Nakon Syngentinih herbicida za kukuruz, ostaje samo zdrav i snažan kukuruz

Kukuruz
calaris

CALARIS® 400 SC  najfleksibilniji i najbrži herbicid na tržištu

Herbicid za brzo i potpuno suzbijanje širokolisnih i najvažnijih uskolisnih korova u kukuruzu.

BRŽE 
Prvi simptomi vidljivi za 1-2 dana nakon aplikacije. 7 dana nakon aplikacije djelovanje je potpuno kod osjetljivih korova, a za 14 dana i tvrdokorni korovi su potpuno uništeni.

SNAŽNIJE 
Brojni korovi kao što su abutilon, šćir, ambrozija, crna pomoćnica, loboda, svračica, divlje proso, sirak iz sjemena, muhari i dr., brzo i potpuno budu eliminirani iz usjeva kukuruza.

DUŽE 
CALARIS® 400 SC djeluje do 6 tjedana nakon primjene, zaustavlja korove u fazi nicanja kao i one koji još nisu niknuli, osiguravajući “čist” usjev do žetve.

FLEKSIBILNO VRIJEME PRIMJENE 
CALARIS® 400 SC je moguće primijeniti od 1-8 listova kukuruza.

 • Za ostvarivanje punog potencijala prinosa preporučujemo primjenu u fazi 1 do 3 lista kukuruza u kombinaciji: CALARIS® 400 SC 1,5 l/ha + DUAL GOLD 960 EC 1 l/ha uz dodatak okvašivača ETALFIX® Pro.
 • Za kasniju primjenu (4-8 listova kukuruza) preporučujemo primjenu: 
  CALARIS® 400 SC 1,5 l/ha + NICOGAN 40 OD 0,8-1 l/ha uz dodatak ETALFIX® Pro.

Brzo, snažno i dugo djelovanje CALARIS® 400 SC

Brzo, snažno i dugo djelovanje Calarisa

LUMAX® je herbicid najvišeg stupnja selektivnosti, bez utjecaja na rast usjeva kukuruza i polijeganje.

LUMAX® djeluje na širok spektar jednogodišnjih širokolisnih korova poput europskog mračnjaka, lobode, limundžika, dvornika, šćireva, kao i najznačajnije jednogodišnje uskolisne korove poput koštana, muhara, divljeg prosa i brojnih drugih. 
PRIMJENA: 
- primjena prije nicanja kukuruza: 3,5-4 l/ha ili  
- nakon nicanja, do 3 lista kukuruza, kada daje najbolje rezultate, u dozi 3,5 l/ha uz dodatak okvašivača ETALFIX® Pro.

NAJBOLJE VRIJEME PRIMJENE HERBICIDA LUMAX® 
LUMAX® je najbolje primijeniti kada je većina korova niknula i kada je kukuruz u stadiju 3 lista. Tada će sve prednosti ovog herbicida biti iskorištene: djelovat će kontaktno na korove koji se nalaze na površini tla, ali i preko tla (rezidualno) kada će zaustaviti I naknadno nicanje korova. 
LUMAX® je za kukuruz, kao i naredne usjeve u plodoredu, najsigurnije rješenje za rano suzbijanje korova. 

vrijeme primjene Calaris

Ukoliko višegodišnji korovi dominiraju na vašim njivama, primjenom najmoćnijih kombinacija ELUMIS® herbicida osigurati ćete kontrolu najšireg spektra uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu.

Kombinacija ELUMIS® herbicida djeluje temeljito i dugotrajno na sve jednogodišnje i višegodišnje uskolisne i širokolisne korove, uključujući sirak iz rizoma, slak, osjak, koštan, divlji sirak, šiljeve, jednogodišnju vlasnjaču i brojne druge. 
ELUMIS® je na tržištu dostupan u dva pakiranja prilagođena najvišim potrebama i očekivanjima svakog proizvođača:

 • ELUMIS® PEAK®75 WG kombinacija s prosulfuronom u jedinstvenom »klokan« pakiranju za 3 ha
  (4,5 l ELUMIS® + 60g PEAK®75 WG).
  Primjenjuje se od 4-7 listova kukuruza uz dodatak uz dodatak okvašivača ETALFIX® Pro 0,1 l/100l vode.
 • ELUMIS® BANVEL®480 S kombinacija s dikambom u manjem pakiranju za 0,7 ha
  (1l ELUMIS® + 0,25lg BANVEL®480 S).
  Primjenjuje se od 3-5 listova kukuruza uz dodatak uz dodatak okvašivača ETALFIX® Pro 0,1 l/100l vode.

DOBRO JE ZNATI 
ELUMIS® herbicidi zaustavljaju rast korova 1-2 sata nakon primjene pripravka no prvi vidljivi znakovi djelovanja herbicida uočljivi su nakon 5-7 dana. Potpuno odumrli korovi vidljivi su 2-3 tjedna nakon tretmana. 
Originalna kombinacija ELUMIS® herbicida omogućuje široko vrijeme primjene, osigurava produženo djelovanje na korove preko tla, istovremeno selektivnost i sigurnost za sve hibride kukuruza.

Upotrebljavajte sredstva za zaštitu bilja sigurno. Prije uporabe uvijek pročitajte etiketu i informacije o sredstvu. Informacije sadržane u ovoj publikaciji su informativnog karaktera i ne nadomještavaju etiketu i uputu za primjenu.U slučaju da više ne želite primati Agroalarm poruke za odjavu pošaljite AGROALARM STOP na broj 866028 u bilo kojem trenutku.