You are here

Ampligo

Zadnja promjena:
28.02.2020

Insekticid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/14-01/821

Kontaktno-želučani insekticid namijenjen suzbijanju štetnika u ratarstvu i povrćarstvu.

Sadrži: Klorantraniliprol, 100 g/l, lambda-cihalotrin, 50 g/l;
Formulacija sredstva: smjesa formulacije od inkapsulirane suspenzije (CS) i koncentrata za suspenziju (SC) oznake ZC
Način djelovanja: kontaktno, želučano

AMPLIGO je kombinirano sredstvo koje sadrži aktivne tvari klorantraniliprol i lambda-cihalotrin. Klorantraniliprol je kontaktno-želučani insekticid koji spada u kemijsku skupinu diamida. Uzrokuje gubitak kalcijevih iona iz stanica mišićnog tkiva štetnika, što dovodi do paralize i smrti štetnika. Lambdacihalotrin spada u kemijsku skupinu piretroida. Kontaktni je insekticid koji djeluje na natrijeve kanale živčanog sustava štetnika.

Sredstvo AMPLIGO je kontaktno-želučani insekticid koji se primjenjuje na:

a) kukuruzu i kukuruzu šećercu:
za suzbijanje kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis), sovice (Sesamia nonagrioides), žute kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) i kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera) u količini 0,3 l/ha, uz utrošak vode 200-400 l/ha.
Sredstvo se na kukuruzu primjenjuje od stadija 3 vidljiva nodija stabljike do mliječne zriobe (BBCH 34-77), odnosno stadija 4 razvijena lista do fiziološke zrelosti na kukuruzu šećercu (BBCH 14-87).
Dozvoljena je jedna primjena svake druge godine.
b) rajčici:
za suzbijanje žute kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera), karadrine (Spodoptera exigua), južnoameričkog moljca rajčice (Tuta absoluta) i lisnih uši (Aphis fabae, Aphis gossypii, Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae) u količini 0,4 l/ha, uz utrošak vode 200-1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od početka razvoja cvjetne stabljike do zriobe (BBCH 51-89).
Dozvoljena je jedna primjena godišnje.
c) brokuli:
za suzbijanje kupusnog moljca (Plutella xylostella), kupusnog bijelca (Pieris brassicae), sovica (Spodoptera spp.) i lisnih uši (Brevycorine brassicae, Myzus persicae, Lipaphis erysimi) u količini 0,4 l/ha, uz utrošak vode 200-1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od stadija 2 razvijena lista do potpunog formiranja glavice (BBCH 12-49).
Dozvoljena je jedna primjena svake druge godine.
d) artičoki:
za suzbijanje lisnih uši (Brachycaudus cardui, Brachycaudus persicae, Macrosiphum sp.), karadrine (Spodoptera exigua) i sovica (Spodoptera littoralis, Chrysodeixis chalcites) u količini 0,3 l/ha, uz utrošak vode 200-1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje od stadija dva razvijena lista do postizanja 90% pune lisne mase (BBCH 12-49).
Dozvoljena je jedna primjena godišnje.
e) krumpiru:
za suzbijanje krumpirovog moljca (Phthorimaea operculella) i krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost krumpirove zlatice na piretroide, u količini 0,3 l/ha uz utrošak vode 200-400 l/ha.
Sredstvo se primjenjuje od početka zatvaranja redova do početka cvatnje (BBCH 31-60). Dozvoljena je jedna primjena godišnje.

Sredstvo primijeniti u vrijeme odlaganja jaja i pojave prvih gusjenica i ličinki, odnosno pojave lisnih uši ili odraslih oblika kod krumpirove zlatice.
Karenca: 14 dana za brokulu, za kukuruz i kukuruz šećerac; 3 dana za rajčicu i artičoku; Osigurana je vremenom primjene u krumpiru.

Zaštita okoliša

  • Kod primjene sredstva AMPLIGO moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo AMPLIGO ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Zabranjena je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za odobrene primjene iznosi najmanje 10 metara za primjene u rajčici, i brokuli i najmanje 5 metara za primjene u kukuruzu, kukuruzu šećercu, krumpiru i artičoki

Zaštitna oprema

  • Spriječiti dodir s kožom i očima, izbjegavati udisanje izmaglice škropiva. Za vrijeme rada ne jesti, piti niti pušiti. Kod izlaganja udisanjem, u slučaju visoke koncentracije izmaglice kod tretiranja koristiti filtarsku polumasku za zaštitu od čestica. Ukoliko prijeti opasnost od prskanja sredstva, osim zaštitne odjeće i rukavica koristiti i gumenu pregaču, zaštitnu obuću te vizir ili zaštitne naočale koje dobro prianjaju. Ulazak na tretiranu površinu neposredno nakon primjene sredstva dopušten je samo uz korištenje zaštitne odjeće i rukavica. Nakon završetka rada treba svući radno odijelo i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad sva korištena zaštitna sredstva.