You are here

Krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)

Krumpir
01.03.2020

Krumpirovu zlaticu treba suzbiti kad se na listovima primijete prve ličinke. Za suzbijanje se može koristiti novi insekticid AMPLIGO.

Opis i prepoznavanje simptoma krumpirove zlatice

Krumpirova zlatica je najvažniji štetnik krumpira. Ovaj štetnik je u stanju potpuno uništiti usjev krumpira. Štetu uzrokuju ličinke i odrasli oblici koje se hrane lisnom masom. Izgrizaju lišće u potpunosti do peteljke. Što je ličinka višeg stadija, štete su veće. Isto tako, što je napad raniji kada je manje lisne mase, šteta je veća. Tako je napad prije cvatnje dosta štetniji od napada poslije cvatnje.

Jaja i ličinke krumpirove zlatice na listu krumpira

Biologija razvoja krumpirove zlatice

Krumpirova zlatica prezimi kao odrasli kornjaš u tlu na dubini 20-30 cm. Ima dvije generacije godišnje, iako ponekad druga generacija može i izostati. Kada se tlo zagrije na približno 14°C a temperatura zraka prijeđe 15°C, započinje masovni izlazak odraslih oblika. Zlatica započinje aktivnost pri 20°C dok je optimum pri 25°C. Odrasli oblici započinju ishranu i pare se, te nakon nekog vremena ženke odlažu jaja. Jaja se mogu prepoznati po narančastoj boji, odložena su u skupinama na donjoj strani lista. Ličinke prve generacije u proljeće razvijaju se 15-22 dana, a ličinke druge generacije u ljeto 12-18 dana.

Zaštita krumpira od krumpirove zlatice

Da bi uspješno zaštitili krumpir od krumpirove zlatice potrebno pratiti brojnost štetnika, polaganje jaja i početak piljenja ličinki.

Ličinke su dosta proždrljive te je potrebno na vrijeme pristupiti kemijskom suzbijanju. Tretman preporučujemo kada se na više cima primijeti 10 ili više ličinki.

Odličan izbor u zaštiti od krumpirove zlatice pruža novi insekticid AMPLIGO koji uspješno suzbija i krumpirovog moljca.