Novi biostimulatori za prevenciju šteta od mraza i suše

Maslina
Isabion

Klimatske promjene i abiotički stresovi kojima svjedočimo od proljetnih mrazeva do ekstremnih temperatura i suše tijekom ljeta, imaju negativan utjecaj na rast i razvoj masline, prinos i kvalitetu ulja.

Biostimulatori su posebna grupa proizvoda koji osim korisnih hranjiva sadrže prirodne aminokiseline i peptide koje biljci pomažu poput infuzije, ako ih koristimo preventivno i pravilno. Aminokiseline također mogu pomoći tijekom oporavka biljaka nakon stresa, no najbolji učinak je ako su biljci na raspolaganju 5-10 dana prije očekivanog stresa.

Odavno je poznato da su aminokiseline potrebne za stvaranje bjelančevina, a nove studije potvrđuju njihov pozitivan utjecaj na mnoge fiziološke procese uključujući fotosintezu i disanje. Zahvaljujući tim spoznajama razvoj i primjena biostimulatora je od početka ovog stoljeća naglo uznapredovao pa je tako i Syngenta od ove godine za maslinu pripremila dva nova biostimulatora ISABION® i MEGAFOL. Po svom fiziološkom učinku na maslinu oni su dosta slični, ali po sastavu se razlikuju, te se kao takvi i različito pozicioniraju (ISABION® više na početku i kraju vegetacije, a MEGAFOL od cvatnje do kraja ljeta). Mogu se koristiti samostalno ili kao dio redovnog programa zaštite, a imaju mogućnost miješanja sa svim sredstvima za zaštitu bilja uključujući i bakar osim tijekom cvatnje.

ISABION® ima izravni  učinak na proces stvaranja bjelančevina i ugljikohidrata zahvaljujući slobodnim aminokiselinama i peptidima (do 62,5%), organskom ugljiku, dušiku, koji su odmah nakon prskanja dostupni  biljci tijekom stresa ili oporavka od stresa. Treba ga primijeniti primarno za prevenciju abiotičkog stresa (mraz, suša, tuča sl.). U maslinama se preporučuje primjena folijarno, prskanjem u dozi 2-3 lit/ha ili 0,2-0,3 lit/hl. Vrijeme primjene može biti kroz čitavu vegetaciju s posebnim naglaskom na prevenciju šteta od mraza u proljeće i tijekom zime. ISABION® je proizvod organskog porijekla i dozvoljen je u ekološkom uzgoju masline i nema karence.

MEGAFOL je biostimulator novije generacije također namijenjen za prevenciju abiotičkog stresa i poticanje uravnoteženog rasta i razvoja biljke s pozitivnim učinkom na prinos i kvalitetu ulja. Dobiva se od sirovina biljnog porijekla uključujući i morske alge. Pravilom primjenom MEGAFOL biljci stavlja na raspolaganje neophodne aminokiseline i biljna hranjiva u uvjetima usporenog metabolizma tijekom perioda abiotičkog stresa i nepovoljnih uvjeta za rast i razvoj. MEGAFOL osigurava prevenciju i / ili obnovu najvažnijih metaboličkih funkcija zahvaljujući vitaminima, aktivatorima rasta i aminokiselinama (arginin, alanin, izoleucin, tirozin,  valin i dr.). Preporučuje se folijarno tijekom cijelog vegetativnog razvojnog ciklusa, a najčešće se koristi od početka cvatnje do kraja ljeta, uvijek preventivno 5-7 dana prije najavljenog stresa od suše, visoke temperature ili nakon tuče. Doza pripravka MEGAFOL je 2,0-3,0 lit/ha ili 0,2-0,3 l/hl. Ima dozvolu u integriranom sustavu uzgoja, a za ekološki uzgoj preporučamo ISABION®.