You are here

Krumpirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)

Krumpir
22.05.2018

Krumpirovu zlaticu treba suzbiti kad se na listovima primijete prve ličinke. Najbolji izbor je insekticid ACTARA u dozi 80 g/ha ili 2 g u 10 lit uz utrošak vode 40 lit/1000 m2. Od ostalih insekticida preporuča se još KARATE ZEON.

Opis i prepoznavanje simptoma krumpirove zlatice

Krumpirova zlatica je najvažniji štetnik krumpira. Ovaj štetnik je u stanju potpuno uništiti usjev krumpira. Štetu uzrokuju ličinke i odrasli oblici koje se hrane lisnom masom. Izgrizaju lišće u potpunosti do peteljke. Što je ličinka višeg stadija, štete su veće. Isto tako, što je napad raniji kada je manje lisne mase, šteta je veća. Tako je napad prije cvatnje dosta štetniji od napada poslije cvatnje.

Jaja i ličinke krumpirove zlatice na listu krumpira

Biologija razvoja krumpirove zlatice

Krumpirova zlatica prezimi kao odrasli kornjaš u tlu na dubini 20-30 cm. Ima dvije generacije godišnje, iako ponekad druga generacija može i izostati. Kada se tlo zagrije na približno 14°C a temperatura zraka prijeđe 15°C, započinje masovni izlazak odraslih oblika. Zlatica započinje aktivnost pri 20°C dok je optimum pri 25°C. Odrasli oblici započinju ishranu i pare se, te nakon nekog vremena ženke odlažu jaja. Jaja se mogu prepoznati po narančastoj boji, odložena su u skupinama na donjoj strani lista. Ličinke prve generacije u proljeće razvijaju se 15-22 dana, a ličinke druge generacije u ljeto 12-18 dana.

Zaštita krumpira od krumpirove zlatice

Da bi uspješno zaštitili krumpir od krumpirove zlatice potrebno pratiti brojnost štetnika, polaganje jaja i početak piljenja ličinki.

Ličinke su dosta proždrljive te je potrebno na vrijeme pristupiti kemijskom suzbijanju. Za zaštitu od krumpirove zlatice najbolji izbor je insekticid ACTARA u dozi 80 g/ha ili 2 g u 10 lit vode uz utrošak 400 lit vode/ha. Tretman preporučujemo kada se na više cima primijeti 10 ili više ličinki.

Od ostalih insekticida dozvoljen je KARATE ZEON i AMPLIGO (novi insekticid koji će biti uskoro u prodaji). Svi navedeni pripravci uspješno suzbijaju i lisne uši na krumpiru.