Elumis i daje i traje

Kukuruz

ELUMIS® je kombinacija djelovanja dvije komplementarne aktivne tvari koje u korove ulaze preko lista i korijena, za temeljito suzbijanje najšireg spektra uskolisnih i širokolisnih korova.

ELUMIS® herbicidi zaustavljaju rast korova 1-2 sata nakon primjene pripravka no prvi vidljivi znakovi djelovanja herbicida uočljivi su nakon 5-7 dana.
Potpuno odumrli korovi vidljivi su 2-3 tjedna nakon tretmana. Originalna kombinacija ELUMIS® herbicida omogućuje široko vrijeme primjene, osigurava
produženo djelovanje na korove preko tla, istovremeno selektivnost i sigurnost za sve hibride kukuruza.

Za jednostavno i robusno suzbijanje najširega spektra korova ELUMIS® je na tržištu dostupan u dva pakiranja:

 
ELUMIS® PEAK®   je kombinacija herbicida s najširim mogućim spektrom djelovanja na korove u kukuruzu i najširim vremenom primjene.

Sadrži tri djelatne tvari koje ulaze u korov preko lista i tla (rezidualno djelovanje). Putem lista suzbijaju se korovi koji su prisutni na parceli, dok se pri djelovanju preko korijena i tla sprječava naknadno nicanje novih korova. ELUMIS® PEAK®75 WG osigurano je vrhunsko djelovanje na sve jednogodišnje i višegodišnje uskolisne i širokolisne korove, uključujući sirak iz rizoma, slak, osjak, koštan, divlji sirak, šiljevi, jednogodišnja vlasnjača i brojne druge. 
PREPORUKA
Za postizanje optimalne učinkovitosti preporuča se primjena kada je većina uskolisnih korova niknula. Jednogodišnji uskolisni korovi najosjetljiviji su do početka busanja, jednogodišnji širokolisni od stadija nicanja do stadija 4 lista, a divlji sirak iz rizoma kada je visine 10-20 cm. 
PRIMJENA
ELUMIS® PEAK®75 WG se primjenjuje u fazi 4-7 listova kukuruza u dozi 1-1,5 l/ha ELUMIS® + 20 g/ha PEAK®75 WG uz dodatak okvašivača ETALFIX® Pro 0,1 l/100 l vode. ELUMIS® PEAK®75 WG je pakiran u jedinstveno „klokan“ pakiranje (4,5 l ELUMIS® + 60 g PEAK®75 WG).

ELUMIS® BANVEL®480 S jednako djelotvorna i snažna kombinacija za manje površine.

Za proizvođače koji uzgajaju kukuruz na manjim površinama, preporučamo kombinaciju herbicida ELUMIS® i BANVEL®480 S.
ELUMIS® BANVEL®480 S sadrži tri djelatne tvari različitog mehanizma djelovanja koje u kombinaciji osiguravaju temeljito uklanjanjanje najšireg spektra jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu (sirak, koštan, ambrozija, abutilon, čičak, slak i brojni drugi).
PRIMJENA
ELUMIS® BANVEL®480 S se primjenjuje od 3 do 5 listova kukuruza.
Na tržište dolazi u pakiranju 1 l ELUMIS® + 0,25 l BANVEL®480 S što je dovoljno za površinu 0,7 ha. Prilikom primjene dodati okvašivač ETALFIX® Pro 0,1 l/100 l vode.


Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Informacije sadržane u ovoj publikaciji su informativnog karaktera i ne nadomještavaju etiketu i uputu za primjenu.U slučaju da više ne želite primati Agroalarm poruke za odjavu pošaljite AGROALARM STOP na broj 866028 u bilo kojem trenutku.

play_circle
Callisto tehnologija