Proizvođači Hyvido hibridnog ječma

Žitarice
Hyvido_za_proizvodjace_koji_zele_vise

Za maksimalno iskorišten potencijal prinosa i pozitivna agronomska svojstva hibridnog ječma Hyvido, preporuka je pridržavati se preporučene tehnologije uzgoja.

Prvi korak u proljeće je gnojidba dušikom, što ranije kako bi se osigurao dobar proljetni start. Rana primjena dušičnih gnojiva važna je i potrebna za održavanje sklopa, poticanje i podržavanje busanja - temelja za veći broj klasova i klasića te formiranje većeg broja zrna. 

Prvu prihranu treba obaviti najkasnije do sredine busanja (BBCH 25) u količini od oko 30% ukupnog dušika. 

U fazi početak vlatanja do pojave prvog koljenca (BBCH 30-31) vrijeme je za drugu prihranu dušika kako bi se osigurao nastavak dobrog razvoja. U drugoj prihrani treba dodati oko 70% ukupnih potreba za dušikom.

Vixeran_prirodni_izvor_dusika

Faza kraj busanja – početak vlatanja je ujedno i razdoblje za primjenu preparata VIXERAN®. To je biostimulator na bazi posebnog soja endofitnih bakterija Azotobacter salinestris. Bakterije vežu dušik iz zraka i pretvaraju ga u amonijev oblik koji biljka lako može iskoristiti za svoje potrebe.

VIXERAN® dokazano osigurava 30-40 kg dušika po hektaru i tako učinkovito nadopunjuje gnojidbu dušičnim gnojivima ili popunjava praznine između potreba usjeva i raspoloživog dušika u tlu.

VIXERAN® se koristi u dozi od 50 g/ha. Preporučamo primjenu zajedno s herbicidima ili regulatorom rasta MODDUS® 250 EC.
 

play_circle
VIXERAN