TreeCare: inovativna rješenja za prevenciju šteta u urbanom šumarstvu

chevron_left
chevron_right

Drveće je od pamtivijeka sastavni dio urbanih sredina. Zbog svog pozitivnog utjecaja na kvalitetu života, drveće u urbanim sredinama oduvijek ima vrlo pozitivnu percepciju javnosti. Kao i svo kulturno bilje, ukrasno drveće također je podložno napadu štetočinja čiji utjecaj može značajno narušiti funkciju ukrasnog drveća u urbanim prostorima. Zaštita drveća je važna da se zadrži neraskidiva veza između drveća i urbanih sredina, te da se uklone svi rizici koje mogu predstavljati oštećena ili bolesna stabla.

Pristup tvrtke Syngenta teži balansu između znanosti i prirode iz čega je nastala TreeCare tehnologija za zaštitu drveća.

Syngenta TreeCare predstavlja inovativni način zaštite drveća i aplikacije pripravka REVIVE® II, koji osigurava minimalan utjecaj na okoliš i stanovništvo te minimalno oštećuje stabla. Pripravak se prilikom tretmana direktno injektira u stablo pomoću TMI (Tree Micro Injection) tehnologije koja uključuje bušenje nekoliko rupa u deblu, koje se nakon injektiranja začepljuju. Zatvoreni sustav primjene omogućava da stablo primi cijelu dozu pripravka bez gubitaka u okoliš.

Syngenta TreeCare
Jednostavno i učinkovito rješenje protiv štetnika na divljem kestenu i palmama. Dovoljna je jedna aplikacija pripravka REVIVE® II za zaštitu od dva štetnika: kestenovog moljca minera na divljem kestenu i crvene palmine pipe.

Syngentina kompletna metodologija zaštite stabala preparatom REVIVE® II nudi:

  • Jedan tretman godišnje koji pouzdano štiti tretirane biljke od kestenovog moljca minera,
  • Optimizirano vrijeme i rad za održavanje zdravlja kestena i ukrasnih palmi,
  • Kvalitetnu aplikaciju obavljaju obučene stručne osobe,
  • Minimalni učinak na ljude i okoliš kao i visoka sigurnost za tretirana stabla,
  • Kompletno i integrirano održavanje zdravstvenog stanja kestena i ukrasnih palmi kao i njihovog lijepog izgleda.

Ukrasno drveće

Inovativna rješenja za prevenciju
šteta u urbanom šumarstvu

Zaštita palmi

u urbanim sredinama

NOVO - Revive II

Rješenje u zaštiti palme od napada crvene palmine pipe