You are here

KARATETRAP B

Zadnja promjena:
21.10.2022

Insekticid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/22-03/5

KARATETRAP B je lovka sastavljena od insekticida i hranidbenog atraktanta namijenjena za privlačenje i suzbijanje maslinine muhe (Bactrocera oleae) na maslini.
Sadržaj aktivne tvari u proizvodu: Lambda-cihalotrin: 0,0075 g/lovki (0,02 % w/w)
Način djelovanja: kontaktno i želučano
Formulacija: Lovka + GOTOVI MAMAC (RB)

KARATE TRAP B je trgovački naziv za specijalno dizajniranu lovku namijenjenu suzbijanju odraslih stadija maslinine muhe (Bactrocera oleae) na maslini. Tehnika i metoda koja se ovdje koristi je tzv.: „privuci i ubij“ pri čemu atraktant u lovci privlači odrasle muhe, a insekticid premazan na unutrašnjem poklopcu lovke ih ubija. Lovke se postavljaju u nasadu maslina direktno vješanjem u krošnje stabala masline. Lovke se raspoređuju ravnomjerno, u količini 10 -50 kom/ha ovisno o intenzitetu napada štetnika, gustoći nasada i veličini parcele. Lovka se postavlja na visini od oko ½ od ukupne visine stabla masline na jugoistočni dio, na način da lovke budu malo skrivene lisnom masom. Postavljaju se jedanput tijekom sezone aktivnog leta maslinine muhe i aktivnost im traje minimalno 120 dana. KARATE TRAP B lovka dozvoljena  je za uporabu u ekološkoj i integriranoj proizvodnji.

Karenca: Nije primjenjiva za maslinu.

 

 

Zaštita okoliša

  • Kod primjene sredstva KARATETRAP B moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Ostaci sredstva ne smiju dospjeti u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode.
Zaštitna oprema
  • Obvezno koristiti osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi.

Ograničenja

Zbog zaštite pčela i drugih neciljanih člankonožaca, sredstvo KARATETRAP B ne smije se koristiti tijekom cvatnje maslina. Primjena iz zraka nije dopuštena.