegopodium podagraria), crvena djetelina (Trifolium pratense), vrbolike (Epilobium spp.), ladolež (Calystegia sepium).

  Korovi na koje je pripravak nedovoljno učinkovit: žednjaci (Sedum spp.), kaduljasti dubačac (Teucrium scorodonia), poljska preslica (Equisetum arvense), livadna preslica (Equisetum pratense).

  OURAGAN SYSTEM 4 je najbolje primijeniti kada biljke koje treba suzbiti formiraju lisnu masu. Primjena može uslijediti prije ili nakon kraćeg noćnog mraza do -3 °C. Obrada tla moguća je nakon primjećivanja prvih simptoma.

  Broj tretiranja u vegetacijskoj sezoni :1

  Karenca: 90 dana za kukuruz, 35 dana za jabuku, krušku, višnju i vinovu lozu, 14 dana za pšenicu, ječam, zob, raž i pšenoraž; kod primjene u stočnoj i šećernoj repi osigurana je vremenom primjene. Nije primjenjiva u ostalim kulturama/namjenama u kojima je odobrena primjena.