Program zaštite krumpira od bolesti i štetnika

Krumpir
zaštita krumpira

U nasadima krumpira uvjeti za razvoj plamenjače krumpira su povoljni već od fenofaze intenzivnog porasta cime pred zatvaranja redova. Potrebno je biti na oprezu i primijeniti zaštitne tretmane na vrijeme, jer plamenjača krumpira kao ekonomski najopasnija bolest, napada sve nadzemne dijelove biljke odakle se spušta na gomolj. 

Plamenjača krumpira se najbrže širi po kišnom vremenu, a infekcije kreću kada bude nekoliko kišnih dana za redom. U našem podneblju obično je to period tijekom svibnja, najkasnije tijekom lipnja te se za taj period preporučuje preventivna primjena fungicida sa sistemičnim ili translaminarnim djelovanjem koji su manje podložni ispiranju oborinama (kišom). 

Syngenta u tom segmentu za zaštitu krumpira u ponudi ima najnoviji fungicid CARIAL® Flex, a od već dobro poznatih i pouzdanih proizvoda tu su RIDOMIL GOLD® R i REVUS®

Uz fungicid, obavezno je u programu zaštite uključiti biostimulatore, primjerice QUANTIS® ili MEGAFOL® te prema potrebi zaštitni tretman za alternariu (ORTIVA®) i insekticid za krumpirovu zlaticu (AMPLIGO®)

Biostimultori od fenofaze početka formiranja gomolja pomažu nasadu jer štite krumpir u stresnim uvjetima (suša, visoke temperature, ozon i sl.), bogati su organskim spojevima, slobodnim aminokiselinama, ugljikom, kalcijem, kalijem i mikroelementima. 

program zaštite krumpira

Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Informacije sadržane u ovoj publikaciji su informativnog karaktera i ne nadomještavaju etiketu i uputu za primjenu. U slučaju da više ne želite primati Agroalarm poruke za odjavu pošaljite AGROALARM STOP na broj 866028 u bilo kojem trenutku.