Karate Zeon

Aktivan
Last updated:

Insekticid

Sredstvo za zaštitu bilja

Authorisation Number:
UP/I-320-20/08-01/157
Sastav:
50 g/kg
Lambda cihalotrin
Kemijska skupina:
Piretroidi
Grupa:
Grupa 3A
Formulacija:
Mikroinkapsulirani koncentrat za suspenziju (MC)
Način djelovanja:
Kontaktno, Želučano