Zaštita i prihrana masline do početka cvatnje

Maslina
zaštita masline_paunovo oko

Ekonomski najznačajnija bolest masline Paunovo oko (Spilocea oleagina), može biti prisutna latentno u masliniku cijele godine i nastaviti svoj razvoj kad nastupi kišno vrijeme. Jednom kada se pojavi u većem obimu u masliniku, teško se može zaustaviti u roku od godinu dana. 

Kod sorti koje su stradale od paunova oka, provedba zaštitnog tretmana i prihrana masline, osobito je važna mjera kako bi se nasad osnažio prije cvatnje. Ovo je fenofaza u kojoj se diferenciraju cvjetovi i pripremaju za cvatnju što je s obzirom na neočekivano toplo vrijeme za ovu godinu stresni period za maslinu, posebno za ona stabla koja su izgubila lisnu masu zbog napada paunova oka. 

Zaštitni tretman kombinacijom fungicida ORTIVA® TOP s biostimulatorima: ISABION® ili MEGAFOL®, obnavlja i štiti novi porast nakon defolijacije u maslinicima koji su stradali od paunovog oka.

ORTIVA® Top se odlikuje preventivnim i kurativnim svojstvima (zaustavlja infekciju u ranoj fazi prije simptoma). ORTIVA® Top je kombinacija dvije aktivne tvari: azoksistrobin i difenokonazol. Obje aktivne tvari imaju sistemična svojstva i svega 6 sati nakon tretmana deponiraju se u list i biljku štite iznutra, a ujedno su zaštićene od ispiranja kišom. Sinergizam djelovanja ove dvije djelatne tvari pruža najveći stupanj zaštite tijekom travnja. ORTIVA® Top se primjenjuje u dozi 0,8 lit/ha ili 80 ml/hl, a može se miješati s folijarnim gnojivima i biostimulatorima (ISABION®  ili MEGAFOL).

zaštita masline_paunovo oko_tretirano vs netretirano


Zaštitni tretman kombinacijom fungicida ORTIVA® TOP s biostimulatorima: ISABION® ili MEGAFOL® za snažniju maslinu prije cvatnje.

Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Informacije sadržane u ovoj publikaciji su informativnog karaktera i ne nadomještavaju etiketu i uputu za primjenu.U slučaju da više ne želite primati Agroalarm poruke za odjavu pošaljite AGROALARM STOP na broj 866028 u bilo kojem trenutku.
 

play_circle
Zaštita masline od paunova oka u travnju