Primjena biostimulatora u proizvodnji masline

Maslina
biostimulatori za proizvodnju masline2

Primjena biostimulatora postala je redovna tehnološka mjera u proizvodnji masline, s ciljem povećanja otpornosti masline na stres uzrokovan nepovoljnim abiotskim čimbenicima tijekom proizvodnje (suša, visoke i niske temperature, tuča i sl.).

U početnim fazama formiranja rodnog potencijala, cvatnji, zametanju plodova pa sve do lipanjskog opadanja plodova, maslina je izrazito osjetljiva na nepovoljne uvjete proizvodnje. Bez dodatne pomoći, dolazi do usporavanja metabolizma masline, uz potencijalnu opasnost loše oplodnje ili odbacivanje djela zametnutih plodova.

Rezultati iz prakse su pokazali da se tada nasadu najlakše može pomoći primjenom biostimulatora koji sadrže aminokiseline, vitamine i hranjiva, a koji maslini pomažu poput infuzije. Za tu namjenu danas se koriste biostimulatori organskog porijekla, bogati aminokiselinama, organskim dušikom, kalijem i drugim esencijalnim elementima u tragovima.

Vrhunski biostimulatori ISABION® i MEGAFOL, novi su dodatak u segmentu biostimulatora za primjenu u proizvodnji maslina u Hrvatskoj, a odavno su prepoznati i dokazani dugi niz godina kod kolega maslinara u Italiji i Španjolskoj.

ISABION® i MEGAFOL se primjenjuju u dozi 2-3 l/ha (200-300 ml u 100 litara vode). Mogu se primijeniti više puta tijekom vegetacije: najčešće jednom pred cvatnju, drugi puta na polovici cvatnje, a kasnije tijekom ljeta, kad nastupe sušna razdoblja 1-2 puta prema potrebi i uvijek preventivno.

Mogu se primijeniti samostalno ili u kombinaciji s fungicidom za paunovo oko (ORTIVA® Top). 
U cvatnji se mogu miješati s folijarnim gnojivima na bazi bora.

ISABION® ima dozvolu za primjenu u integriranom i ekološkom uzgoju, a MEGAFOL u integriranom sustavu uzgoja maslina.


ISABION® je biostimulator koji se koristi preko 20 godina u poljoprivredi, a pokazao se kao koristan dodatak u zaštiti maslina od stresa (mraz, visoke temperature, suša i sl.). Ovaj proizvod se sastoji od prirodnih sastojaka (aminokiselina i organskog ugljika i dušika), koji imaju za cilj poboljšati rast, razvoj i otpornost biljaka.

Primjena Isabiona u zaštiti maslina može imati nekoliko prednosti:

1. Pozitivno utječe na rast i razvoj maslina: može potaknuti rast lista, oplodnju i rast ploda.
2. Povećava otpornost na stres: može pomoći biljkama da se bolje nose sa stresnim uvjetima poput suše, visokih temperatura ili oštećenjima od bolesti (defolijacija nakon napada paunova oka).  
3. Poboljšava i kvalitetu plodova: Primjena može rezultirati boljim i krupnijim plodovima maslina.  
5. Ekološki prihvatljiv: dobiven od prirodnih sastojaka i može se koristiti u ekološkom uzgoju maslina.  
ISABION se koristi  nekoliko puta tijekom vegetacije, samostalno ili u kombinaciji s ostalim sredstvima za zaštitu bilja.


Primjena MEGAFOL-a u zaštiti maslina i njegove prednosti:

MEGAFOL je dobro poznati biostimulator biljnog porijekla koji na jedinstven stimulira i potiče obrambene mehanizme biljke u vrijeme stresa od mraz, suša, tuča i sl..

Megafol potiče rast i razvoj masline i indirektno utječe na bolji prinos. U sebi sadrži aminokiseline, betaine i vitamine isključivo biljnog porijekla primarno iz morskih algi i nekih leguminoza. MEGAFOL djeluje vrlo brzo, maslina ga lako usvaja preko lista i prenosi u nove točke rasta. 

Može se primijeniti dva puta prije cvatnje i nekoliko puta nakon zametanja plodova ovisno od potrebe. MEGAFOL se koristi u dozi 20-30 ml / 10 l vode (2,0-3,0 lit/ha). 

MOže se kombinirati sa svakom zaštitom od maslinine muhe, maslinina moljca ili svrdlaša. Najbolje rezultate daje ako se koristi 7 dana prije najavljenog stresa (suša, mraz) ili odmah nakon stresa za brži oporavak maslina. Za obnavljanje lisne mase i novog porasta u maslinicima pogođenim paunovim okom MEGAFOL je pokazao odlične rezultate u kombinaciji s folijarnim gnojivima. MEGAFOL je siguran za korisnike, tretirane masline i okoliš.