Novo rješenje za suzbijanje maslinove muhe

Maslina
Karate trap u masliniku

KARATE TRAP® lovka pruža učinkovitu i dugotrajnu zaštitu od maslinove muhe koja je zasigurno najvažniji štetnik maslina u svim zemljama gdje se uzgaja maslina. U većoj ili manjoj mjeri ova muha svake godine uzrokuje štete na plodovima. Štete se očituju u obliku direktnog smanjenja prinosa kada “crvljivi” plodovi otpadaju ili nisu za preradu, ali i u obliku lošije kvalitete ulja jer ulje dobiveno iz “crvljivih” plodova ima povećane vrijednosti slobodnih masnih kiselina, povećan peroksidni broj, smanjene vrijednosti polifenola i loše organoleptičke osobine.

KARATE TRAP® B je vrlo jednostavno rješenje za proizvođače maslina kojima je cilj smanjiti primjenu insekticida klasičnim prskanjem, a bez gubitka učinkovitosti kako u integriranom sustavu zaštite masline tako i u ekološkom uzgoju.

KARATE TRAP® B djeluje na bazi masovnog ulova maslinine muhe.

Metodu masovnog ulova maslinove muhe korištenjem lovki koje sadrže hranidbene atraktante naši proizvođači već dugo poznaju i koriste. KARATE TRAP® B je lovka koja je unaprijeđena u odnosu na standardne lovke koje se danas nalaze na našem tržištu. Osim što muhu privlači bojom i suhim atraktantom, izvedba lovke je vrlo kvalitetna, nije podložna utjecaju kiše i aktivna je 120-160 dana, što u praksi znači cijeli vegetacijski period.

Način kontrole maslinove muhe uz pomoć KARATE TRAP® B lovke

Nakon što muha uđe u lovku, izložena je insekticidu na bazi lambda cihalotrina kojim je premazan poklopac lovke s unutarnje strane. Ako i u bilo kojem slučaju muha pokaže otpornost na insekticid, uginut će unutar zamke zbog gladovanja, jer ne može izaći iz lovke. Ova dvostruka kombinacija kontrole čini KarateTrap B lovku sustavom koji onemogućuje pojavu rezistencije.

Preporuka za postavljanje lovki KARATE TRAP® B

KARATE TRAP® B lovke postavljaju se na jugoistočnoj strani krošnje  (1,5-2,0 m iznad površine tla), na grani debljine 2-3 cm, malo uvučeno u krošnju da se izbjegne direktna izloženost sunčevoj svjetlosti. 

Preporuka za postavljanje lovke KARATE TRAP B
POVRŠINA MASLINIKA BROJ LOVKI KARATE TRAP B
2-10 ha 35-50 kom/ha
10-200 ha 20-35 kom/ha
> 200 ha 10-20 kom/ha

Prednosti KARATE TRAP® B lovke za maslinovu muhu 
jednostavno, sigurno, efikasno

 • Jednostavna za rukovanje  (jednostavno postavljanje u krošnju, bez neugodnog mirisa)
 • Lako vidljiv trap (idealan za nadzor)
 • Vizualna kontrola ulova štetnika (idealna za praćenje ulova muhe)
 • Može se koristiti u ekološkom maslinarstvu
 • Kompatibilna s konvencionalnom proizvodnjom
 • Selektivna na neciljane i korisne insekte (ne privlači ih atraktant)
 • Kiša nema utjecaja na atraktant i insekticid u lovci
 • Ne ostavlja rezidue na plodu masline i u ulju
 • Veća sigurnost za krajnjeg potrošača
 • Insekticid unutar lovke (mali rizik za one koji postavljaju lovke i ostale radnike u masliniku)
 • Tehnika bez primjenjive karence
 • Uravnoteženo i postupno oslobađanje atraktanta
 • Veliki domet privlačenja
 • Dugo rezidualno djelovanje (120- 160 dana)
 • Visoka učinkovitost  ako se primjenjuje na širem području
 • Nema rizika pojave rezistencije
 • Osigurava smanjenje konvencionalnih kemijskih metoda zaštite
 • Veliki  kapacitet ulova i privlačenja (veći od standardnih rješenja)
 • Mogućnost dodatne folijarne primjene insekticida ako je potrebno  (odluka na temelju praćenja  leta).

VAŽNO je napomenuti: Ako samo jedan maslinar postavi lovke u okruženju nezaštićenih maslinika, to može biti i kontraproduktivno jer će privući veću populaciju muhe u svoj maslinik. U tom slučaju treba pratiti ulov muhe i dodatno utvrditi napad na plodove. Ako se utvrdi više od 5% zaraženih plodova, obavlja se prskanje insekticidom lokalizirano ili širom (s atraktantom ili bez atraktanta).

Svrha tih tretiranja je zaštita od ženki prije polaganja jaja ili spriječiti ulazak ličinki u plodove nakon polaganja jaja. Međutim, neophodnim udruživanjem, zajedničkim korištenjem lovki i organiziranim pristupom u suzbijanju muhe može se postići izvrstan rezultat. Ovakvim pristupom kroz više godina moguće je postići i potpuno smanjenje značenja napada muhe. Ovo osobito vrijedi za neke naše manje otoke koji su u prostornom smislu donekle i izolirane sredine pa je metoda s KARATE TRAP® B lovkama još je i lakše provediva.

Primjena lovki KARATE TRAP® B se uklapa u sufinanciranje kroz mjeru 10.1.12

Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Informacije sadržane u ovoj publikaciji su informativnog karaktera i ne nadomještavaju etiketu i uputu za primjenu.U slučaju da više ne želite primati Agroalarm poruke za odjavu pošaljite AGROALARM STOP na broj 866028 u bilo kojem trenutku.

play_circle
KARATE TRAP B lovka za maslinovu muhu
play_circle
Karate trap lovka upute za rukovanje