You are here

Elatus Era

Zadnja promjena:
05.12.2021

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number: 
UP/I-320-20/15-01/123

Otkrijte formulu za zdrav i visok prinos žitarica

SNAŽAN  fungicid koji svojom POTPUNOM zaštitom lista osigurava POSTOJANU kvalitetu i prinos zrna.

Novi, najmoćniji SDHI fungicid koji pruža potpunu zaštitu od najvažnijih bolesti lista, s posebnom snagom protiv pšenične lisne pjegavosti (Septoria tritici) i hrđe (Puccinia spp.).

Fungicid ELATUS® Era  je kombinacija dvije aktivne tvari: SOLATENOL® (benzovindiflupir) i protiokonazol.

Aktivna tvar SOLATENOL® snažno se veže za voštani sloj lista odakle se translaminarno premješta s mjesta na kojem je primijenjen na suprotnu stranu lista. Prilikom primjene na gornju površinu, zaštićena je također i donja strana lista.

Time je osigurano produljeno preventivno djelovanje protiv bolesti i otpornost na ispiranje kišom.

Aktivna tvar protiokonazol djeluje sitemično, preventivno, kurativno i eradikativno.

Kombinacija ove dvije aktivne tvari omogućava učinkovito suzbijanje širokog spektra bolesti, a istodobno sprječava i pojavu rezistentnost.

ELATUS ERA® je sistemični fungicid koji se primjenjuje na:

a) pšenici i piru za suzbijanje žute hrđe (Puccinia striiformis), smeđe hrđe (Puccinia recondita), smeđe pjegavosti lista (Mycosphaerella graminicola = Septoria tritici), smeđe pjegavosti lista i pljevica (Stagonospora nodorum = Septoria nodorum) i fuzarijske paleži klasa (Fusarium spp.). Primjenjuje u količini od 0,5-1,0 l/ha, uz utrošak 100 – 400 l vode. Primjenjuje se u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 31) do kraja cvatnje (BBCH 69).
Na pšenici i piru je dozvoljena jedna primjena tijekom vegetacijske sezone.

b) ječmu za suzbijanje hrđe (Puccinia hordei), mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres), sive pjegavosti (Rhynchosporium secalis) i ramularijske pjegavosti (Ramularia collo-cygni). Primjenjuje se u količini od 0,5-1,0 l/ha, uz utrošak 100 – 400 l vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 31) do kraja klasanja (BBCH 59). Na ječmu je dozvoljena jedna primjena tijekom vegetacijske sezone.

c) zobi za subijanje hrđe (Puccinia coronata). Sredstvo se primjenjuje u količini od 0,5-1,0 L/ha uz utrošak 100-400 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 31) do kraja klasanja (BBCH 59).
Na zobi je dozvoljena jedna primjena tijekom vegetacijske sezone.

d) raži sa suzbijanje sive pjegavosti (Rhynchosporium secalis) i hrđa (Puccinia spp.). Sredstvo se primjenjuje u količini od 0,5-1,0 L/ha uz utrošak 100-400 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 31) do kraja cvatnje (BBCH 69). Na raži je dozvoljena jedna primjena tijekom vegetacijske sezone.

e) pšenoraži za suzbijanje hrđa (Puccinia spp.), smeđe pjegavosti lista (Mycosphaerella graminicola = Septoria tritici), smeđe pjegavosti lista i pljevica (Stagonospora nodorum = Septoria nodorum), sive pjegavosti (Rhynchosporium secalis) i fuzarijske paleži klasa (Fusarium spp.). Sredstvo se primjenjuje u količini od 0,5-1,0 L/ha uz utrošak 100-400 L vode. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od početka vlatanja (BBCH 31) do kraja cvatnja (BBCH 69).
Na pšenoraži je dozvoljena jedna primjena tijekom vegetacijske sezone.

Zaštita okoliša

  • Kod primjene sredstva ELATUS ERA moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo ELATUS ERA ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Zabranjena je primjena na nagnutim površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljanja ostataka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožju padine. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za odobrene primjene iznosi najmanje 10 metara. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.
Zaštitna oprema
  • Obavezno koristiti osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi. Spriječiti dodir s kožom i udisanje prašine sredstva i izmaglice škropiva. Pri radu ne jesti, piti niti pušiti. Kod izlaganja udisanjem, u slučaju visoke koncentracije izmaglice kod primjene, koristiti filtarsku polumasku za zaštitu od čestica. Tijelo štititi laganim zaštitnim odijelom dugih rukava. Ako postoji opasnost od prskanja sredstva koristiti zaštitno odijelo, rukavice, štitnik za lice ili zaštitne naočale koji dobro prianjaju, čvrstu obuću i gumenu pregaču.

Utrošak vode

100 – 400 l

Ograničenja

Ne primjenjivati sredstvo ELATUS ERA ako se očekuju padaline 2 dana nakon primjene, zbog mogućeg ispiranja aktivne tvari protiokonazol kroz profil tla.
Primjena sredstva iz zraka nije dopuštena.